Economía y Empresa


Les privatizacions a Gran Bretanya


LES PRIVATITZACIONS A GRAN BRETANYA

Antecedents

Després de la segona guerra mundial a Gran Bretanya es van nacionalitzar sectors com el carbó, el gas, l'electricitat o els ferrocarrils per poder tenir serveis mínimament eficients en l'època de la reconstrucció.

El petroli i les telecomunicacions també es van nacionalitzar com a estratègia per exercir la sobirania nacional sobre els recursos estratègics.

L'era Tatcher

El 1979, abans que Margareth Tatcher arribés al poder, el sector empresarial públic representava l'11 % del PIB i el 18 % de la inversió bruta de capital i empleava a més de 2.000.000 de persones.

En arribar Tatcher al govern, les actuacions que van fer tenien com a motius els següents:

 • Més control administratiu i de gestió de l'empresa pública

 • Exposició de l'empresa pública a la competència

 • Gestió de l'empresa pública com si fos privada

 • Privatització per sí mateixa, ja que comporta una recaudació per la venda d'accions o de part de les empreses.

 • Però a Gran Bretanya també hi havia altres objectius:

 • Reduir les aportacions estatals a empreses públiques tant en forma de capital com d'absorció de dèficit.

 • Millora de l'eficiència productiva de les empreses.

 • Millora de l'assignació de recursos dins les empreses públiques i del conjunt de l'economia.

 • En definitiva els objectius finals de les privatitzacions a Gran Bretanya són reduir el dèficit fiscal i també extendre l'accionariat britànic.

  La dècada dels 90

  El 1993, la gran majoria de les privatitzacions ja s'han fet. D'empreses públiques grans i importants només queden tres per privatitzar: British Coal, British Rail i Post Office. N'hi ha més però són petites.

  Els resultats més immmediats de les privatitzacions són tant positius com negatius:

  Positius:

 • Les empreses públiques han millorat la seva competitivitat i eficiència en comparació amb d'altres similars privades.

 • A les empreses públiques on s'han aplicat mesures correctores ha existit un augment en l'eficiència productiva i una millora en els resultats financers.

 • Reducció del dèficit públic

 • S'ha multiplicat el nombre d'accionistes britànics

 • S'han obtingut ingressos addicionals que per raons polítiques han estat tractats com un ingrés extraordinari que ha servit per ajudar a aconseguir en el pressupost uns objectius anuals amb major facilitat.

 • Reducció del l'endeutament del sector públic, el qual no haurà d'assumir els requeriments de capital derivats de l'expansió de les empreses privatitzades.

 • Negatius:

 • S'ha produit una dràstica reducció del treball en el sector públic ja que més de la meitat dels treballadors públics han anat a l'atur.

 • Participació de l'Estat en la indústria restringida en menys d'una tercera part

 • El sector públic empresarial britànic s'ha reduit a menys d'una quarta part del que representava en termes econòmics el 1979.

 • Algunes opinions creuen que l'augment de la criminalitat en l'època Tatcher es deu a l'atur generat per l'actuació desenvolupada respecte a les empreses públiques i privades. Aquest atur va ser durant l'època Tatcher de 2.000.000 de persones.
 • Descargar
  Enviado por:Anna Quintero
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar