Física


Energia solar fotovoltaica


Energia Solar Fotovoltaica

Pràctica 1: Simulació PC-1D d'una cèl·lula solar.

La cèl·lula solar sota estudi en la present pràctica te una estructura com la que segueix:

Les característiques de la qual són:

• Zona Emissor

-Gruix: 0.25m

-Dopat superficial:
Descargar
Enviado por:Sergi Redorta
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar