Biología, Botánica, Genética y Zoología


Cel·loma, Cavitat Peritoneal, Pleural, Pericárdica


CEL·LOMA

Cavitat de l'embrió d'alguns animals ,anomenats celomats, entre l'espacnopleura i la somatopleura; d'ella s'originen les cavitats peritoneal, pericárdica i pleúrica. La cavitat cel·loma conté un líquid celomàtic que serveix per a l'equilibri de l'embrió.

CAVITAT PERITONEAL

Revestiment serós de la cavitat abdominal, és el més extens del cos. Està compost de dues membranes seroses* entre les quals

Hi ha un espai virtual, la cavitat peritoneal ,tancada en l'home i oberta en la dona.

Varis plecs de la cavitat peritoneal passen entre els diferents òrgans i les parets que els tanquen. La funció de la cavitat peritoneal és disminuir la fricció i suportar les vísceres, però a més, posseeix un poder secretor i absorbent.

Cel·loma, Cavitat Peritoneal, Pleural, Pericárdica

Tall transversal de l'embrió a través de la regió que conté l'intestí prim dins el cel·loma.

CAVITAT PLEURAL

La pleura és una bossa de membrana serosa * tancada, que envolta cada pulmó. Es reflexa sobre la superfície interna de les parets del tòrax i cobreix el diafragma. S'anomena cavitat pleural a l'espai virtual que hi ha entre les dues cavitats contínues de la pleural voltant i per sota de l'arrel de cada pulmó. Quan el pulmó es col·lapsa o hi entra aire o s'acumula líquid entre les dues cavitats , la cavitat virtual es converteix en real. Entre les dues bosses separades, pleura dreta i pleura esquerra, es troben les vísceres toràciques, excepte els pulmons.

Pulmons

CAVITAT PERICÀRDICA

Sac fibrós que envolta el cor i consta de dues capes. La capa interna s'adhereix íntimament a la superfície del cor i a l'origen dels grans vasos, on es reflexa per a confundir-se amb la capa externa, que contínua fins avall cap al diafragma, a part del qual s'adhereix la seva superfície basal externa. L'espai entre la capa interna i la capa externa està ocupat pel líquid pericàrdic, que actua de lubricant per a facilitar els moviments cardíacs.

Cor

* Membrana serosa :És el revestiment d'una cavitat corporal, constituït per una sola capa de cèl·lules endoteliales, sostinguda per un estroma de teixit conjuntiu. Existeixen dos tipus de membranes: la visceral i la parietal. Ambdues són contínues unint-se pels laterals i estan separades entre sí, únicament per una dèbil capa de líquid limfoide, que facilita el moviment de les vísceres. La cavitat peritoneal, les pleures i el pericardi son membranes seroses.
Descargar
Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar