Matemáticas


Olimpiada galega de matemáticas


OLIMPIADA GALEGA DE MATEMÁTICAS 2º ESO

Problema Nº 1

"Tan fácil como o ABC"

ABC

ABC

ABC

+-------------

BBB

PROBLEMA Nº 2

"O cadrado"

O lado dun cadrado alóngase nun 3% da súa lonxitude.

a) ¿En que porcentaxe crece o perímetro do cadrado?

b) ¿En que porcentaxe crece a área do cadrado?sssd

PROBLEMA Nº 3

"Mistos"

Ana vaciou sobre a mesa a súa caixa de mistos, distribuíndoa en tres montóns diferentes. Neles hay un total de 48 mistos. Non vos digo cantos hay en cada un, pero observade o seguinte: se do 1º motón paso ó 2º tantos mistos como hay neste, logo do 2º paso ó terceiro tantos mistos como hai nese 3º,e, por último, do 3º paso ó 1º tantos mistos como existen agora nese 1º, resultará que haberá o mesmo nº demistos en cada montón.

¿Cantos mistos había en cada montón ó principio?

PROBLEMA Nº 4

"Xardineiras"

O concello quere instalar xarineiras e rodealeas con baldosas hexagonais.(Hai 18 baldosas rodeando a 4 xardineiras).

¿Cantas baldosas se necesitará para 5 xardineiras?¿E para 10?

¿Se o concello quere instalar 100 xardineiras cantas baldosas necesitará?

Busca unha formula para que o concello poda calcular o nº de baldosas necesarias para un nº calquera de xardineiras.


OLIMPIADA GALEGA DE MATEMÁTICAS 2º ESO

Problema Nº 1

"Tan fácil como o ABC"

ABC

ABC

ABC

+-------------

BBB

PROBLEMA Nº 2

"O cadrado"

O lado dun cadrado alóngase nun 3% da súa lonxitude.

a) ¿En que porcentaxe crece o perímetro do cadrado?

b) ¿En que porcentaxe crece a área do cadrado?sssd

PROBLEMA Nº 3

"Mistos"

Ana vaciou sobre a mesa a súa caixa de mistos, distribuíndoa en tres montóns diferentes. Neles hay un total de 48 mistos. Non vos digo cantos hay en cada un, pero observade o seguinte: se do 1º motón paso ó 2º tantos mistos como hay neste, logo do 2º paso ó terceiro tantos mistos como hai nese 3º,e, por último, do 3º paso ó 1º tantos mistos como existen agora nese 1º, resultará que haberá o mesmo nº demistos en cada montón.

¿Cantos mistos había en cada montón ó principio?

PROBLEMA Nº 4

"Xardineiras"

O concello quere instalar xarineiras e rodealeas con baldosas hexagonais.(Hai 18 baldosas rodeando a 4 xardineiras).

¿Cantas baldosas se necesitará para 5 xardineiras?¿E para 10?

¿Se o concello quere instalar 100 xardineiras cantas baldosas necesitará?

Busca unha formula para que o concello poda calcular o nº de baldosas necesarias para un nº calquera de xardineiras.
Descargar
Enviado por:Cristina Janeiro Araujo
Idioma: gallego
País: España

Te va a interesar