Tecnología Industrial


Consum energètic d'una vivenda


CONSUM ENERGÈTIC D'UNA VIVENDA DURANT 1 MES:

1) Grau d'electrificació de la vivenda i característiques que ha de tenir l'ICP, l'ID i el número de PIAs.

- Vivenda unifamiliar: 100m2

- Potència contractada:

ICP: I= 20A

P= V·I = 220V · 20A = 4400W = 4'4Kw

ID: 40A, sensibilitat de 30mA

PIA: número 4 (tres són de 15A i un de 30A)

2) Consum energètic de la vivenda, despeses per separat.

Electricitat:

Energia / dia

Energia / mensual

Total / ptes.

E. elèctrica fixa

15'6 kWh

468 kWh

6.425'64

Factura elèctrica:

13'73 PTA/kWh

- Potència: 4'4kW x 242 PTA/kW 1.065

- Energia: 431 kWh x 13'73 PTA/kWh 5.918

- Equips de mesura: 51 PTA/mes 51

- Altres conceptes: Impost sobre l'electricitat 357

- IVA: base imposable ( 16% de 7,391) 1.183

8.574 ptes.

Gas:

Consum: 204'49m3

Preu m3 de gas = 61'750 Ptes.

Factor conversió poder calorífic = 0'990

Conceptes facturats:

- Terme fix 1.794

- Consum: 204'49m3 x 61'750 PTA/m3 x 0'990 12.500'98

- Lloguer comptador 340

- IVA (16% de 14.634'98) 2.341'5968 16.976'5768 ptes.

Aigua:

Consum: 18'333m3 / mes

Conceptes facturats:

- Quota servei 585

- Bloc 1: 13'5 x 10 135

- Bloc 2: 8'3 x 40'4 336'66

- Conservació comptador: 168

- Increment Tarifa Sanejament 678

- Cànon d'infrastructura hidràulica 264'66

- IVA 7% de 1056'66 73'96

- IVA 16% de 168 _ 27___

TOTAL: 2.268'28 Ptes.

Gasolina:

Cotxe súper: 90l x 139'9 = 12.591 ptes

Cotxe gas-oil (diesel): 120l x 110'9 ptes/l =13.308 ptes

Moto súper: 15l x 139'9 ptes/l = 2098'5 ptes

3) Consum elèctric:

Aparell

Potència (W)

Tensió (V)

Energia (kWh)

Temps funció (h)

Despeses al dia (ptes.)

Despeses mensuals (ptes.)

Microones

1000 w

220

0'333

0'3333

4'576666

137'3

Rentadora

2300 w

220

2'3

1

31'579

947'37

Assecadora

3000 w

220

3

1

41'19

1235'7

4 Teles

80 w

220

0'48

6

6'5904

197'712

Vídeo

18 w

220

0'0045

0'25

0'061785

1'85355

Ordinador

80 w

220

0'24

3

3'2952

98'856

Impressora

40 w

220

0'00332

0'083

0'045484

1'36452

Forn

1500 w

220

0'24

0'16

3'2952

98'856

Nevera

200 w

220

1'2

6

16'476

494'28

Congelador

220 w

220

1'1

5

15'103

453'09

Fregidora

2000 w

220

0'32

0'16

4'3936

131'808

Graelles

1500 w

220

0'375

0'25

5'14875

154'4625

Planxa

2200 w

220

1'1

0'5

15'103

453'09

Cafetera

500 w

220

0'08

0'16

1'0984

32'952

Assecador

1800 w

220

0'288

0'16

3'95424

118'6272

Piano elèctric

50 w

220

0'00415

0'083

0'0569795

1'70937

Batedora

150 w

220

0'01245

0'083

0'1709385

5'128155

Talla embotits

70 w

220

0'00581

0'083

0'0797713

2'393139

2 Minicadenes

20 w

220

0'1

5

1'373

41'19

Despertador electrònic

7 w

220

0'168

24

2'30664

69'1992

Ràdio

17 w

220

0'034

2

0'46682

14'0046

TOTAL

11'3886

156'274

4690'9469

Nº elements

Potència unitària (W)

Temps (h)

Potència total (W)

Tensió (V)

Energia (kWh)

Despeses per dia (Ptes)

Despeses mensuals (Ptes)

4 bombetes

100 w

2

400 w

220

0'8

10'984

329'52

8 bombetes

60 w

1

480 w

220

0'28

3'8444

115'332

7 al·lògenes

25 w

2

175 w

220

0'35

4'8055

144'165

5 al·lògenes

50 w

3

250 w

220

0'75

10'2975

308'925

1 al·lògena

11 w

4

11 w

220

0'044

0'60412

18'1236

1 al·lògena

20 w

1

20 w

220

0'02

0'2746

8'238

3 bombetes

80 w

3

240 w

220

0'72

9'8856

296'568

1 fluorescent

65 w

6

65 w

220

0'39

5'3547

160'641

TOTAL

3'354

46'05042

1381'513

Suma total (aparells + llums) = 6.072'4599 ptes.

4) Calcula l' Intensitat que circula pel forn elèctric. Quina resistència té? Quina quantitat de calor desprèn al dia?

V= 220 v I= P/V = 1500 w / 220 v = 6'82 A

P= 1500 w Rforn = V2 / R = 2202 / 1500 = 32'27 !

t= 10 min. / dia = 0'16 hores

Q= 0'24 ·P ·t = 0'24 · 1500 · 0'16 = 57'6 Kcal.

5) Volem fer un allargament per connectar una bombeta de 100 w, per mitjà d'un cable bipolar a l'aire i aïllat amb PVC. Quina ha de ser la seva secció?

P= 100 w

V= 220 v

I= P / V = 100w / 220v = 0'45 A

Ip= 2·I = 0'9 A

Secció: 0'5 mm2

6) I si l'allargament és per connectar una estufa de 2'2 kW amb terra incorporat?

P= 2200 w

V= 220 v

I= P / V= 2200w / 220v = 10 A

Ip= 2·I = 20 A

Secció: 4 mm2
Descargar
Enviado por:Aina
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar