Educación y Pedagogía


Trabajos de plástica sobre la Primavera


CENTRE D'INTERÈS ! La Primavera

TÍTOL ! Les flors

TÈCNICA ! Dactilopintura

MOTIVACIÓ ! Sortida al camp

& OBJECTIUS

 • Adquirir l'equilibri i el domini del traç

 • Desenvolupar el sentit tàctil

 • Desenvolupar el domini manual

 • Desenvolupar la capacitat de combinar colors

 • Mitjançant aquest exercici es prepara als nens per la preescriptura

 • Observar la pintura amb les mans i els dits

 • Participar en la recollida i neteja de l'aula taller

 • Conèixer l'època de l'any: La primavera

 • Treballar els colors: verd, blau, groc i vermell

 • Desenvolupar el domini de dintre - fora, buit - omplert

& CONTINGUTS

 • Tècnica principal ! pintura de dits, omplir una figura.

& ORGANITZACIÓ

 • Activitat en grup

 • Activitat feta a l'aula de plàstica, al terra

 • Temps necessari ! 1 sessions

 • Edat ! 3 anys

& DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT

 • Element motivador ! Conversa sobre la sortida al camp, les floretes, papallones, marietes...

 • Contextualització ! 2n trimestre, 3r mes, 1a quincena

( març )

 • Procediment de l'activitat

1r ! Estar tots els nens a terra envoltats del paper del

mural.

2n ! El mural té impreses les flors, els nens només

han d'omplir-les.

Per fer aquest pas han de sucar els dits en la pintura i començar a pintar.

3r ! Només hi ha una consigna: utilitzar els quatre colors.

Proposta: mentre pinten el mural, els hi posarem la cançó de “La Floreta”

4rt ! Podem aprofitar per fer la gespa i fer el

puntejat amb la mateixa pintura de dits verda.

5è ! S'ha d'assecar. Un cop sec, el penjarem a la

classe fins que comenci l'estiu.

& MATERIALS

 • Paper d'embalar blanc amb les flors impreses.

 • Pintura de dits ( verd - groc - blau - vermell )

CENTRE D'INTERÈS ! La Primavera

TÍTOL ! La neteja

TÈCNICA ! Retallat

MOTIVACIÓ ! L'aigua

& OBJECTIUS

 • Progressar en l'adquisició d'hàbits i actituds relacionades amb la neteja

 • Descoberta de l'entorn

 • Desenvolupar l'autonomia i participació en la neteja i recollida de l'aula

 • Conèixer les utilitats de l'aigua

 • Conèixer les característiques de l'aigua

 • Desenvolupar el domini i l'equilibri del traç

 • Desenvolupar l'agilitat manual i la motricitat fina

 • Progressar en l'habilitat d'enganxar

& CONTINGUTS

Tècnica principal ! retallat

& ORGANITZACIÓ

 • Activitat individual

 • Activitat feta a l'aula de plàstica, zona de taules

 • Temps necessari ! 1 sessions

 • Edat ! 5 anys

& DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT

 • Element motivador ! L'activitat desenvolupada va dirigida a l'adquisició d'hàbits de neteja de l'entorn i la importància de l'aigua. A la classe també hem de tenir un racó per la neteja, on desenvoluparem tasques pròpies: imitació a fregar els plats, a escombrar, a fregar el terra...

 • Contextualització ! 2n trimestre, 3r mes, 1a quincena

( març )

 • Procediment de l'activitat

Tenir en compte que la tècnica requereix tranquil·litat.

1r ! Quan han fet el reconeixement de l'element

s'assentaran a les cadires.

2n ! Explicar l'activitat.

 • Donar una fitxa en foli que està dibuixada una escombra, han de retallar la silueta.

 • Quan estigui retallada la silueta, retallar un per un els pèls de l'escombra.

 • Enganxar l'escombra on correspon. El seu lloc està puntejat.

 • Comentar els resultats.

 • & MATERIALS

  • Fitxa de l'escombra per retallar.

  • Cartolina amb l'habitació de la neteja.

  CENTRE D'INTERÈS ! La Primavera

  TÍTOL ! La higiene

  TÈCNICA ! Retallat

  MOTIVACIÓ ! L'aigua

  & OBJECTIUS

  • Progresar en l'adquisició d'hàbits i actituds relacionades amb la higiene

  • Descoberta del propi cos i de les seves parts

  • Desenvolupar l'autonomia

  • Conèixer les característiques de l'aigua ( temperatura)

  • Conèixer les utilitats de l'aigua

  • Desenvolupar el domini i l'equilibri del traç

  • Desenvolupar l'agilitat manual

  • Desenvolupar la motricitat fina

  • Progressar en l'habilitat d'enganxar

  & CONTINGUTS

  Tècnica principal ! retallat

  & ORGANITZACIÓ

  • Activitat individual

  • Activitat feta a l'aula de plàstica, zona de taules

  • Temps necessari ! 1 sessions

  • Edat ! 5 anys

  & DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT

  • Element motivador ! Entrar en contacte amb l'aigua i conèixer

  les característiques. També van dirigides als hàbits de la higiene i de la importància de l'aigua a la vida humana.

  • Contextualització ! 3r trimestre, 1r mes, 1a quinzena ( abril )

  • Procediment de l'activitat

  Aquesta tècnica requereix tranquil·litat

  1r ! Quan han fet el reconeixement de l'element

  s'assentaran a les cadires i repartir el material.

  2n ! Explicar l'activitat:

 • Donar un foli de paper xarol que té una pinta i un

 • raspall de dents dibuixat.

 • Retallar la silueta i la forma de les pues i pèls dels

 • raspalls un per un.

 • Enganxar els objectes al lloc corresponent a la fitxa del lavabo.

 • Comentar els resultants.

 • & MATERIALS

  • Paper taronja de xarol

  • Fitxa del raspall i pinta per retallar

  • Cartolina amb el lavabo

  CENTRE D'INTERÈS ! La Primavera

  TÍTOL ! Animals nocturns

  TÈCNICA ! Mosaic

  MOTIVACIÓ ! Conèixer la nit

  & OBJECTIUS

  • Realitzar mosaics amb paper de revista

  • Desenvolupar la sensibilitat tàctil

  • Progressar en l'habilitat de l'enganxat

  • Participar en la recollida de l'aula

  • Valorar les obres plàstiques dels companys

  • Conèixer els colors freds

  • Desenvolupar el sentit de composició

  • Motivar el sentit artístic i creatiu

  • Conèixer la nit i la foscor

  & CONTINGUTS

  • Tècnica principal ! mosaic

  • Altres tècniques ! enganxat

  & ORGANITZACIÓ

  • Activitat individual

  • Activitat feta a l'aula de plàstica, zona de taules

  • Temps necessari ! 1 sessions

  • Edat ! 4 anys

  & DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT

  • Element motivador ! Hem parlat de la nit i la foscor. Explicar

  que també a la nit hi ha animals. Un d'ells és el rat - penat. Explicar contes sobre la foscor i aquests animals.

  • Contextualització ! 3r trimestre, 1r mes, 2na quinzena ( abril )

  • Procediment de l'activitat

  1r ! Quan estiguin tots assentats comença l'explicació de

  l'activitat.

  2n ! Fer un record del tema explicat sobre els animals.

  3r ! Començar a explicar.

 • Cada nen té una cartolina format el dibuix del

 • rat -penat.

 • Observar el dibuix.

 • Agafar retalls de revistes i fer trossos petits, tots de la mateixa mida.

 • Posteriorment els enganxarem al full omplint la figura. No ha de quedar cap buit. Cal col·locar els trossos un al costat de l'altre, sense trepitjar-se, sinó seria collage.

 • Ensenyar la mostra, perquè sàpiguen els colors que composen el dibuix. Aquests colors són principalment freds.

 • & MATERIALS

  • Cartolina format A4, amb el dibuix que correspon a l'activitat.

  • Papers de revista de diferents colors.

  • Pegament

  CENTRE D'INTERÈS ! La Primavera

  TÍTOL ! La Papallona

  TÈCNICA ! Simetria

  MOTIVACIÓ ! Conèixer els animals de l'època

  & OBJECTIUS

  • Desenvolupar la memòria

  • Utilitzar correctament els pinzells i les pintures

  • Desenvolupar o adquirir l'hàbit de rentar-se les mans després de pintar

  • Desenvolupar l'agilitat manual

  • Desenvolupar la pressió

  • Participar en la recollida i neteja de l'aula

  • Conèixer l'època i els animals

  • Desenvolupar el domini del pinzell

  • Iniciar nova tècnica

  • Combinar colors

  • Motivar el sentit creatiu

  & CONTINGUTS

  • Tècnica principal ! simetria

  • Altres tècniques ! pintura amb pinzell

  & ORGANITZACIÓ

  • Activitat individual

  • Activitat feta a l'aula de plàstica, zona de taules

  • Temps necessari ! 1 sessions

  • Edat ! 4 anys

  & DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT

  • Element motivador ! Sortida al camp. Hem visualitzat

  papallones, marietes, cargols. En aquesta època de l'any plou, hi ha núvols i fa sol, per això la segona simetria. Conversa sobre l'excursió i plasmar els records.

  • Contextualització ! 3r trimestre, 2n mes, 1a quinzena ( maig )

  • Procediment de l'activitat

  Tenir paciència i destresa.

  1r ! Introduir la conversa i explicar l'activitat.

  2n ! Repartir les cartolines, les pintures i els pinzells.

  Per facilitar l'activitat els hi donarem la cartolina

  doblegada per la meitat.

  3r ! A la cartolina 1: dibuixada una papallona.

  A la cartolina 2: dibuixada un sol i un núvol

  Pintar els dibuixos al gust.

  4rt ! Abans de què s'assequi ràpidament doblegar la

  cartolina i farem pressió, perquè s'impregni bé la

  pintura a l'altra part del full.

  Ohhh, que ha passat! Comentar els resultats.

  & MATERIALS

  • Cartolines format A4 doblegades per la meitat i amb els dibuixos fets

  • Pintura de diversos colors

  • Pinzells

  • Pots d'aigua

  CENTRE D'INTERÈS ! La Primavera

  TÍTOL ! Les Flors

  TÈCNICA ! Dactilopintura

  MOTIVACIÓ ! Camp abstracte

  & OBJECTIUS

  • Adquirir l'equilibri

  • Adquirir el domini del traç

  • Desenvolupar el sentit tàctil

  • Conèixer el propi cos

  • Desenvolupar el domini manual

  • Desenvolupar la capacitat de combinar colors

  • Conèixer diferents flors

  • Conèixer els colors

  • Participar en la recollida i neteja de l'aula

  • Observar la pintura amb mans i dits

  • Desenvolupar la pressió

  & CONTINGUTS

  • Tècnica principal ! pintura de dits, puntejat

  & ORGANITZACIÓ

  • Activitat en grup

  • Activitat feta a l'aula de plàstica, al terra

  • Temps necessari ! 1 sessions

  • Edat ! 3 anys

  & DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT

  • Element motivador ! Mitjançant una audició desenvolupar la

  imaginació i pensar en un camp de floretes i deixar-se anar. Després observar el resultat i parlar del que han sentit.

  • Contextualització ! 3r trimestre, 2n mes, 2na quinzena ( maig )

  • Procediment de l'activitat

  1r ! Estar tots a terra envoltats del paper d'embalar de

  color verd.

  2n ! Repartir per tot el mural plats amb pintura de dits de

  diferents colors.

  3r ! Posar l'audició.

  4rt ! Deixar-se anar i començar a pintar. La consigna és:

  només es pot utilitzar la punta del dit.

  5è ! Comentar els resultats

  & MATERIAL

  • Paper d'embalar de color verd

  • Pintura de dits de colors

  CENTRE D'INTERÈS ! La Primavera

  TÍTOL ! Les Flors

  TÈCNICA ! Esquitxat amb pinzell

  MOTIVACIÓ ! Les bombolles de colors

  & OBJECTIUS

  • Adquirir l'equilibri

  • Adquirir el domini del traç

  • Desenvolupar el sentit tàctil

  • Desenvolupar el domini manual

  • Desenvolupar la capacitat de combinar colors

  • Participar en la recollida i neteja de l'aula

  • Desenvolupar el sentit de composició

  • Motivar el sentit artístic i creatiu

  • Desenvolupar el domini del pinzell

  • Desenvolupar el cotrol respiratori

  & CONTINGUTS

  • Tècnica principal ! esquitxat amb pinzell

  & ORGANITZACIÓ

  • Activitat individual

  • Activitat feta a l'aula de plàstica, zona de taules

  • Temps necessari ! 1 sessions

  • Edat ! 5 anys

  & DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT

  • Element motivador ! Prepara aigua amb colorants perquè sigui

  més divertit i donar als nens canyetes per beure. Ensenyar a controlar la respiració ( bufar - absorbir ). Veuran les bombolles de colors i amb l'activitat acabada al quadre hauràn plasmat les seves emocions.

  • Contextualització ! 3r trimestre, 2n mes, 2na quinzena ( maig )

  • Procediment de l'activitat

  1r ! Entrar en conversa sobre l'element motivador.

  2n ! Reparti el material .

  3r ! Sucar el pinzell en pintura i pels pèls retrocedir els

  pèls i deixa'ls anar de cop

  4rt ! Fer aquesta operació fins que acabi la cançó.

  5è ! Posar la cançó del Peix peixet, vinga a fer

  bombolles.... per entrar en context.

  Consigna: utilitzar molts colors.

  & MATERIAL

  • Pinzell de pèls durs

  • Cartolines format A4

  • Pintures de tempera

  • Canyetes per beure, per l'element motivador

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7
  Descargar
  Enviado por:Mones
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar