Lengua Española


1707: El Somni Perdut; Juan Ramón Barat

1707:

EL SOMNI PERDUT

 1. Resum de l´ argument:
La història del llibre comença amb la relació d ´amor de Joan Baptista Basset i de Soledat. Ella és filla d`una familia noble i ell es fill d ´una familia pobre i de pare fuster. Ell es baralla amb el germà de Soledat , l´amada de Basset. Ell mata al germà i es herit de gravetat. Ell es té que anar per haver matat al germà que era un fill d´ un noble. Quan abandona la Comunitat , el deixa la seua familia , a la seua amada i es te que anar. Durant molt de temps (més o menys 20 anys) s´en va a lluitar per Europa i es converteix en un gran capità i fa grans amics con Jordi. Aprén moltes coses de la vida i també i com no tira en falta a la seua familia i a la seua amada. Jordi li dona la oportunitat de tornar a Espanya amb ell i torna. Després de anar a veure a la seua familia i al seu gran amic el retor de Xàtiva , que li presta a Fidel , un xiquet que en realitat es el seu fill i que el retor li diu que ell vol ser un gran capità com ell i lluitar per toto el mon. Ell no trova ala seua dona , a la que vol i un bon dia quan ell , Fidel i els altres generals van per Toledo , trova en una esglèsia a la seua amada. Ella es va anar a un convent i després de haver passat moltíssimes calamitats , es va anar a viure con els seus pares a Toledo. Ella es va a viure amb la familia de Joan. Després en un periode de inestabilitat del país debut a que el país estava en una lluita per que un rei o altre gobernase el país espanyol. Després es torna anar amb Fidel i ell. El retor està apunt de morir quan li diu que Fidel es el fill de Soledat i de ell i que no havia dit mai res. Ell es encarcelat per culpa de que el traisionen uns companys per culpa del rei però abans Fidel , es va enterar per el seu pare que ell era el fill. Basset es encarcelat durant sis mesos i en esos sis mesos el país s´endinssa en una batalla. En aquest temps Fidel s´enamora de la xicona del seu poble , Aurora. Havia passat molt de temps. La guerra escomença i la batalla està practicament perduda. Alliberen a Basset per a que intente solucionar la guerra. En aquest periode va a la seua casa per veure a tot i la seua dona decideix anar amb ell. Passen uns temps bastant bons i Soledat es adona que es la mare de Fidel i ella lid emana que no siga un soldat i que visca amb Aurora i amb ella en la casa de Alboraia (n ´hi ha que dir que Fidel havia estat dues vegades ferit per combatir en la primera part de la guerra en Almansa). El rei borbó guanya la guerra i tots el generals i capitans con era Basset i son tancats en una pressó. El consegueix escapar però no veu mai me´s a la seua familia. Fidel i Aurora tenen fills i Soledat mor amb les ganes de tornar a veure al seu home. El llibre comenta la guerra d´Almansa en 1707 i com es perd la batalla i com viu un valencià aquest fet.
 1. Tipus de novel.la.
El tipus de la novel.la es histórica i d´aventures. Narra els fets ocorreguts en la batalla d´Almansa en 1707 en la conquista del regne valencià per part dels borbons. També narra les aventures de Joan Baptista Basset en Europa i en la batalla per la defensa del territorio valencià.
 1. Tema o temes que tracta el llibre.
El temes dels llibre son la relació de una xica noble amb un xic treballador que no es pot donar debut a que el xic es va per Europa a convatre. Narra la batalla d´Almansa en Espanya i més concretament en el regne valencià , icom es perd la batalla i el amor triomfa d´una manera trágica i que a la fi els xics están xunts però es torner a separar i la fi no es torner a veure mai. També apareixen molts reis , molts condes , i persones que eren importants en eixa época.
 1. Descripció completa dels personatges pricipals del llibre
 • Joan Baptista Basset: Es un xic nascut en una familia pobre amb un pare Fuster i que es va molt jove a la guerra per Europa i que torna. Ell es un home alt , fort , jove i amb molta garra. Li agarada jugar als escacs amb els seus amics i el seu fill amb qui sempre té una espècie de rencor per que moltes vegades perd amb ell. Té una relació amb Soledat molt forta i amb molt d ´amor.
 • Soledat Climent: Es una dona bellíssima amb els ulls verds i el cabell negre. Tots el homens que la veuen es queden sorpresos de la seua bellessa. Ella es va a un convent durant un temps quan Basset es va a Europa però després el seua pare la trau del convent i se l´anporta cap a Toledo amb tota la familia. Té un fill , Fidel , que perd de jove per qué es fill de Joan i ella no sapa que es Fidel.
 • Fidel: Ell es el fill de Joan i de Soledat però el diuen una mentira i es enviat a un orfanato. Allí el retor , el acollisc durant molt de temps. Ell es un xic molt paregut a son pare , amb ulls verds , amb molt molta inteligencia per als estudis i per als escascs. Li agrada llegir en llatí i estar amb Aurora.
 • Pare Simó (el retor): Ell es el que sempre ajuda a Joan Basset amb tot. Es un home molt feliç i amb un gran carácter. Ell ajuda a Fidel a ser un home de profit i el cuida per a que quan torne el seu pare se lil porte.Té un gran cor i es un home que es volgut per tots.
 • Familia de Joan: La familia està composada per el pare (que mor) que es un Fuster del poble. La germana que es casa i té cinc fills. La mare que es preocupa molt d´ell i els xiquets que son els fills de la germana de Joan. Es una familia que viu a Alboraia i que no es molt rica.
 • Familia de Soledat: Es una familia composta per el pare,que es un marqués i noble. Ell es molt roin i sols fa que fastidiar al poble. La mare que molt bona. Ella diu a la seua filla que el no es el seu pare i que el deixe.
 • Reis i condes: En el llibre apareixen molts reis i princeps. Jodi el amic de Joan.Es un gran amic d´ell,fort ,valent i que li ajuda molt alhora de utilizar les armes i li ensenya a anar per el mon. Mor a causa de la guerra en Almansa i la noticia conmociona a tots el amics. Els dos reis que lluiten per València i Espanya que son Carles tercer i Felipe quint.
 1. Estructura

Interna:La situación inicial es presenta en el poble d´Alboraia (capítol 1). La ruptura del equilibri es produeix quan el xic té que marxar a la guerra per Europa (capítol 2). L ´acció es desenveolupa quan Joan es assabenta de uqe Fidel es el seu fill , a quí escomencen a ocorrer moltes coses (capítol 14). La situación final es produeix quan ell es va a la guerra per tal de salvar el país valencià i es tancat a la pressó per segona volta (capítol 20).

Externa:La coberta presenta una imatge d´una espassa i un títol resaltat amb groc. En la coberta posterior apareix un quadre de Felip quint cap a vall i la sinopsis el llibre. No hi apareix pròleg. Té20 capítols i no té índex. El epíleg es trova en el final. Al final tamb´r hi apareix una signatura del capità Basset.

 1. Recursos

Espais: Els espaia que apareixen son total ment reals. Tota l ´acció es desenvolupa en Europa i més concretament en Espanya , en el regne de Catalunya i de València. Tenen molta importancia ja que sense ells el llibre no tindria res de sentit perqué el que ocorreix es una batalla en València i Catalunya.

El temps de la història: El contex històric es produeix en 1700 amb la batalla de Carles i de Felip per conquerir el país. La durada de la novel.la en quant al temps es de molts anys ja que trancorren més de 30 anys en tota la historia des del principi fins al final.

El temps del discurs: L ´ordre es alterat ak principa ja que transcorreix molt de temps en poques pàgines. Es fa alguna retrospecció cap al passat per tal de recordar o veure històries d´algun personatge del la novel.la. La durada es contada en poques pàgines en el llibre , tot ocorrewix d´una manera molt rápida i sense descans algù.

Narrador: El narrador que apareix es de tipus omniscient ja que sap toto sobre la historia , els personatges , els llocs on es desemvolupa l´acció…

 1. Opinió personal: La historia que narra aquest llibre , em pareix un fet que crec que no se la valorat encara. Es un fet que matca la historia del país valencià ja que es suprimix la llengua i ocorren moltes desgràcies en aquest lloc. El llibre m’ agradat. Pense que apareixen moltíssims personatges i açó fa que siga difícil i costós la seua llegida. Els reis , Condes , princips que apareixen , en molts d´ells es sap molt poc d´ells al final i en molts parts del llibre. M´agrada molt la historia d´amor entre Joan i Soledat i alhora la relació pare-fill que existeix entre Fidel i Joan i ells sense saber que eren familia. M´agrada com s´enfoca la novel.la a nivel de llengua pensé que no existeixen moltes paraules molt desconegudes (alguna existeix) i també m´agrada la relació que al autor fa amb l´amor de Soldat i de Joan amb la batalla i la guerra , que son dos pols molts llunyans però que per desgracia es tenen que unir i lluitar per el que se vol. Pense també que apareixen moltíssims personatges i que açó fa molt lenta la lectura d´aquesta novel.la i que en alguns casos l ´autor a conatat la historia un poc depressa. Això em pareix que ocorrisc al final quan conta la batalla i que Joan Basste es capturar per dues vegades i que a la fi Soledta es va amb el seu fill i que Joan es capturat un altra vegada i mor sols a Ondarribia. En si la historia està molt bé i gràcoes a uqe l´autor nr propia carn ens ha contat el que volia contar en cada lloc el llibre queda molt més clar i amb més sentit perqué con va dir ell , no hi havia encara ninguna historia que narrara el fets de la batalla d´Almansa i el que va ocorrer. M´agradà molt la novel.la i sols amb el defecte que apareixen molts personatges.Descargar
Enviado por:Toni Ferry Merino
Idioma: castellano
País: España

Te va a interesar