Historia


Període d'Entreguerres


Història

Període d'Entreguerres

Definició: període de temps entre la 1ª i la 2ª Guerra Mundial.

Subdivisió: Els anys 20 i els anys 30. A E.U.A., des del punt de vista econòmic i social són totalment diferents. Els 20's es coneixen com els “feliços anys 20”, mentre que els 30's són una dècada de molta crisi que acaba en guerra: la 2ª Guerra Mundial..

Aquest canvi es degut a que al 1929 la borsa de Nova York cau en picat (crac del 29).

Característiques dels 20's

Característiques dels 30's

Augment de la producció.

Tancament de les fàbriques.

Atur gairebé inexistent.

Increment de l'atur.

Augment del consum.

Disminució del consum.

Benestar i optimisme social.

Malestar i pessimisme social

Aquests fenòmens de crisi es donen a tots els països, i aquests busquen solucions:

 • Als E.U.A. s'implanta la democràcia.

 • Autoritarisme a Itàlia (feixisme) i a Alemanya (nazisme).

 • La U.R.S.S. adopta un socialisme dictatorial.

Els feliços 20's a E.U.A.:

Sense pèrdues, tot era benefici de la guerra a E.U.A., entre la devolució de préstecs amb interès i el fet d'esdevindre primera potència econòmica i industrial (amb la meitat de la producció mundial superava Anglaterra, França i Alemanya juntes) mundial.

E.U.A. era l'única potència que podia invertir en el estranger i competir amb els seus productes fins i tot a Orient.

La pujada econòmica es va demostrar amb…

 • Molta compra de cases i vivendes.

 • Circulació de molts cotxes nous.

 • Generalització de l'ús dels electrodomèstics.

Amb tot això…

 • Augmenta la producció industrial.

 • Gran circulació de diners.

 • Obertura de Fàbriques i empreses.

 • Variació del sistema de treball: TAYLORISME.

El TAYLORISME consisteix en que un obrer seleccionat havia de fer tantes peces en una hora per ser eficient. Sinó el canviaven.

 • Variació del Trust, que ara volia equilibrar el preu i la producció per evitar la competivitat entre ells, ja que fora no en tenien.

Amb tant moviment de diners, molta gent va invertir en Borsa

Però no tothom era tan feliç. Els dels “grups marginals”, especialment les de raça negra i la pagesia que havia perdut treball, no vivien tan bé.

Els dolents 30's

Gran Depressió econòmica

Gran davallada econòmica i molts suïcidis. Comença al 24 d'octubre de 1929, que la gent vol vendre totes les accions i baixen tant de valor que la borsa de Nova York ha de tancar (CRACK de la Borsa). Aleshores van tancar, arruïnant als particulars, moltes empreses i bancs, ja que no podien cobrar els préstecs deixats a aquestes.

E.U.A. es veia amb una crisi interior i va voler recuperar els diners prestats als altres països, però com aquests estaven en reconstrucció, o li costava molt o no podia recuperar-los. Roosevelt (actual president d'E.U.A.) va donar un altre pas que consistia en recuperar els diners invertits en circuits econòmics internacionals, i això suposa el tancament de molts bancs.

Va dur a terme un nou repartiment (New Deal) i va voler recuperar la demanda als mercats per normalitzar-los intervenció de l'estat.

Com va intervenir l'estat?

 • Sanejament i control dels bancs. Obligació d'atorgar préstecs a baix interès als empresaris = més feina, menys atur i més produc-ció

 • Atorgant subsidis als pagesos i els obliga a reduir la producció, normalitzar els preus i eliminar els STOCS de productes que es faran malbé.

 • Inversió per part de l'estat en obres públiques per produir treball.

Tot això = - atur, + diners, + consum, +fàbriques equilibri de la producció.

Però la crisi no acabà, sinó que connectà amb la IIªG.M. i el país s'enriquí.
Descargar
Enviado por:Saul De Reyes
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar