Literatura


Nit de divendres; Jordi Sierra i Fabra


1) Ja has llegit la novel.la. Ara fes un resum del seu argument en un minim de dos fulls.Procura seguir un ordre cronologic a l´hora de relatar els fets,i,en la mida en que pugues, fes-ho fixan-te en posibles relacions de causa i efecte als sucesos que van passant.

El llibre tracta dels problemes del que fan els jovens els caps de setmana. Però hi ha voltes que les festes es convertixen en males pasades.

Son un grup format per cinc xics amb problemes ; Marià es un xic de bona familia i els seus pares s'han separat . Ismael te que anarse´n a la mili sin voler perque la objecció li va ser denegada. Llátzer, és un mecànic que li agraden molt les motos i trebella en un taller. Serafí, és heavy i li agrada la guitarra. Josép Lluis es missatger.

El divendres era l´ultim dia de la setmana per a ells, comença el cap de setmana i ni ha que divertir-se i açò es el que volien els protagonites.

Josep Lluis sen va encontrar amb Llatzer cuan estava amb Petra així que Josep Lluis i Llatzer van anar a buscar un poquet de droga i Serafí e Ismael van eixir per la seua banda a un pub, i Maria va buscar-los per 3 bars on podien estar i com no els trobava, va pensar en quedar amb Sara, i va anar al bar de Tomas i els va trobar.

Anaren a per costo per tota la ciutat pero tots els decien que hi estava agotat i els cinc xics volien aconsseguir-lo per a gaudir un poquet més. Llatzer entrá a un bar demanant xocolate pero li digueres que a soles quedaven anfetamines i ells a soles volien droga blanda, res de pastilles. En un altre bar li demanaren a un moro i aquest li digué als xics que portava res pero aquestos pensaven que lis estava mentint per la forma que parlava.

La nit s´acabava i ells necessitaven el costo així que van decidir anar a casa del moro per registrar i robar-le la droga, pero cuan arrivaren hi estava el moro i els amenaça amb un gabinet que accidentalment es clavá el mateix i va morir al istant.

El grup va tenir por i per a que no els pillaren van decidir cremar la casa, pero la policia els agafá i el llibre acaba en el juici.

2) Cadascun dels protagonistes pertany a una familia caracteritzada per unes circunstancies especials. A partir del text, comenta quina es la teua opinió sobre les circunstancies familiars o problematiques socials que apareixen a la lectura.

-Marià: El seu pare no li fa cas i lénganya dien-li que va a quedar amb ell els fins de setmana i despres li diu que no pot, en canvi sa mare es molt dura i autoritaria, i ell li te molt de respet per que cuan els seus pares es van divorciar ella el passa molt mal i quan queda amb un home, ell s´alegra.

- Ismael: un problema que té es que viu en una família en la qual el seu germà és gai, els seus pares no ho accepten i al barri tots ho saben. Ell es l'únic dels 3 germans que viu a casa per que la seua germana major ja esta casada i amb fills, i el seu germà ja no viu a casa a tot açó se´l suma que te que anar a la mili i la seua nuvia li ha dit que no sap si le va ser fiel en 9 mesos i aço a aquest li preocupa molt.

-Serafí: Aquest xic te problenes com que va pedre un germá de tres anys. Es molt timid i esta acomplejat per que a ninguna xica li agrada i el pensa que es lleig.

-Llàtzer: Son pare va morir quan ell tenia dotze anys i aço li va destrotzar tot. Ara treballa en un taller de motos ja que va deixar els estudis als quinze anys, ara el que vol es tenir una moto bona.

-Josep Lluis: Son pare li pegava de xicotet, li donava palisses. Sa mare s'encarrega de la casa, treballa en un restaurant fins molt tard. El seu pare ara es alcoholic

3) A la novel.la apareixen diferents dones (Sagrari,mare de Marià;Loli,nivia d´Ismael...), que tenen diferents cualitats,protagonisme i tractament per part dels homens. Quin creus que es el paper de les dones que apareixen a la novel.la?. Raona i exemplifica la resposta.

Hi ha diferents caracteritzacións de les dones segons el personatge que interpreten, per exemple la nuvia d´Ismael que diu que no mantindrà el seu compromís amb ell perque diu que nou mesos es molt de temps, en esta part l´autor ens mostra la part mala de les dones.

En cuant a les dones com la mare de Josep Lluis arrivá a casa tard i te que fer la casa, el mateix pasa amb la mare de Mariá que te que cuidar de Mariá sense l´ajuda del seu pare, tenen un papel important.

4) A continuació donem el que podrien ser argumentacions i refutacions de la marxa. Comenta en cadascuna de les 7 propostes dobles que et fem a continuació quina et sembla millor i raona la teua resposta.

B1) L'autor té la raó. La trajedia que ens presentada és el fruit natural de la classe de diversió que pretén alliberar-te de tot tipus de traves, ser un altre.

-He escollit aquesta perque em sembla mes raonable que l´anterior per que hui en dia la diversió es molt diferent a la de fa anys, i es el que passa a la realitat.

B2) La marxa no és cap altra cosa que l'alineació col·lectiva, la manifestació més tosca és de la societat de consum. Del que es tracta és de crear consciencia general de plaer sense limitacions: sexe, drogues, alcohol, etcètera. I a aigües tèrboles intervenen els bars, les empreses de beguda etcètera.

-He escollit aquesta perque hui en dia en cualsevol lloc pots beure o comprar beguda, i droga mes facil encara, per desgracia aquesta es la marxa qué te la juventut actual.

B3) La disconformitat i la rebel·lió tenen altres vies d'expressió, dels problemes no es resolen tot evadint-se'n. Ni Josep Lluis ni Llatzer aconseguiran una faena digna omplint-se de cervesa; Ismael no solucionarà aixina el seu problema de la mili... els problemes es resolen plantant els cara.

-He escollit aquesta per que parla de la veritat de aconseguir treball, per que en les empreses busquen experiencia, serietat i treball.

A4) La marxa pot ser per a alguns una forma d'oblidar els fracassos personals, com també ho són el cinema, els bous, el futbol. Però abstrau la marxa igual que tota diversió, és sana, dóna un respir, anima seguir vivint en esta despietada societat.

-He escollit aquesta per que els jovens per a oblidar-nos dels problemes s´enanem a discoteques o alguns beben per a oblidar, per que cuan et divertixes t´oblides dels problemes que tens.

A5) Cada generació a tingut la seua pròpia música per a les festes. La nostra és esta, i què ? Només faltaria que ens poséssem a ballar boleros com les nostres avies.

Tot canvia amb la generació, la musica, la forma de vestir…, i si ara escoltem la musica de l´epoca anterior no ens agradará. En resum a canviat desde la musica hasta la forma de divertirse.

B6) La novel·la ens ha paregut molt interessant; suscita una reflexió que necessitem tant com menjar. La marxa no és un fenomen qualsevol; és un dels símptomes que indica que hi ha moltes coses entre els jóvens que no van gens bé.

Hi ha moltes formes de marxasegons el tipus de persona, alguns aniran a discoteques i uns atres aniran a un bar a pendré un café. Aixi que mai es pot descobrir que es la marxa o que tipo de marxa es la bona. En el llibre parla del alcohol i drogues com a marxa.

B7) El llenguatge que s'utilitza en la novel·la és pertinent. Un novel·lista és com un cronista de la realitat; submissió és inventar fantasies més o menys gratuïtes, sinó donar veu els personatges perquè expressen les seues inquietuds.

Utilitza aquest llenguatge per que parla de gent jove i es com parlem amb “tacos” i grosseries, i no pot narrar aquest llibre amb un llenguatje refinat.

5)Opinió personal sobre el llibre.

El llibre es molt entretingut ja que parla de histories de la juventut i per aixó es un dels llibres que m´agradat molt de tots el que he llegit i no a soles de valenciá, si no a nivell general. Parla amb llenguatge facil de comprener. Es un tema que fa reflexionar al jovens de la societat actual.

2
Descargar
Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar