Ingeniero en Informática


Sistemes seqüencials


PRACTICA 3: SISTEMES SEQÜENCIALS

Iª part. Hem d'implementar un sistema seqüencial que mitjançant un computador BCDnatural d'un sol dígit, visualitzi les transicions de comptatge en un diagrama de temps, que anomenem logic analayzer, i en un display de set segments, amb el que el resultat de la visualització serà de la forma: 0,1,2,3,4,,5,6,7,8,9,0,1,2,3,4,5…

Per simular la señal del rellotge hem d'introduir en una de les files del generador de paraules la seqüència 0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0… que anirà conectada al clock del compatdor.

Entregar:

1.1.- Sistema implementat on es visualitzi les diverses transicions del comptatge (circuit, generador de paraules i logic analyzer).

1.2.- Quin tipus de sincronisme té el comptador BCDnatural que estem utilitzant?

-Els flancs són de baixada perquè els impulsos es produeixen quan el clock, a la primera fila del logic analyzer, té flanc de baixada. Amb el que el tipus de sincronisme es descendent.

IIª part. Implementació d'un sistema seqüencal, mitjançant un comptador BCDnatural d'un sol dígit, que realitza un comptatge de 0 a 5 i torna a començar. Obtenint llavors la seqüència de la forma 0,1,2,3,4,5,0,1,2,3,4… Ens farà falta fer un reset, per a això obrim el comptador BCDnat i unim les sortides de reset dels biestables J-K, una vegada fet això només hem de treure els resets cap a l'exterior.

També hem de fer un sistema combinacional per controlar que quan el comptador arribi a 6 faci un reset.

Entregar:

2.1.- Circuit on es veu la modificació feta dins d'el comptador (circuit, comptador, Word Generator, la circuiteria necesària per fer i la taula de veritat corresponent i la visualització del comptatge on les transicions inclouen el moment del reset sobre el logic analyzer).

2.2.- Diagrama de temps on es veu el senyal del rellotge, el comptatge i el comportament del senyal de reset.

Clock _

Q3 _

Q2 _

Q1 _

Q0 _

Reset _

IIIªpart. Implementació d'un sistema seqüencial que mitjançant dos comptadors BCDnat d'un dígit cada un simulen els segons d'un rellotge digital.

Caldrà un comptador com el del primer apartat (de 0 a 9) per a les unitats dels segons i un comptador com el de la segona part (de 0 a 5) per a les desenes dels segons, amb una conexió lògica entre ells. Aquesta ñògica permet que quan el comptador de les unitats pasi de 9 a 0 el comptador de les desenes s'incrementi en 1. La sortida del sistema combinacional de les unitats estarà conectada al clock de comptador de les desenes.

Entregar:

3.1.- Tot el circuit on es vegui tot el que s'ha fet: circuit, comptadors, Word Generator, les circuiteries necesàries per a fer el reset i lògica de conexió i les taules de veritat corresponents).

3.2.- Visualització del comptatge on les transicions inclouen el moment d'un increment del comptador de les desenes i un altre on les transicions inclouen la seqüència de la forma 01,02…,57,58,59,00,01,02,…

3.3.- Diagrama de temps fet a mà on es veu del moment d'un increment del comptador de les desenes, l'evolució del senyal de la lògica de conexió durant aquest moment.

Clock _

Q3 _

Q2 _

Q1 _

Q0 _

D3 _

D2 _

D1 _

D0 _

Reset _

(Es produeix aquí un reset a les unitats i també a les desenes perquè passa de 5 a 0)
Descargar
Enviado por:Edgar Carnero
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar