Lengua Española


Comentario de texto


EL TEXT:

 • Fases del procés de creació d'un text:

 • Planificació

 • Anàlisis de la situació

 • A qui ens adrecem

 • Què li volem dir

 • Perquè li escrivim

 • Com ens hem d'expressar (registres, classe de text)

 • Redacció (confecció de diversos esborranys)

 • Revisió (repàs dels diferents aspectes)

 • Variació textual

 • Tipus de text

 • Gèneres textuals

 • Orals (conversa, conferència, parlament...)

 • Escrits (carta, postal, instància, crònica...)

 • Seqüències textuals (tipus de text)

 • Descriptiu

 • Narratiu

 • Conversacional

 • Retòric

 • Instructiu

 • Predictiu

 • Explicatiu

 • Estructura

 • Introducció

 • Desenvolupament

 • Desenllaç

 • Argumentatiu: convèncer (oratòria: art d'argumentar bé)

 • Elements

 • Tema

 • Tesi

 • Arguments

 • Estructura

 • Introducció

 • Desenvolupament

 • Conclusió

 • Propietats textuals:

 • PROPIETATS DISCIPLINA (bases)

 • Coherència Semàntica (significat)

 • Unitat global de significat

 • Unitat de registre

 • To (irònic, directe, cordial)

 • Estil

 • Cohesió Sintaxi (estudi de construcció del text)

 • Connectors

 • Manteniment de referents

 • Repetició de mots

 • El·lipsi

 • Sinònims

 • Pronoms

 • Signes de puntuació

 • Procés de definició

 • Adequació Pragmàtica (Estudi de l'ús de la llengua)

 • Informal

 • Formal

 • Presentació

 • Correcció Normativa (usos correctes de la llengua)

 • Vulgarismes i col·loquialismes

 • Barbarismes
 • Descargar
  Enviado por:Marcus Brody
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar