Equipos electrónicos de consumo


Control psicodèlic


OBJECTIUS

Dissenyar i construir un control per un psicodèlic de 3 vies, greus, mitjans i aguts, amb filtres que tindràn les frequències de tall seguents : Passa baix 500 Hz., Passa banda 500-1500 Hz. I Passa alts 1500 Hz.

Els filtres utilitzats són actius (Butterwoth) amb pendents de 12 db/8.

ESQUEMA

Control psicodèlic

MATERIAL NECESSARI

  • Condensadors:

  • 6 47 nf.

  • 2 27 nf.

  • Resistències:

  • 2 5K5.

  • 5 2K7.

  • 2 4K7.

  • 2 9K5.

  • 3 Diodes Led.

PROCÉS DE TREBALL

Primer de tot hem de calcular els components dels filtres, és a dir, les Resistències i els Condensadors saben que els filtres han de ser resposta Butterworth i de Segon ordre.

Un cop calculats els components de cada filtre per separat, i ajustats al màxim a valors normalitzats, passem a muntar el circuit amb l'ajuda de l'esquema, procurant muntar-lo lo més semblant esquemàticament.

Tot seguit comprobem el seu funcionament, i si és correcte, anotarem les gràfiques de les frequències de tall reals de cada filtre.

Passa banda (500 -1500 Hz.)

Passa Baixos (500 Hz.)

Passa Alts (1500 Hz.)

Atenuació

20 log Vo/Vi

FUNCIONAMENT

El Filtre Passa Baixos, amb la combinació de R i C, deixa passar només les frequències inferiors als 500 Hz., el filtre Passa banda, compost per un filtre Passa Baixos i un Passa Alts, només deixa passar frequències entre 500 i 1500 Hz.; i el filtre Passa Alts deixa passar frequències de més de 1500 Hz.

A continuació dels filtres hem de posar una resistència en serie amb el Led per regular l'intensitat que haurà de suportar aquest.

OBSERVACIONS

Si els Leds no fessin prou llum, col.loqueriem entre els filtres i els leds un amplificador que ajudaría a veure la lluminositat més bé.

Si alimentem el xip Tl 084 a +15/o v, arribarà voltatge a les Vo's, però els leds no s'encendràn. Si alimentem el xip a +15/-15 v, els leds ja funcionaràn.

En el filtre Passa Alts, la frequència de tall potser no s'aprecia a causa de les seves R i C, però per no tornar a calcular-ho tot, podem canviar els C de 47 nf. Per uns de 27 nf. I llavors es veurà amb més precisió la frequència de tall.

Per calcular l'atenuació hem d'utilitzar la seguent formula:

20log Vo/Vi = G db

Els Filtres actius són més petits i es poden conectar en cascada, però per contra necessiten ser alimentats amb font.

Control psicodèlic
Descargar
Enviado por:K6 Forever!
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar