Equipos electrónicos de consumo


Generador d'ona quadrada i triangular


OBJECTIUS

  • Entendre el funcionament del circuit.

  • Saber treure les gràfiques corresponents.

  • Saber fer els càlculs.

ESQUEMA

Generador d'ona quadrada i triangular

MATERIAL NECESSARI

  • Un TL 084

  • Resistencies.

  • Un condensador.

  • Dos diodes Zener.

  • Osciloscopi.

  • Font d'alimentació.

PROCÉS DE TREBALL

Muntar el circuit com en l'esquema i apuntar les senyals de sortida variant els Potenciòmetres.

Fer els càlculs de la frequència de la Vo i de la Vref.

FUNCIONAMENT DEL CIRCUIT

En aquest circuit la R3 i la R1 amb el P1 ajusten la Vref. De la senyal triangular, fent que al posar el Potenciòmetre a 0, la Vref sigui 0, és a dir Vcc.

La R2 i el P2, junt amb el Condensador (no ajustable) graduem la frequència, arribant al màxim quan el Potenciòmetre esta a 0, ja que el condensador tarda menys a carregar-se.

Un dels dos diodes Zener actua com a Zener, però l'altre com a diode normal. El zener es queda 6,2v i el diode 0,6v. El total és de 6'8v, que limiten la senyal quadrada(Vo)

El circuit bascularà quan Vo sigui superior als 6'8v dels diodes, llavors la Intensitat anira en sentit contrari.

La R4 limita la corrent i la tensió per no cremar els diodes Zener.

OBSERVACIONS

El Condensador es carrega Linealment, dona una ona triangular perquè el circuit 2 és un integrador.

Amb els dos diodes ajustem el valor màxim de la senyal quadrada però no la de la senyal triangular.

Generador d'ona quadrada i triangular

Generador d'ona quadrada i triangular

Generador d'ona quadrada i triangular

Generador d'ona quadrada i triangular

Generador d'ona quadrada i triangular
Descargar
Enviado por:K6 Forever!
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar