Lengua Española


Catalán


(CD) Davant darrere

3ª p.s.: El/l' ; la/l' -lo /l' ; -la

3ª p.p.: els ; les -los/'ls ;-les

CD indet. En ; n' `n ; -ne

Pred verbal:esta format per 1 verb predicatiu

+complements,aquets verbs informen i prediken

en relacio al subjecte.Pred nominal:esta format per 1 verb copulatiu(ser,star,semblar)aquest v. Porta compl. Atributiu,fa funcio de nexe entre els noms i els atributs.

Pronom feble els:3ªper.plu.CD i CI/pronom feble us: 2ªpersona del plural del CI i CD.

Tipus de com.Verbals:CD,CI,atribut,Com.Predicatiu, Com.regim verbal.

(CI)

1ºpersona em(m', `m, -me) / ens(`ns,-nos)

2ºpersona et (t','t, -te) / us (-vos)

3ºpersona li(-li) / els(`ls,-los)

3ºpersona reflexiva es(s','s,-se)
Descargar
Enviado por:Laylea
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar