Arte


Vincent Van Gogh. Habitación del pintor en Arlés


Habitació del pintor a Arle

L'habitació del pintor a Arle fou pintada per Vincent Van Gogh el 1889. Pertany a l'estil postimpresionista. Es d'aquest estil perquè utilitza una pinzellada solta, directament del tub al pinzell; remarca els contorns (pinta elements dibuixístics); no es preocupa per la llum, el quadre no te llum, es com les pintures romàniques; utilitza els colors per expressar emocions, encara que no s'adeqüin a la realitat i dona molt simbolisme al quadre, com per exemple pintar retrats dintre d'aquest, fer versions de un mateix quadre, canviant els colors per expressar els sentiments.

Van Gogh rep influències en els contorn remarcats son de Hiroshige, Kiyonaga i Utamaro (pintors japonesos). En el tractament dels color s'inspira en els impressionistes, per ressaltar els sentiments de l'obra. Les línies vigoroses i els color vius els treu dels simbolistes. També va rebre influències estilístiques de Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec i de Cézanne.

Però Vincent també va influenciar en l'estil de Alexéi von Jawlensky, Edvard Munch, Paul Gauguin, Grace Cossington, Henri Matisse , Sonia Terk Delaunay i en moviments com el Die Brücke (del alemany, `el pont').

El quadre tracta d'una habitació amb dues cadires, un llit una tauleta, dues portes, una finestra, sis quadres. Una de les portes blaves està a la nostra dreta, quasi no surt en el quadre, sol es veu com un pam d'aquesta. Aquesta porta està en la paret dreta. Al costat d'aquesta i també adjunta a la paret, hi ha el llit. Te els capçals marrons, es de llençols groguencs i sobre te un cobrellits roig. Sobre el llit, a la paret blava, hi ha quatre quadres, dos de paisatges a un pam sobre el llit i dos més de retrats una mica mes amunt d'aquests. El capçal del llit no toca a la paret frontal. Entre el capçal i la paret hi ha uns penjadors marrons, amb camises blaves penjades. Sobre els penjadors hi ha un quadre de un paisatge. Al costat dels penjadors i del quadre hi ha la finestra amb marc de verd fort i vidre verd fluix i groc. Al costat esquerra de la finestra entre oberta hi ha un altre quadre que no s'aprecia de que es. Desprès d'aquest ve la paret esquerra. Prop de la cantonada hi ha un drap o tovalla de color blanc penjada. Just al costat d'aquesta hi ha la porta també blava del costat esquerra. Al costa de la porta hi ha una cadira groga de mivet i fusta, amb el respatller d'aquesta adjunta a la paret de l'esquerra. L'altra cadira, que es igual, està entre el llit i la finestra, però en una posició diagonal paral·lela a la finestra oberta de la dreta. La taula marró també està en diagonal, prop de la cantonada esquerra. La taula te un calaix. Sobre d'aquesta hi ha dos raspalls, dues botelletes, un plat amb menja groc, una gerra, un got, un cossi i un florer sense flors. El terra de l'habitació sembla de fusta. Es marró i verd.

En aquest quadre predominen els elements dibuixístics. Aquests estan presents en tots els elements de quadre a accepció del terra. Els contorns que es remarquen son de color negre.

Les línies predominants en aquest quadre son les diagonals, que semblen provindre de un punt de fuga no gaire clar en la paret del fons. Aquestes es veuen molt clares en el terra i el cantó esquerra del llit. També hi han línies corbes, en el capçals dels llits i rectes verticals a les potes de les cadires, de la taula, del llit, etc.

Els colors predominants en aquest quadre son els blaus, fosc a les portes i clar a la paret. Després els verds, fort al marc de la finestra, fluix als vidre i turquesa al terra. Ocres i grocs a les cadires, al llit i a la tauleta. En tota l'habitació hi ha equilibri de colors càlids i de freds. Però si hi ha contrastos de colors, com per exemple el roig del cobrellit i el blanc-groc dels dos coixins, el verd de la finestra amb la paret, el roig del cobrellits amb tota la resta d'elements de l'habitació el verd d'una part del terra amb el marró de l'altra i amb el blau de la paret o el ocre de les cadires, llit i tauleta amb el blau de la paret, etc.

Respecte a la llum aquest quadre en manca. Es com les pintures romàniques que no tenien llum, o que la llum es irreal. Tot el quadre està il·luminat per igual, es homogeni.

Les formes predominants en aquest quadre son les quadrades i rectangulars formades per les potes de la taula i llit o la finestra respectivament. El seient de la cadira te una forma de rombe. Les cordes que aguanten els quadres formen triangles.

Les tècniques per aconseguir la perspectiva del quadre son l'escorç, en el llit, la tauleta, les cadires. L'altra manera de donar perspectiva es amb les línies del terra, i la resta de diagonals que van a confluir en un punt (punt de fuga), que podria ser la finestra.

El temps d'aquesta obra es irreal, es atemporal, podria ser qualsevol època. No se'ns representa un moment de la vida, se'ns representa una habitació que tant podria estar situada en l'actualitat o fa 100 anys.

La textura d'aquest quadre segurament es rugosa ja que el pintor utilitza una pinzellada molt solta i una mica pastosa, això provoca la rugositat. També crec que provablement serà brillant, ja que el pintor utilitza color vius i al fer-la a l'oli brilla. Penso que serà tova, ja que està pintada sobre tela.
Descargar
Enviado por:Snoll gui
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar