Tecnología


Tricicle electromagnetic


TRICICLE ELECTROMACNETIC

1.Chasis

Primer de tot tenim de fer la estructura del tricicle, per elabora la peca G, fem dues peces de 50x70x10mm, d'un dels llistons de 10x50x200mm, les tallem amb un xerrac recte.

Desprès les dues peces tallades en 50x70x10mm les llimem, i seguidament les enganxem amb cola blanca, però perquè les peces s'enganxin bé, utilitzem dues fustes petites i un sergent, i amb cura traiem la cola sobrant.

'Tricicle electromagnetic'

Al realitzar la base del tricicle , necessitem fer l'estructura, els laterals que son les peces S1 i la S2, per fer-les agafem un llistó i dibuixem les mides amb un llapis sobre el llisto.

Desprès les tallem amb un xerrac recte, però es te de fer amb moviments rectes, utilitzant tota la serra, seguidament es llimen les peces una vegada ja fetes. A continuació s'enganxen els laterals realitzats sobre la base (peca G) del tricicle ja obtinguda amb cola blanca ajudada de dos sergents pels dos costats

'Tricicle electromagnetic'

Desprès es fan dues peces que seran la part del davant (L) i la part de l'espatlla del tricicle (R) , seran de 90x50x10mm i 80x50x10mm respectivament. Aquestes es tallen d'un llistó de 200x50x10mm, amb un xerrac recte i amb l'ingletadora, desprès netejant l'ingletadora.

S'enganxen amb cola blanca aguantant amb sarjents.

Una vegada ja secat to el chasis fem una perforació de 4mm en el centre de l'amplada de la fusta i a 12mm de la bora superior.

2. Motorització

Per muntar el motor i la seva transmissió cal:

Crear les dues peces(paliers). Primer d'un llistó de 250x25x10mm tallem una peça de 35x20x10mm, En aquesta s'ha de fer un forat al punt C indicat al dibuix de O5mm, però a l'hora de perfora es te de fer de manera totalment vertical ja que aquí es situaran les rodes i han de estar molt rectes.

Després fem l'altre palier que serà per a l'eix de les rodes del darrere, serà una peça de 45x45x10 que s'obté del llistó de 200x50x10mm i llimem les dues peces per la zona dels forats realitzats.

desprès en aquests forats s'haurà de introduir els tubs de llautó tallats a la mida adequada.

Desprès quan ja tenim les dues peces fetes les enganxem amb cola blanca a la base del tricicle(G)

Fixació del motor.

Per fer la fixació del motor fem una perforació de O4mm, en la base de la estructura del nostre tricicle(punt B), a continuació una vegada fet el forat la abraçadora del motor que aguanta el motor es fitxarà al forat abans realitzat amb un tornavís i un cargol M4x20 mm i una femella M4 per la part superior.

Desprès agafem la roda de O15mm de 13 dents en total i la fixem en el eix del motor col·locant desprès el casquell de plàstic de 04/2mm, la roda dentada es col·loca de manera que estigui cap a l'exterior.

'Tricicle electromagnetic'

Una vegada ja col·locat el motor i fet la estructura muntarem els granatges, perquè el tricicle pugui correr.

Primer muntem la part del palier 1, passem una varela roscada M4X85mm de longitud en la perforació( en el casquell de llautó) i la fixem amb dues femelles, però tenim de t'indre en conte que l'eix te de girar amb facilitat en el palier i lateralment el moviment te de ser molt poc, però també em de vigilar de no bloquejar les femelles, asta estar segur de la posició correcte de l'eix.

Desprès agafem les rodes de 13 dents i l'altre de 38 dents, i les fixem als extrems, a cada roda dentada es col·loquen una arandel·la de pressió i una femella.

Una vegada feta la part del palier 1,farem el palier 2.Montem en els extrems de l'eix traser les dues rodes i les fixem amb les seves corresponents femelles i arandel·las, desprès cal posar a la part superior una femella cega.

Cal comprovar que tot giri sense que es surti cap femella i que les rodes no estiguin massa apretades.

Si no gira be esca em apretat massa les femelles contra el palier.

3.Direció i roda delantera

La roda delantera.

Perque el tricicle funcioni cal fer la part delantera.Primer fem les peces D i E amb les mides (80x20x10mm i 20x20x10mm) aquestes peces es fan d'una peca restant. La peca D cal serrarla per la punta de forma curbada.Despres fem un perforació a cada peca de O4mm, a la peca E es fa justament al mix i a la peca D mes o menys on vegis i seguidament les dues peces ja fetes s'enganxen amb cola blanca.

Quant ja tenim la peca feta, posem el casquell de llautó de O5x15mm a la perforació de la peca D i posem les femelles i les arandel·les al seu lloc determinat, la femella del cap cilíndric M4X35mm serà l'eix de la roda delantera.

Manillar.

Passem una bareta roscada M4X110mm per la perforació A i fixar-la.

Desprès llimem l'extrem de la barilla de forma que es pugui introduir en la perforació central de la regleta de connexions, tenim de tindré cura de no trencar la rosca de la barilla a l'hora de fixar-la per llimar-la.

Agafem dos trossos de fil ferro de 02mm i realitzem els manillars i els fixem per els estrems de la regleta.

I per ultim fixem les dues boletes als extrems dels fils ferros(manillars)

4.Conexió de la pila i del interruptor.

Fixem dos femelles de cap cilíndric(M4x25mm) a la base del tricicle(peca G) de forma que es pugui establir un bon contacte amb els ferros de la pila a la pila. Establir la unió permanent entre una femella i un connector del motor.

La segona femella es posarà amb l'altre part de la pila, i es fa un petit interruptor amb un tros de metall

Connectar la tercera femella de forma permanent també al motor, passar per l'extrem de la llengüeta de la metàl·lica perforada per la femella i fixar-la amb la femella M4.Apretan aquesta llengüeta el circuit es pot tancar obrir, ja que això vol dir que tens la opció de que passi l'energia de la pila o no.

Finalment col·loquem als extrems dos clauets i posa la pila de petaca amb les seves gomes corresponents.

Nom:

-Chasis: pag 1 i 2

-Motorització: pag 2, 3,4,i 5

-Direcció i roda delantera: pag 5 6 i 7

-Connexió de la pila i de l'interruptor pag 7 i 8

-Preus: pag 9
Descargar
Enviado por:Nenika
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar