Historia


Segunda revolución industrial


La segona revolució industrial

A finals del segle XIX una nova onada d'innovacions tècniques:

 • Noves formes d'energia i noves indústries

Va apareixerà noves energies com l'electricitat i el petroli que va substituir la maquina de vapor i al carbó i l' elèctrica era la seva netedat i flexibilitat per adaptaria a les necessitats.

La electricitat va ser una introducció important a les empreses ja que va canviar la organització interna de la empresa i va augmentar la productivitat , mentres que el petroli es va inicia per il·luminar va anar progressant fins que va aparèixer al motor de combustió que va donar pas als automòbils, això va ser possible perquè tant empresa i ciència van treballa juntes per aconseguir-lo

 • Les millores en els transports

El creixement industrial no hauria estat possible sense la renovació dels transports es van construir xarxes ferrocarrils la electricitat va permetre la innovació dels transports urbans com el tramvia o els ferrocarrils. Als anys 70 es va difondré la millora dels transports marítims van passar de ser de fuster a ser construits per ferro i amb mes potencia i amb la navegació a vapor.

L'invencio del pneumàtic va fer possible la aparició del automòbil que va ser resultat del el motor de combustió mes el pneumàtic i la utilització del petroli com a font de energia. Caps els anys setanta va duna a lloc a la aviació primer com a experimentació i despues la seva explotació comercial

 • Augment demogràfic i migracions

El creixement demogràfic i del transports i les noves innovacions tècniques i les diferencies geogràfiques la demanda i la oferta de ma de obra va provocar grans desplaçaments de població deuran els segle XIX la població europea es va duplicar.

Milions de europeus no va poder trobar feina i van tenir que marxar de Europa i anar a Amèrica o argentina això va augmenta quant hi va avari la depressió agrària.

 • Els canvis en l'organització del treball i les empreses

la major competència entre els països va duna a lloc a noves formes de organització del treball.

Van surti el mètode taylor que era el muntatge en cadena i l'aprofitament del temps, això va provocar que hi ages mes feina i no calia que hi hagués tanta gent especialitzada en el treball i provocava que baixessin els costos de producció.

Com que les empreses petites no tenien prou pressupost per invertir amb nova maquinaria va haveri una concentració empresarial

La concentració de la empresa pot ser:

 • vertical: la organització treballa en un mateix sector

 • horitzontal: quan s'ha aplegan societats que fan activitats complementaries

des del punt de vista financer:

 • cartel: restringeixen la competència de les empreses

 • trust: la fusió de diverses empresa en una de nova

 • holding:

 • monopoli: una empreses controla tot un mercat senser

 • l'augment de la competència internacional

la economia britànica va deixar de ser l'única industrialitzada a Europa el competidor principal va ser alemanya la seva industrialització a partir de l'acer i es convertís en una primera potència. El nou impuls industrial va comportar un augment de la producció, gràcies el progrés del transport l'expansió del lliure canvi i la producció massiva de bens que va permetre la reducció del preu. La crisi econòmica del període 1870 1880 van tornar el proteccionisme d'aranzels. El comerç interior van sutir els grans magatzems grans superfícies comercials

l'imperialisme i les seves causes

 • Europa dominat

La segona revolució industrial va separa el mon en països industrialitzats i a no industrialitzats, els primers es van imposar sobre els segons Europa va imposar la seva hegemonia i els seus ideals, XIX va haveri la gran depressió agrària estats units i Rússia van importa grans quantitats de blat i farina, això va provocar una crisis de sobre producció i els preus van baixar, la crisis va arribar el seu fi quant van renovar les seves estructures productives, i van imposar la política proteccionista

 • Les causes econòmiques

Extreien les primeres matèries i venien els seus productes elaborats, expansió del capital , imperialisme fase superior del capitalisme, proteccionisme les colònies només compraven a les seves colònies i venien a les seves.

 • Causes polítiques i ideològiques

No només hi havia un desig de obtenció de primeres matèries si no també de imposar les seves polítiques i ideologies i per fer això an de ampliar les seves zones per imposar-se i axis impedir la expansió dels seus competidors. Per la part ideològica hi havia la concepció racista i nacionalista deien que la rasa blanca era superior a la negra i s'ha havia de imposar entre totes les seves rases tan intel·ligència com laborista. Els colonistes deien que anaven allà per imposar la civilització occidental, habita el comerç de esclaus no tothom es creien lo que deien i no li donaven suport van surti religiosos i intel·lectuals. Era en corrent que va surti de França.

Europa va augmentar la població i va heberi la explosió blanca molts europeus van anar a viure a altres països de les colònies

El repartiment del mon

Dels colonialisme al imperialisme

Colonialisme

Imperialisme

XIX

Desprès XIX

Ameriques

Àfrica i Àsia

Assentament

ocupació

Ritme lent

Ritme fort de ocupació

El colonisme estava només entre las dues Ameriques en el colonialisme van ocupar Àsia i Àfrica, les antigues eran de assentament mentres que les altres eren de ocupació

Al ritme era lent mentres que el imperialisme era ritme fort

El desmembrament de l'Àfrica

Al principi Àfrica estava ocupada pels europeus en factories costaneres o de petites colònies, amb l'interès de conèixer de expandir el seu territori van expedicions per poder explorar l'interior de l'Àfrica i Àsia i van surti les societats missioneres amb la voluntat de estendré el cristianisme i posar fi a el tràfic de esclaus. Les principals zones explorades van ser el riu Níger i Nil i l'Àfrica central. Van sortir dos projectes el britànic i francès el primer tractava de comunicar a traves del ferrocarril al nord i sud de Àfrica i dominar la façana de orient per dominar al pacífic, això li va suposar el descobriment de jaciments de minerals molt importants i punts estratègic com el canal de Suez i el segon el projectar francès volia el domini absolut de oest a est , en aquesta conquesta va haver-hi un enfrontament entre britànics i francesos que si va incorpora Bèlgica. 1885 Bismark va celebra la conferencia internacional a Berlín i establia una seria de condicions garantia el lliure circulació dels rius a partir de aquí els estats europeus van en a Àfrica cadascú va anar conquerí i països com Itàlia i espanya van aconseguir petits territoris, els conflictes no es van atura i van continuar.

Ocupació de Àsia

A diferencia entre Àfrica Àsia si va suma potencies com estats units i Rússia i la rivalitat entre potencies era constant.

La colonització Britànica: va desenvolupa Àsia central i meridional però sobretot en la índia van haver-hi unes revoltes per part dels sipas que eren soldats indis de l'exercit angles, a causa de aquest conflictes es va atorgar l'acta de govern i van posar un virrei i van fer uns canvis administratius educatius i socials per que veiessin el poder que tenia aquest imperi

L'expansió francesa

Va tenir influencia a Indoxina i a Àsia del sud - oriental va fen protectorats i va tenir una guerra amb Xina per aconseguir el protectorat Annan i tonquin. Va crear la unió d'Indoxina. La gran Bretanya estava present en el territori , per posar una frontera entre els dos països van deixar neutra el estat de siam lliure com a frontera.

A la Xina no van poder conquerí només van poder establir enclavaments comercials els anglesos tenia el comerç de seda i te i comercialitzaven amb l'opi que el duien de Índia fins que Xina va prohibir la entrada i va desencadenar les guerres de l'opi, la guerra va arribar al seu fi pal tractat de Nanquín els anglesos van aconseguir enclavament del port de Hong Kong. Per aconseguir que Xina no estigues submesa el colonialisme va avari l'alçament dels cent dies i la revolta dels boxers que va fracassa.

L'organització dels imperis colonials

L'administració dels territoris.

Les colònies s'ha organitzaven segons el seu tipus de govern i el tipus de poblament es van organitzar de la seguen manera.

 • Les colònies: no tenien govern propi i depenia del país que l'havia ocupat, exercia una política de ocupació i la autoritat, l'autoritat estava a les ordres del governador, també estaven sotmesos econòmicament.

 • Els protectorats: teòricament hi havia un govern indígena i eren respectats per la administració metropolitana. Però a la practica la metropilis posava al seu govern de submissio , s'ha encarregava de les funcions de l'exterior posava al seu govern de submissió , s'ha encarregava de les funcions de l'exterior

 • Els mandats: neix desprès de la primera guerra mundial servia per administra les colònies que havien perdut la guerra. Una potència colonial exercia tutela sobre una zona representava la societat de nacions

 • Les colònies de poblament: era les colònies que emigraven gent europea i s'ha imposaven a la poca població que hi havia. Tenien govern propi i un sistema parlamentari propi. Mantenien relacions amb la metròpolis

Crisi i tensions : el camí cap a la guerra

LES RELACCIONS INTENACIONALS (1870 1914

L'últim terç del segle XIX la política europea va ser dominada pel canceller alemany Bismark

Objectius despues de la unificació :

 • Consolidar al poder de la nova nació dins a Europa

 • Potent acció diplomàtica basada en

  • Eliminar Anglaterra com a líder polític europeu

  • Aïllament de França considerada des de sempre un enemic

Per deixar a França aïllada va tenir que buscar aliances entre altres països es va aliar entre els tres emperadors europeus, però no li va sortí be i va fer.

 • la triple aliança constituïda per: Àustria Itàlia i alemanya

 • la triple entesa constituïda per: França Anglaterra i Rússia

les topades dels interessos imperialistes

la conferencia de Berlín havia intentat mesures entre els imperis.

El segle XIX es va incorpora nous països a l'escena del crim en especial Alemanya

Ara els enfrontaments van tenir lloc a el nord de Àfrica.

 • Segona crisis marroquina: Va tenir lloc al 1905 els marroquins es revelen i els alemanys volen entre a ajudar els seus però hi ha anglesos i francesos hi s'hi intervenen provocaran la guerra no intervenen i els i donant al Camerun.

 • Conflicte dels Balcans:

 • 1908 imperi austrongares agafar basmiar i herzegovina mentres l'imperi turc s'ha esta desfent i els països volen aquesta zona perquè te sortida hjdirecta al mar

 • 1912 Rússia donar suport a la creació d'una lliga balcànica formada per Grècia servia Bulgària montenegro atacar Turquia i li treuen tot i pertany a Àsia només li deixen la capital de Turquia els turcs

 • 1913 guerra entra a Bulgària i servia perd la guerra Bulgària i s'ha engrandeix servia que esta recolzada per Àustria mentres que Bulgària esta per prussià

 • esclat de la guerra

  amb l'assassinat de arxiduc Francesc farren per un estudiant servi i Àustria declara la guerra a servia que es ajudada per Rússia mentres que Àustria es ajudada per alemanya. La guerra es entre la triple antesa: per austroongria Itàlia i alemanya i la triple aliança per Anglaterra França i Russia.

  • Las etapes de la guerra:

   • Dos fronts occidental i oriental

   • Grans ofensives

  Això s'ha anomena la guerra de moviments

  • Guerra de trinxeres fins 1917: va ser dura llarga i van morir milers de soldats.

  • El 1917 entre els estats units amb la triple aliança amb la excusar en que un submarí ha enfonsat un vaixell seu però en realitat per causes econòmiques , i Rússia hi ha la revolta dels bolxevics i fan al tractat de brest listousk: hu va fer amb els imperis centrals Rússia va abandonar Ucrania, Polònia, Estonià, Letonia, Bielorussia, romania..

  La pau dels vencedors.

  Els tractats de pau

  • Els EUA volia una pau, amb dret de justícia, llibertat de comerç i de navegació.

  • Europa: tractat de Versalles.

   • Li donaven la culpa a Alemanya era ella la responsable del conflicter.li van posar fortes sensions que son les següents:

    • Duna a França el Lorena i Alsacià

    • La separació de prussia oriental repartiments de les colònies

   • També li van posar fortes multes

    • Li van treure les miners de carbó

    • Confiscar els bens de l'exterior i la flota mercant

    • Va prohibir l'unio de Alemanya amb Àustria

  La societat de nacions

  Ha paris es va crea la societat de nacions en seu a Ginebra, estava formada per un consell general que eran las potecies guanyadores, SDN s'ha encarregava del compliment dels tractats.

  Els seus impulsors van ser EUA però no va entra.

  La pau inestable

  Els anys entre la 1 i la 2 guerra mundial es un interval del conflicte no resol. La gent no l'hi havia servit per canvia la vida si no per defensa els interessos.

  Amb l'exemple de Rússia hi havia un clima revolucionari, van haver-hi alçaments com la rosa de Luxemburg que va acaben fracassant, també van haver-hi les manifestacions i les vagues. Per altre banda van començar la ascensió dels feixismes.
Descargar
Enviado por:El Vago
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar