Historia


Arqueología


RESUMEN DE HISTORIA TEMA 1

Lárqueologia: és la ciencia que analitza i interpreta les restes materials que han arribat fins a nosaltres.La principal activitat és l´escavació.Tots els objectes que es troben an de ser dibuixats o fotografiats en el lloc de la trobada.Després s´han de netejar i reconstruir.El paisatge es pot reconstruir en part,através del polen hi podem saber quines classes de plantes hi havia,através dels ossos d´animals conéixem la fauna.

Carboni 14: és per a saber l´antiguitat de les trobades,pero només ès útil en matèria orgànica i antiguitats que noi superen els 100.000.

Potassi 40: ès per a coneixer antiguitats majors,amb un marge de 200anys.

Charles Darwin: va ser un cientific britanic que va formular la teoria de l´evolució que va ser que l´esser humà i els micos tenien un avanpassat comú.

Australopitecus: (simi de sud):restes trobades a Africa,s´alimentaven de vegetals,carronya i carn dels amimals que caçaven utilizant pals,ossos acabats en puna o pedres tallants.

Homo habilis: (home que sap fabricar eines):restes trobades en Africa oriental,al seu costat van trobar les 1º mostres de tecnica humana:pedres de sílex i òdols.

Homo erectus: (home que camina dret):restes trobades a Africa oriental,Xina i Indonèsia (Java).Va utilizar les 1º formes de llenguatge i van descobrir el foc i l´utilizaven.

Homo neandertalensis: (home de neandertal)restes trobades a Europa,Àsia i Àfrica.De cos fornit i de poca alçada,no tenien quasi mentó posseïen grans protuberàncies damunt dels ulls.

Homo sapiens sapiens: és l´esser humà actual amb les caracteristiques fisiques identiques a les nostres.Va practica les primeres formes d´art (escultures i pintures en les coves).Utilizà eíenes i armes de sílex i d´os.Va convire miliors d´anys amb l´home de Neanderetal.

La prehistoria: és el període anterior a la histria i l´etapa més llarga de la vida de l´esser humà i compren uns 2,5 milions d´anys.

Paleolític: és l´edad de la pedra antiga.Té una duració de tres milions d´anys.Viuen en aquest peíode els pobles caçadors,pescadors i recol·lectius que són depredadors de la natura i nómades.

Aquest període se subdivideix en:

a).Paleolític inferior: apareixen els primers éssers humans a África.L´homo erectus descobreix i controla el foc.

b).Paleolític mitjà: viu en aquest període l´homo neandertal.Primers enterraments i pràctiques magicoreligioses.Augment de la població.

c).Paleolític superior: L´Homo sapiens sapiens que crea les primeres formes d´art.L´esser humà arriba a Asia i a Oceania.

Neolític: edad de la pedra nova.L´ esser humà comença a practicar l´agricultura i a domesticar als animals.La Humanitat es fa sedentària i sorgixen els primers llogarets.

Edat dels metalls: Pas de la Prehistòria a la Història.

a)edat del coure:(5.000 a.C.) i del bronze (3.500 a.C.)Es fabriquen les primeres eines fonent el metall.S´inventa l´escriptura i alguns pobles entren ja en la Història.

b)edat del ferro(1.400 a.C.).

Depredador: l´esser humà no produïx els aliments si no que viu de la caça,de la pesca i de la reco·lecció de fruits.

Armes per a la caça: van ser inicialment estaques de fusta,ossos esmolats,pedres tallades a colps,petxines marines,el sílex la pedra preferida per a fer eïnes i també unes de les armes més utilizades va ser la destral de mà de sílex,etc.

Mètodes de caça: es construien paranys on caien els animals,provocaven estampides d´animals mitjançant el foc i el soroll,així aconseguien que els animals es despenyaren.

Coves i cabanyes: l´èsser humà vivia en cabanyes,en coves i en cavernes dependia molt del clima.

L´ús del foc: ja va ser utilizat per el l´Homo erectus en el Paleoític inferior.La seua utilització va ser molt bona,serrvia per a llevar el fred,cuinar els animals...

L´origen del llenguatge: pareix que l´Homo erectus ja utilitzava el llenguatge rudimentari,es veu que la primera paraula va poder ser una anomatopeia o una exclamació...

Com s´organitzaven socialment?: Cal suposar que per a fer més fàcil els treballs de la caça,diversos individus es devien ajuntar en hordes.La dona era un membre molt important en l´horda,per el fet de podre tenir fills.Els xiquets s´ocupaven de les activitats menys perilloses.

Art moble: són escultures o objectes fets en suports que ens poden transportar.

Art rupestre: són pintures,gravats i relleus fets en les parets de les coves o en abrics rocosos,i no poden ser traslladats d´un lloc a un altre.

L´escultura paleolítica: les representacions eren útils i no belles,tenien la finalitat d´ajudar-los per a sobreviure en el medi.Les primeres escultures eren de pedra,os o argila i solien representar figures de dones o d´animals.

La pintura en les coves: les pintures que es feien en les coves no es feien per a decorar si no per a fer una espécie de ritual per a que la seua caça siga majoritaria.
Descargar
Enviado por:Cleopatra
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar