A formación do léxico

Origen del vocavulario # Neoloxismos. Orixe grega y xermánico. Palabras prelatinas

  • Enviado por: Diego Fernandez
  • Idioma: gallego
  • País: España España
  • 1 páginas
publicidad

- A formación do léxico -

1. Os neoloxismos son palabras introducidas recentemente na lingua, para

designar novidades.

  • As palabras prelatinas refírense sobretodo a seres para os que non existían palabras latinas. Aparecen no mundo inanimado (arroio, callao), nos vexetais (amieiro, toxo), nos animais (coello, sapo) e no mundo agrícola (berrer, tona).

  • As palabras de orixe grega introducironse polo Mediterráneo oriental. Aparecen sobretodo nas ciencias occidentais como a filosofía, a estética, a historia, economía, psicoloxía, etc… Tamén destaca en ciencias e técnicas como matemáticas, medicina, física e química.

  • Nas palabras de orixen xermánico predominan as de actividades militares como bando, espía, guerra ou roubar.