Acceleració

Física Mecánica # Velocitat. Temps

  • Enviado por: Link0
  • Idioma: catalán
  • País: España España
  • 4 páginas
publicidad

Gràfiques del apartat a):

temps(S)

posició(m)

Velocitat(m/s)

0

-5

0

1

-3,5

3

2

1

6

3

8,5

9

4

19

12

5

32,5

15

6

49

18

7

68,5

21

8

91

24

Gràfiques del apartat b):

temps(s)

posició(m)

velocitat(m/s)

0

20

0

1

18,5

-3

2

14

-6

3

6,5

-9

4

-4

-12

5

-17,5

-15

6

-34

-18

7

-53,5

-21

8

-76

-24

Gràfiques del apartat c):

temps(s)

posició(m)

velocitat(m/s)

0

-5

7

1

3,5

10

2

15

13

3

29,5

16

4

47

19

5

67,5

22

6

91

25

7

117,5

28

8

147

31

Gràfiques del apartat d):

temps(s)

posició(m)

velocitat(m/s)

0

-5

-7

1

-10,5

-4

2

-13

-1

3

-12,5

2

4

-9

5

5

-2,5

8

6

7

11

7

19,5

14

8

35

17

Conclusió:

Quan l'acceleració es positiva la gràfica de posició per temps fa una corba cap amunt i el de velocitat per temps una recta diagonal cap amunt. Quant l'acceleració es negativa passa el contrari, el gràfic posició per temps es una corba cap avall i la gràfica velocitat per temps es una diagonal cap abaix

Quan la velocitat inicial es positiva o negativa no interfereix en la taula ja que l'important es l'acceleració.

El mateix pasa amb la posició incial, l'únic que canvia es el punt d'origen de la recta.