Arte


Características del Arte del Renacimiento


El Renaixement Quattrocento

1. Característiques

El Renaixement és un moviment Italià que va sorgir a Florència al S.!! (1400-1500) en un període de prosperitat econòmica i de grans mecenes. Al Renaixement es van recuperar les regles de l'art clàssic. L'individu i la natura van ser tractats com un tot harmònic en el qual es pretenia destacar la seva bellesa. L'ésser humà passà a convertir-se en el centre de l' Univers i els artistes es preocupaven per plasmar a les seves obres un ideal de bellesa i les proporcions humanes.

El Renaixement es va estendre per tota Europa gràcies als artistes italians i humanistes que viatjaven a altres paisos, als estrangers que s'anaven a estudiar a Itàlia i a través de la difusió de llibres.

2. La pintura

Els pintors renaixentistes van buscar el domini de l'espai i estudiaren com es podia representar en una superfície plana de dues dimensions(alt i ample)la tercera dimensió o profunditat.

" Masaccio Va ser el fundador de la pintura moderna encara que era molt jove, va morir als 27 anys enverinat. La seva obra més important és La Trinitat (1427) que constituí el primer document conservat de la perspectiva matemàtica a la pintura renaixentista.

" Piero della Francesca La seva obra es coneguda per les seves figures que són especialment volumètriques amb un bon estudi anatòmic, destaca la inexpressivitat i la fredor dels seus personatges que són molt estàtiques. També s'interessà per la llum i la perspectiva. Les obres que el representen són la Madonna del part i El bateig de Crist . La Madonna de Crist és un dels pocs frescs que hi ha mostrant a la Verge amb el ventre de nou mesos. El bateig de Crist representa a Sant Joan Babtista batejant a Crist. Les tonalitats d'aquest quadre no són molt vives i els tres àngels que hi ha darrere representen la Santíssima Trinitat.

" Botticelli Va convertir en imatges els símbols creats pels humanistes florentins. A més va ser el favorit dels Médici, una família rica. És famós per La primavera (1478) i sobretot, per El naixement de Venus, també coneguda com la Venus de Botticelli, es diu que Venus va néixer dels testicles del déu Urà quan van tocar l'aigua quan Zeus el va castrar.

3. Escultura

Els escultors van buscar la proporció harmònica del cos humà, que sovint és representat nu per realçar la bellesa i la perfecció del cos humà, la mesura de totes les coses.

"Donatello Expressava en els seus treballs l'elegància i ifonia a les seves figures, una vitalitat desconeguda fins aleshores. Destaquen les seves escultures de marbre per a la catedral de Florència , el David de bronze(1446), El profeta de Habuc i l'estàtua eqüestre de Gattamelata.

4. Arquitectura

Els arquitectes van buscar el domini de l'espai introduint-hi elements simples, proporcionats i ordenats, que contribuïren a crear un espai racional. Aquests elements són semblants als components clàssics grecoromans: arcs de mig punt, columnes, frontons, cornises i cúpules.

"Brunelleschi Va ser un dels primers arquitectes renaixentistes, obrint pas així als altres arquitectes. Conegut per les seves construccions a Florència, com l' Església de Sant Llorenç, l'Hospital dels Innocents, la Capella Pazzi i la cúpula de la catedral.

El Renaixement Cinquecento

1. Característiques

El Renaixement es va escampar per altres ciutats italianes, finalment a l'entrada del nou segle (als anys 1500-1600),Roma va passar a ser el centre de l'art en comptes de Florència. L'anomenat Cinquecento es va convertir en el període de maduració del Renaixement i en el de més expressió artística.

Els Papes van exercir un gran mecenatge amb les noves arts.

2. La Pintura

Els pintors principals del Renaixement del Cinquecento van ser:

" Leonardo Da Vinci Va ser un geni de la pintura, és el model perfect de l'artista renaixentista. Va viure a Florència i a Milà ,i es dedicà a l'art i la ciència.Entre les seves pintures les que més destaquen són La Gioconda i L'últim sopar. En la Gioconda Leonardo es dona una mostra de que domina perfectament la tècnica del sfumato.

" Rafaello Sanzio Està considerat com el cim de la pintura renaixentista, despunta pel domini absolut de la tècnica, pels retrats i per l'elegància i harmonia de les seves composicions, com les Estances del Vaticà (L'Escola d'Atenes ) i les seves Madonnes.

" Giorgione Va ser el màxim representant de l'escola veneciana.

" Ticià Deixeble de Giorgione, també va ser un pintor destacat per representar la síntesi entre el colorisme i la sensualitat pròpia dels pintors venecians.

" Albrecht Dürer Va ser la figura més important del Renaixment a Europa, un humanista enamorat de l'art italià i influït pels artistes flamencs, que va viatjar sovint per Europa. Fou la primera persona en fer retrats de front, ja que sempre s'havien fet de perfil o de costat, es va fer un autoretrat de front però va amagar l'obra durant molt de temps, perquè a l'única persona que l' havien retratat de front fins aquell moment era a Déu. Una de les seves obres és Adam i Eva.

3. Escultura

Els escultors més destacats són:

" Miquel Àngel Es va convertir en el gran artista del focus romà. Fou el millor dels escultors, i va “modernitzar” la escultura del cuattrocento, abandonant alguns principis d'aquesta, i superant la tècnica per “expressar sentiments”.

Les seves obres més representatives són: David, Pietat i Moisès.

4. Arquitectura

Els arquitectes més destacats són:

" Bramante El papa Juli ! l'encarregà la construcció de la Basílica de Sant Pere del Vaticà. Va projectar una església de creu grega (de braços iguals), amb voltes de mig canó i una cúpula al centre de la creu .També va ser l'arquitecte del Templet de San Pietro in Montorio (1502) a Roma.

" Miquel Àngel Apart de ser un gran escultor també va fer d'arquitecte continuant les obres de Bramante a Sant Pere, culminant el treball amb una cúpula impressionant.

El Renaixement a Espanya

1. Característiques

El Renaixement Espanyol s'inicià al començament del segle !! , encara que la pintura es va avançar una mica.

2. La Pintura

Els pintors renaixentistes d'Espanya més destacats són:

" Pedro Berruguete Va viatjar de jove a Itàlia per això coneix de ben aprop l'humanisme i per tant l'art renaixentista, i importants tècniques com el domini de l'espai, anatomia, composició, varietat i naturalitat en els gestos a més a més d'elements arquitectònics de la renaixença. Obres importants que tenim seves són Decapitació del Baptista i el Bateig de Crist (tables).

" Luís de Morales Es dedicà a les pintures de caràcter religiós. La seva obra més coneguda és La Verge amb l'Infant.

" Sánchez Coello També es dedicà les pintures religioses i als retrats de la cort. Va ser el millor retratista espanyol del Renaixement. Una de les seves obres és Les Infantes Isabel Clara Eugènia i Catalina, aquesta obra es troba exposada al Museu del Prat.

" El Greco (1541-1615)És el gran geni de la pintura renaixentista a Espanya, encara que ell és grec (per això l'anomenen el Greco).Pocs el coneixen pel seu nom vertader: Domínikos Theotokópoulos. Les seves obres es distingeixen per l'allargament dels cossos, la utilització de colors freds i la complexitat de les composicions. Entre les seves obres sobresurten L'enterrament del senyor d'Orgaz, El cavaller de la mà al pit, La Trinitat entre molts altres.

3. Escultura

L'escultura renaixentista espanyola estava orientada cap a la religiositat, i buscava representar l'espiritualitat més que no pas la bellesa. En destaquen dos escultors:

" Alonso Berruguete Fill de Pedro Barruguete, va aprendre amb el seu pare, a part de pintor també va ser un bon escultor amb obres com Sant Sebastià (1527). Va ser el màxim representant de l'escultura a Espanya.

" Juan de Juni Va ser un gran tallista i escultor, la seva obra més representativa és L'enterrament de Crist (1571).

4. Arquitectura

L'arquitectura renaixentista a espanya s'inicià al començament del segle XVI, es va desenvolupar en tres fases:

" Estil plateresc. El nom prové de la declaració amb delicats relleus, com els que feien els argenters (plateros), amb els quals s'ornamentaven les façanes dels edificis. La Universitat de Salamanca és l'edifici més característic d'aquest estil.

" Estil classicista. S'inspira en els models arquitectònics clàssics (columnes, llindes i frontons) i els elements arquitectònics i espacials prevalen sobre els decoratius. El Palau de Carles V,( l'obra és de Pedro Machuca) a l'Alhambra de Granada, és l'obra més representativa d'aquest estil.

" Estil herrerià. És una arquitectura nua, sòbria i geomètrica. El Monestir de San Lorenzo de El Escorial, de Joan d'Herrera, és l'obra més representativa d'aquest estil.

El Renaixement a Catalunya

Les circumstàncies polítiques van impedir que Catalunya tingués una inserció plena en el Renaixement. Encara s'utilitzava l'estil Gòtic, però poc a poc es van anar introduint alguns elements renaixentistes.

1. Arquitectura

A Barcelona tenim la façana de la Generalitat. També tenim el portal de la casa de l' Ardiaca i el pati del Col·legi de Sant Lluís, a Tortosa.

2.La Pintura

" Joan de Borgonya Autor de Retaule de Sant Feliu, a Girona.

3. Arquitectura

" Damià Forment Que va esculpir en marbre el retaule extraordinari del monestir de Poblet.

'Características del Arte del Renacimiento'
Palau de carles V, Pedro Machuca

Algunes obres del Renaixement

'Características del Arte del Renacimiento'
La Venus de Botticelli

La Gioconda de Leonardo Da Vinci 'Características del Arte del Renacimiento'

'Características del Arte del Renacimiento'

L'enterrament del senyor d'Orgaz, El Greco

'Características del Arte del Renacimiento'

David, de Donatello

5
Descargar
Enviado por:Drawyok
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar