Religión y Creencias


Quaresma


QUARESMA. PRESENTACIÓ

La Quaresma es un ritu que simbolitza la nostra disposició per iniciar un procès de canvi, de conversió i de reconsiliació.

Significat de la cendre:

1_ Recorda la finitud de la nostra condició

2_ La necessitat que tenim de conversió i rebre el perdó de Deu.

Quaresma vol dir 40 dies de preparació abans de la Pascua, imitant el dejuni de Crist en el desert. El numero 40 es simbòlic en la Bibilia.

La quaresma és temps de:

1_ Conversió dels nostres pecats, actituds negatives i contravalors.

2_ Preparació per la celebració de la Pasqua

3_ Reconsiliació amb Deu i amb els altres

La Conversió:

_ és un canvi de mentalitat, actituds i actuacions contràries als valors de l'evangeli.

La Preparació:

_ de la celebració de la Pasqua mitjançant:

 • La pregaria, primera condició de l'apropament a Deu, ja que ens fa sortir de la indiferència i ens fa sesibles a Deu, el proïsme i a nosaltres mateixos.

 • El dejuni, un domini de nosaltres mateixos, per dir NO a la mandra, els capricis i l'egoïsme a fi de no ser esclaus dels nostres desitjos. Però l'important és privar-se de quelcom com un gest de solideritat amb els mes necesitats. ( El dejuni dels rics ha de convertir-se en l'aliment del pobre. "Sant Lleo de Magne"

 • L'almonia que significa ser solidari davant les necesitats i el sofriment del nostre proïsme.

 • La Reconsiliació amb Deu per les nostres infidelitats, egoïsmes i pecats. Amb els altres quan hi ha motiu per fer les paus es necessita perdó. El pecat ens esclavitza i ens allunya de Deu, però amb el sagrament de la panitència ens reconsilia amb ell i experimentem la seva misericordia.

  QUARESMA I EL DIMECRES DE CENDRE.

 • Quin és el missatge bíblic per el tamps de cuaresma?

 • És un ritu que simboltitza la nostra disposició per iniciar un procès de canvi, de conversió i reconsiliació.

 • Explica el significat del ritu de la imposició de la cendra.

 • Recorda la finitud de la nostra condició i la necessitat que tenim de conversió i rebre el perdó de Deu.

 • Un sinònim de converasió és penitència que vol dir canvi de mentalitat o com una expressió de llibertat i un esforç positiu en el seguiment de Crist.

 • Les pràctiques comunes que proposa l'Església per aquest dia de Dimecres de Cendra són:

 • penitència guardant el dejuni i no menjar carn.

 • Procurant confesar-se.

 • Participant en la liturgia de la imposició de la cendre.

 • Quin és el significat dels 40 dies que dura la Quaresma? Quan va començar aquesta pràctica?

 • Es un numero sinbòlic, té el seu origen llunyà a les escriptures. S'ensenya i es predica en el llibre de Jonas.

 • En relació al ritu de la imposició de la cendra, explica:

 • A)El seu origen

  Abans del s. VII

  B)En que consteix aquests ritu

  Consisteix en que el cristià rep una creu al front amb les cendres

  C)Quin és l'origen d'aquesta cendre

  Pcedeixen del cremar les palmes utilitzades el diumenge de ram previ.

  MISSATGE DEL PAPA JUAN PABLO 2 DE LA QUARESMA 2001

 • Què representa la quaresma per els creients cristians?

 • Representa pels creients l'ocasió propicia per un aprofunda revisió de la vida.

 • El perdó i la reconsiliació son imprecindibles per....

 • Per portar a cap una veritable renovació personal i social.

 • Perquè diu el pare que l'unic camí per la pau es el perdó?

 • Ja que fa possible una nova qualitat de relacions entre els homes, intervé l'espirar l'odi i la vengança, i trenca les cadenas del mal que tene agafades al cor de les persones.

 • Per que la reconsiliació sigui possible es necessari...

 • El perdó, que Deu ens dona a nosaltres i el perdó que nosaltres donem a l'altre gent

 • En el nostre temps, el perdó apareix pricipalment com dimenció...

 • Necessaria per una autèntica renovació social i per la consolidació de la pau en el mon.

 • Mitjançant el sagrament de la reconsiliació, el pare ens concedeix...

 • En Crist el su perdó i això ens empeny a viure en la caritat, considerant a l'altre no com un enemig sinó com a un germà.

 • Completa la frase

 • Un cor reconsiliat amb Deu i el projim, esa un cor generòs

 • Quin es el valor significatiu de la "colecta" durant la quaresma?

 • No es tracta de donar el que et sobra per tranquilitzar la pròpia conciència, sinó de fer-se càrrec amb solideritat d'una solicitud de la misèria present en el món.

 • Qué espera el mon dels cristians? I en aquest sentit quines son les paraules de l'apostol Sant Juan?

 • Espera un testimoni coherent de comunió i de solideritat.

  Si algú que posseix bens de la terra i veu el seu germa amb necessitat i tenca el seu cor, com pot tenir amor amb Deu?

 • Altres consultes.

 • Sempre pot comptar amb l'ajuda amb el senyor, ja que ell mai t'abandona, quan tens dificultat, pot recorrer a ell.

  EXPOSICIÓ PROIDE

 • Ajuda

 • Compara:

  500 milions de persones viuen en zones rurals i l'agricultura és la principal font d'ingressos.

  De cada 60 pts que compren de platans els països del sud es queden el 8% i l'altre 92% els pa¨sos del nord

  Comenta:

  Com poden veure a l'Africa treballa tothom, tant nens com adulrt i tot per guanyar una miseria que per ells es molt i tota la riquesa que fgan se la queda els pa¨soso rics

  2. Digues la teva

  Compara:

  Els nens de l'Africa construeixen les seves joguines amb materials tirats que no serveixen.

  Els jocs son universals pero les joguines no arriben a tot arreru

  Comenta:

  les joguines son necessaries per fer un somriure als nens pero a l'Africa no poden comprarne perque no tenen centims.

  3. Enganxa't

  Compara:

  A Catalunya de cada 100 habitans tenen 2 o 3 teles a l'Africa 1.

  Més del 50% de la població del mon viu encara en cases fetes de fang, pedres, palla i fusta.

  Comenta:

  A l'Africa no tene temps per veure la televisió, però si en tinguessin tampoc la podrien beure perque no tenen centims ni per menjar.

  4. Mulla't

  Compara:

  Un pou per un poblat una aixeta per a tu.

  L'aigua es un bé que es per a tohom. A l'Africa un pou costa 1.000.000 de pessetes

  Comenta:

  L'aigua es un be que es per pobres i rics pero a l'Africa es escassa i alla on es renten i beuen .

  5.Solideritza't

  Compara:

  A Catalunya de cada 1000 persones corresponen 572 vehicles.

  Els països menys desenvolupats no hi han vies de comunicació i per tant les distàncies son mes llargues

  Comenta:

  Els països rics tenen vies icarreteres i el transport es molt comode i en els països pobres els camons son de sorrai quan plou es fa fang i es impossible circulari

  6. Pensa-hi

  Compara:

  Nomès el 25% de la població mundial esta ben alimentada de proteïnes i calories.

  Si el 73% dels diners que dediquem als animals domestics els donessim a la població mundial tothom podria menjar.

  Comenta:

  L'aliment que es imprescindible no esta l'avast de tothom.
  Descargar
  Enviado por:Santa
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar