Ética y Moral


L'escola Ateneu Igualadí


L'escola on realitzo les pràctiques aquest tercer any es diu Ateneu Igualadí. Com el seu nom indica està situada a Igualada i és una escola privada concertada.

L'escola, gairebé des dels seus inicis es declara aconfessional, per tant no fan l'àrea de religió. De fet, és l'única escola de la ciutat que no imparteix aquestes classes.

Donat el problema vaig anar a parlar amb la directora de l'escola sobre el tema. Per què no fan religió, que fan per substituir-la i com s'assoleixen els valors eren respostes que intentava trobar amb dita entrevista i a les que intentaré donar resposta al llarg de l'article.

L'escola de l'Ateneu Igualadí promou un respecte per totes les religions i cultures que actualment es poden trobar a la societat en la qual vivim. Per tant, per no haver “d'inculcar” la religió catòlica a tothom, s'ha triat l'opció de no fer-ne. Això va ser el que em va contestar la directora de l'escola a la primera qüestió.

Malgrat tot, em va explicar la directora, les festes que celebrem tradicionalment cristianes, són explicades i celebrades igual a l'escola des d'aquesta vessant. Per tant, Nadal, Setmana Santa, Quaresma, etc. són festes que no passen desapercebudes a l'escola.

La següent qüestió girava entorn a la possibilitat que algú demanés classes de religió per al seu fill o filla a l'escola. Con la llei indica, si algú reclama les classes de religió, l'escola estaria obligada a afrontar-les. Això però, és poc probable ja que sent l'única escola aconfessional de la ciutat, els pares que porten allà els seus fills, ja saben aquest tret i per tant ho accepten. Sent a més un centre privat concertat, aquest és un tret característic de l'escolà.

A continuació, intentaré explicar què és el que es fa a l'escola en substitució de les classes de religió.

En primer lloc, per compensar les hores de religió, a l'escola fan una hora i mitja més d'ampliació de Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural. Durant aquesta estona, se segueix amb el temari normal de l'assignatura.

L'escolà, segons el mestre d'aula, en comptes de fer ampliació de Coneixement de Medi, hauria de fer Ètica ja que així ho tenen al PCC i PEC. Les programacions de l'àrea d'ètica i les seqüenciacinos estan fetes. El problema de tot això és la falta de tems.

El que es fa al llarg de tota l'etapa de primària a l'escola de l'Ateneu Igualadí és el Projecte de Filosofia 6/18.

Aquest projecte, l'autor del qual és Mattew Lipman, té l'objectiu d'afavorir un tipus racional de pensament a alumnes escolaritzats en nivells no universitaris.

El projecte està format per un total de 7 novel·les de les quals 3 es treballen a l'escola:

  • Cicle Inicial: El carter Joliu.

  • Cicle Mitjà: Kio i Gus.

  • Cicle Superior: Pimi.

El projecte conjuga els enfocaments filosòfics amb els psicopedagògics i s'estableix la relació entre aquests i les teories constructivistes de l'aprenentatge. En trets generals, el que es vol fomentar amb el projecte de filosofia és:

  • La recurrència dels continguts possibilita el treball a diferents nivells de complexitat, facilitant la tasca de les diferents habilitats i coneixements amb una versió adient a l'edat de l'alumnat.

  • El diàleg com a estratègia de confrontació d'esquemes en diferents persones facilita el conflicte cognitiu.

  • El diàleg facilita el domini dels problemes difícils més ràpidament que amb la resolució habitual.

  • Per mitjà del llenguatge com a instrument de diàleg es possibilita la representació, la investigació i també, la transformació de l'experiència.

En trets més generals, el diàleg facilita que la que s'ha après estigui dotat de significat per als subjectes que hi intervenen.

Explicaré a continuació com funcionen les sessions de Filosofia, començaré primer per Cicle mitjà (el curs on jo estic aquest any), Cicle Inicial i finalment, Cicle Superior.

Les sessions de filosofia a la classe de tercer consisteixen en una lectura d'un capítol sencer o bé d'un tros del llibre Kio i Gus i després es parla sobre el tema del capítol, els fan qüestions... tot un diàleg sobre la lectura feta. De fet, no té perquè llegir el capítol sencer, hi ha hagut anys, segons m'han dit, que algun grup-classe s'ha passat l'any sencer parlant de la introducció del llibre. De totes maneres, això no és un fet habitual.

Durant tot el diàleg o debat que es desenvolupa hi ha dos nens o nenes de la classe que recullen tot el que es va dient, amb el recull, fan l'acta de la sessió. Una altra funció d'aquests alumnes és la de donar la paraula als altres companys de classe que volen parlar en el moment adequat.

El paper del mestre és molt important però alhora secundari. Ell no és el que posseeix tot el coneixement que ha de transmetre, el mestre ajuda a expressar-se amb claredat als alumnes i condueix el diàleg cap allà on li convé per poder arribar a assolir els objectius plantejats.

A Cicle Superior, com he dit abans s'utilitza el Pimi. La dinàmica que utilitzen és també la mateixa. Hi a dos secretaris que fan les mateixes funcions que a CM.

A l'escola on estic aquest any no m'ha estat possible observar com es fa la Filosofia a CI, per tant, faré referència a l'escola de pràctiques de l'any passat. El llibre emprat per a treballar al filosofia a CI es El carter Joliu, un recull de contes tradicionals, com és La rínxols d'or, que al final de tot tenen una carta amb sobre i tot. Arrel d'aquest conte i de la carta es desenvolupa el debat. Aquí no hi ha secretaris que facin acta. Quan s'acaba la sessió i arriben a un acord, s'escriu una frase que després es penja a la paret. La frase reflecteix la conclusió i l'opinió de tots els que han participat.

Pot ser és a cicle inicial on més es treballen continguts de valors i de moral. Malgrat tot, als altres dos llibres trobo que també hi són presents però potser de manera menys directa. Els capítols, es poden arribar a reconduir cap a temes més de valors cap a un mateix, cap als altres, cap a la natura...

El que si que és ben cert és que els objectius propis de l'àrea religió no són assolits a l'escola de pràctiques. No hem refereixo a això a valors morals comuns a totes les persones sinó als continguts més lligats a la religió catòlica. Continguts que són, en la meva opinió, tan importants com el coneixement del propi cos o dels transports o de qualsevol altre tema que es pugui explicar a l'escola i no com a objecte únic de formar persoens que es confessin creients i practicants de religió catòlica sinó amb l'objectiu de formar persones respectuoses amb els altes pertanyin a la religió que sigui, classe social o raça.

Tercer de Primària

Curs 1999-2000

PER QUÈ NO FAN RELIGIÓ A L'ESCOLA ATENEU IGUALADÍ? QUÈ FAN PER COMPENSAR-NE L'ABSÈNCIA?

Prof:

1-XII-99
Descargar
Enviado por:Mónica Grau
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar