Física


Acceleració


Gràfiques del apartat a):

temps(S)

posició(m)

Velocitat(m/s)

0

-5

0

1

-3,5

3

2

1

6

3

8,5

9

4

19

12

5

32,5

15

6

49

18

7

68,5

21

8

91

24

Gràfiques del apartat b):

temps(s)

posició(m)

velocitat(m/s)

0

20

0

1

18,5

-3

2

14

-6

3

6,5

-9

4

-4

-12

5

-17,5

-15

6

-34

-18

7

-53,5

-21

8

-76

-24

Gràfiques del apartat c):

temps(s)

posició(m)

velocitat(m/s)

0

-5

7

1

3,5

10

2

15

13

3

29,5

16

4

47

19

5

67,5

22

6

91

25

7

117,5

28

8

147

31

Gràfiques del apartat d):

temps(s)

posició(m)

velocitat(m/s)

0

-5

-7

1

-10,5

-4

2

-13

-1

3

-12,5

2

4

-9

5

5

-2,5

8

6

7

11

7

19,5

14

8

35

17

Conclusió:

Quan l'acceleració es positiva la gràfica de posició per temps fa una corba cap amunt i el de velocitat per temps una recta diagonal cap amunt. Quant l'acceleració es negativa passa el contrari, el gràfic posició per temps es una corba cap avall i la gràfica velocitat per temps es una diagonal cap abaix

Quan la velocitat inicial es positiva o negativa no interfereix en la taula ja que l'important es l'acceleració.

El mateix pasa amb la posició incial, l'únic que canvia es el punt d'origen de la recta.
Descargar
Enviado por:Link0
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar