Literatura


Així com cell qui en lo somni es delita; Ausiàs March


AIXI COM CELL QUI EN LO SOMNI'S DELITA

Així com cell qui en lo somni es delita; Ausiàs March

“Aixi com cell qui en lo somni.s delita”

Principalment cal destacar que Ausias March, autor d'aquest poema, trenca una mica l'estructura de la poesia trobadoresca pel que té de meditació personal i d'intimisme. Fins aleshores , la poesia havia estat l'expresió de l'amor cortès, en canvi, en l'obra de March, el poeta mateix reflecteix les seves virtuts i els seus defectes, amb els seus dubtes i les seves certeses, disposat a parlar d'allò que l'obsessiona: l'amor, les relacions de l'home amb Déu, la mort, el problema ètic.

El poema consta de cinc estrofes de vuit versos i una tornada de quatre. Són cobles capcaucades, i estan estructurades :

I ABBA

CDDC

II CEEC

FGGF

III FHHF

IJJI
IV IKKI
LMML

V LNNL
OPPO

VI OQQO (Tornada)

Com podem observar Ausias March no és un poeta gaire preocupat per la rima o pel metre segons les receptes a l'ús , li interessa més el que diu, que com ho diu. Per aquesta raó trobem algunes irregularitats en la seva mètrica.

El tema principal d'aquest poema és principalment els sentiments i records de l'autor ja que no pot estar amb la seva dama, ja sigui perquè ella no li fa cas o perquè ja està casada. Durant el poema l'autor utilitza moltes comparacions, comparant una situació personal amb una altre de general més amplia.

Finalment, en la tornada trobem una característica principal dels Cants d'amor , “ Plena de seny”. És una senhal que encobreix el nom d'una dama desconeguda. També podem observar que surt l'envejós, una principal figura trobadoresca, que eren els lausangiers, és a dir, els envejosos que explicaven coses sobre la dama al seu marit gelós, anomenat gilós.

“Així com cell qui en lo somni.s delita”

1 Batxillerat C
Descargar
Enviado por:Anna Giner
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar