Biología, Botánica, Genética y Zoología


Cèl·lula


LA CÈL·LULA

Definició d'una cèl·lula

La unitat bàsica de la vida. Més petita que d'una cèl·lula ja no es vida. La entitat física que constitueix la unitat morfològica fonamental de l'estructura vivent.

Tipus de cèl·lules

  • Procariòtiques.

  • Eucariòtiques.

Dibuix d'una cèl·lula Eucariòtica

Estructura general d'una cèl·lula eucariòtica

- Membrana cel·lular:

La que envolta la cèl·lula. I com que envolta el citoplasma, també es diu membrana citoplasmàtica. Es impermeable. Protegeix la cèl·lula. Deixa passar nutrients a dintre de la cèl·lula. Deixa sortir substancies de rebuig. I no deixa passar substancies estranyes.

- Citoplasma:

O protoplasma. Es el que envolta el nucli conté els orgànuls de la cèl·lula.

- Els orgànuls:

Reticle endoplasmàtic:

La seva funció és la síntesi d'hormones, o sigui, que fabrica hormones. Aquestes hormones es diuen esteriodeas. També la síntesi de glucogen, substancia que aporta energia. I forma la membrana nuclear. Emmagatzemen o transporten les proteïnes que son fetes pels ribosomes.

La seva funció està relacionada amb l'alimentació perquè aporta calci e intervé en la musculatura.

Ni han dos reticles endoplasmàtics:

- Llis.

- Rugosa o granular.

Aparell de golgi:

La seva funció és la secreció. Es com l'aparell excretor de la cèl·lula. Ajuda a fabricar lisosomes. Empaqueten i distribueixen les proteïnes fetes per la cèl·lula.

Mitocòndries:

La seva funció és produir energia a la cèl·lula. La glucosa del sucre l'agafa les mitocòndries més l'oxigen que agafem nosaltres al respirar, que quan arriba l'oxigen als pulmons, la sang dels pulmons recullen l'oxigen i el porten fins a les cèl·lules, anomenada respiració cel·lular, i l'oxigen, en les mitocòndries, crema la glucosa i es quan es crea l'energia. Però també crea una substancia de rebuig anhídric carbònic (CO2), i per tant el fa fora amb l'aparell de golgi i això l'agafa la sang venosa que es la rica per arribar als pulmons i ho deixen sortir, que es l'altra respiració que hi ha.

Ribosomes:

La seva funció és fabricar proteïnes.

Liposomes:

Són les defenses de les cèl·lules. Degrada les restes cel·lulars.

Centríols:

Son dos. Intervenen en la reproducció de les cèl·lules. Amb parets compostes per nou grups de tres microtúbuls.

- Nucli:

Cervell de la cèl·lula. Conté la informació genètica, que es l' ADN.

- Nuclèol:

Està dintre del nucli, i conté proteïnes i ARN. Ajuda a formar els ribosomes. Col·labora en el emmagatzemen, transcripció i transmissió d'informació genètica.

Què és la reproducció cel·lular?

El cos humà conté prop de 75 trilions de cèl·lules i totes aquestes procedeixen de la cèl·lula única i original que és creada gràcies a les cèl·lules sexuals de la dona més la de l'home, o sigui, de la fertilització de l'òvul de la mare amb l'esperma del pare. D'aquesta cèl·lula es comença a multiplicar dividint-se per dos, i aquestes dues per dos cadascuna, i així contínuament fins a crea un ser viu amb totes les cèl·lules necessàries per néixer.

Les úniques cèl·lules que no son substituïdes o es poden regenerar son les nervioses. Si una persona veu molt alcohol, l'alcohol afecta les neurones i aquestes es moren i no es regeneren, per això raonen menys, i la capacitat intel·lectual baixa, i si es moren no es reprodueixen.

El cicle cel·lular és el conjunt de processos que una cèl·lula ha de fer per complir la replicació exacta del DNA y la segregació dels cromosomes replicats en dos cèl·lules distintes. La gran majoria de las cèl·lules també dupliquen la seva massa y duplica tots els seus orgànuls citoplasmàtics en cada cicle cel·lular: D'aquesta manera durant el cicle cel·lular en conjunt complexa de processos citoplasmàtics y nuclears tenen que coordinar-ne uns amb altres.

Què és la mitosi?

Es un sistema de reproducció cel·lular en la qual l'informació genètica del nucli es divideix per la meitat i d'una cèl·lula passa a averi dues cèl·lules completament iguals, es fabrica una còpia exacta de si mateix, i amb la mateixa informació genètica. Les copies es traslladen a la banda oposada del nucli, i el nucli es divideix en dos, separant els dos jocs de cromosomes i seguidament la resta de la cèl·lula i cada part d'aquesta agafa un nucli.

'Cèl·lula'

'Cèl·lula'

'Cèl·lula'

'Cèl·lula'

Què és la meiosi?

Es un sistema de reproducció cel·lular per formar les cèl·lules sexuals (gametos) que tinguin la meitat d'informació genètica, ja que les cèl·lules sexuals son les úniques que contenen 23 cromosomes, per això necessiten un sistema de reproducció diferent que les altres cèl·lules, per això d'una cèl·lula sexual de la dona ( òvul) de 23 cromosomes, més la cèl·lula sexual de l'home (espermatozoide) de també 23 cromosomes es crea l'única cèl·lula de 46 cromosomes, com de les cèl·lules que tenim en el nostre cos, únicament que aquets cromosomes sexuals tenen 23 cromosomes per poder fer la fecundació tant del home i de la dona que doni com a resultat d'una de 46 anomenada zigot.

Què és un teixit?

Un grup de cèl·lules, que son similars, que treballen en conjunt i tenen funcions semblants i treballen com si fossin una cèl·lula sola. En el cos humà tenim 4 classes diferents de teixit:

Teixit epitelial:

Fa de recobriment. Les mucoses, la part interna de l'aparell digestiu,... No te vasos sanguinis ni limfàtics per això s'alimenten gracies al conjuntiu sobre el que està col·locat.

Les seves funcions:

  • Protegir (epidermis=pell)(epiteli gàstric=estomac)

  • Recepció sensitiva i sensorial (nota els estímuls si el toquen, la pressió, el dolor...)(epiteli olfactiu, papil·les gustatives...)

  • Absorció (epiteli intestinal, els budells prims per dintre, ...) Aquesta funció té una part molt important en quant a l'alimentació ja que amb l'absorció, absorbeix els NUTRIENTS que necessita el nostre cos.

  • Secreció (secretar i fer-la fora)(les glàndules)

  • Excreció (tubulos renals) Filtra l'orina.

El teixit epitelial es glandular quan les seves cèl·lules estan especialitzades en secretar substancies. Ni han dos tipus de glàndules:

  • Exocrines: Van a parar a fora o altre lloc que no sigui sang. (mamaries, sudorípares,...)

  • Endocrines: Van a parar a la sang. (tiroides,...)

Teixit conjuntiu:

Es el que ens aguanten les estructures del cos. Dels diferents òrgans.

Classificació de teixits conjuntius:

Classificació

Funció

Localització

Reticular

Sostén i defensa de l'organisme.

Melsa, ganglis i medul·la ósea.

Laxo

Unió cel·lular

Sota la pell, masses musculars, tub digestiu i vies respiratòries.

Adipós

Protecció, aïllament, sostén i reserva energètica.

Hipotèrmies. (Sota la pell)

Fibrós compacte

Sostén, flexibilitat i resistència.

Lligaments, tendons, aponeurosis i cornea.

Elàstic

Sostén

Alguns lligaments i arteries grans.

Ossea

Formació i reabsorció de l'os, producció d'elements sanguinis i sosté el cos humà (osteoporosis)

Ossos

Cartaginès

Sostén

Esquelet adult i embrionari, articulacions, costelles, aparat digestiu, apart respiratori i oïda.

Hematopoyetico

Formació de cèl·lules sanguínies i teixit conjuntiu. Hemostàsia i transport de substancies nutritives.

Medul·la osea, ganglis, melsa, amígdales i timo.

Teixit muscular:

Classificació de teixits musculars:

Classificació

Tipus

Funció

Localització

Aspecte microscòpic

Llis

Encarreguen de moviments o contraccions involuntàries.

Tub digestiu, ...

Estriat

Executen moviments contràctils voluntaris.

El esquelet, el cor, ...

Localització

Múscul - esquelètic o estriat.

Realitza la contracció voluntària.

Unit als óssos.

Múscul - visceral

Fan la contracció involuntària.

Format per fibres allargades llises.

Múscul - cardíac

Format per fibres que es bifurquen en molts nuclis i estries de caràcter involuntari.

Apareix només en les parets cardíaques.

Teixit nerviós:

Està constituït per dos tipus de cèl·lules:

-Les neurones. Condueixen l'impuls nerviós.

-Neuròglies. Formen la substancia d'unió i sostén pels nervis.

Què és un òrgan?

La unitat estructural d'ordre superior, amb una o varies funcions especifiques. Està format per la combinació de cèl·lules de varis tipus o grups de teixits organitzats de forma determinada, i actua en conjunt amb altres òrgans. Els òrgans s'agrupen formant sistemes i aparells.

(fetge, ronyó, estómac, ...)

Què és un aparell?

El conjunt de parts del cos humà actuant en conjunt, realitzant una funció determinada, format per varis tipus de teixits diferents i varis òrgans conjuntament amb una missió en concret.(aparell respiratori, circulatori, ...)

Què és un sistema?

L'agrupació d'un conjunt de parts u òrgans similars, compostos pel mateix teixit, realitzant funcions del mateix ordre, sen mes complicades que les que efectua qualsevol òrgan aïlladament.(sistema limfàtic, nerviós, ...)

Aparells i sistemes del nostre cos:

Segons els continguts del crèdit, a continuació farem una relació per temes:

2. Aparell digestiu. (pàg. 7)

3. Sistema endocrí. (pàg. 15)

4. Aparell circulatori. (pàg. 9)

5. Aparell respiratori. (pàg. 8)

6. Aparell urinari. (pàg. 13)

7. Sistema múscul-esquelètic. (pàg. 11/10)

8. Sistema nerviós. (pàg. 12)

11. Aparell reproductor. (pág.14)

Vocabulari:

Hormones: Substància que és producte d'un òrgan o glàndula i que regula alguna funció del cos.

Glucogen: Ve de glucosa, sucre que es troba a diversos aliments.

Fagocitat: Dur a terme la fagocitosi d'un microorganisme o d'una partícula. Fagocitosi: Acte que permet, a determinades cèl·lules o a determinats organismes unicel·lulars, de copsar, englobar i generalment destruir o digerir elements molt diversos.

Morfològica: Ve de morfologia, part de la biologia que estudia la forma i estructura dels essers vius.

Síntesi:Combinació dels elements d'un tot per la reunió de les seves parts.

Secreció: Expulsar una cosa fora.

Segregació: Separar una cosa de les altres.

Conjuntiu: Membrana mucosa que cobreix l'interior de la parpella i la part externa del globus de l'ull.

Excreció: Ve d'expel·lir els aliments.

Adipós: (teixit gras)

Aponeurosis: (capa que envolta els músculs)

Contràctils: Que té el poder de contreure's, de produir una contracció. El músculs són contràctils. La força contràctil del cor. Un moviment contràctil.

Aparell digestiu:

'Cèl·lula'

Aparell respiratori:

Aparell circulatori i limfàtic:

Sistema ossi:

Sistema muscular:

Sistema nerviós:

Aparell urinari:

Aparells reproductors:

- Aparell reproductor de les dones:

- Aparell reproductor dels homes:

Sistema hormonal:

7
Descargar
Enviado por:Lain246
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar