Ética y Moral


Prostitució


 

DEFINICIO DE LA PROSTITUCIO.  

 

 

 

 

Acte per el que una persona mante relacions sexuals habitualment amb un indeterminat nombre de persones, del seu mateix sexe, o del sexe oposat, a causa de diners.

En la regulació legal de la prostitució es pot distingir entre la legislació dirigida a l'explotació, foment o inucció recollida en el dret penal, per considerar-se com a delicte, i la legislació, dirigida, a la pràctica de la prostitució, recollida en el dret d'administratiu, especialment en forma de normes de control, higiene i rehabilitació. La majoria de legislacions estableixen la mensionada diferencia i s'orienten cap a la persecució dels delictes, de col.laboració, protecció o recluta, considerat per una altre part, com no delictiva la pràctica de prosticució. Si bé s'inclueix generalment, dins de les activitats que es regeixen sobre les lleis de la perillositat social.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prostutució, en molts cassos pot ser acceptable, segons les circumstancies de cada esser. La prostitució si la observem des del punt de vista sexual, en tots els casos es negatiu per la societat i amb el punt de vista religios, també, peró després aprofundim els cassos de prostitució, i veiem que la majoria , són acceptables des del nostre punt de vista.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Una dona soltera es prostitueix i es queda embarasada.

-         Que faries en el seu cas? Per que?

-         Quina solució li veus en aquest fet? Raona-ho

-         Quin consell li donaries per ajudar-la? Raona-ho

 

2.- Una dona adicte a la droga per us personal

-         Que faries en el seu cas? Per que?

-         Quin consell li donaries? Raona-ho

-         Que creieu que passaria si deixes la droga? Per que?

 

3.- Una dona queda embarasada per prostitució?

-         Que faries en el seu cas? Per que?

-         Creieu que seria acceptabla la obsio d'abortar? Per que?

-         Com creieu que s'auria de criar el fill en cas de tindrel? Per que?

 

4.- Una nena que per causes de malestar familiar, no es treu la ESO, acaba prostituinse, de gran , per que es una fàcil opció, per guanyar diners.

-         Que faries en el seu cas? Per que?

-         Quines solucions hi veus? Per que?

 

5.- Una dona cuvana sense feina, sense papers legals, l'obliguen a prostituir-se, perque si no la deixen al carrer.

-         Que faries tu en el seu cas? Per que?

-         Quina solució veus en el seu cas? Per que?

-         Quin consell li donar-hieu? Per que?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fet per emili, fransesc i gilbert  
Descargar
Enviado por:Emili ransesc I Gilbert
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar