Sociología y Trabajo Social


Educació: hi ha un tresor amagat a dins


Index:

Index..........................................................................................................................pàg.1.

Educació:hi ha un tresor amagat a dins.....................................................................pàg.2.

Educació: la utopia necessària...................................................................................pàg.3.

Perspectives...............................................................................................................pàg.4.

Principis.....................................................................................................................pàg.5.

Orientacions...............................................................................................................pàg.6.

Conclusions................................................................................................................pàg.7.

Educació: hi ha un tresor amagat a dins

Educació: hi ha un tresor amagat a dins és un llibre elaborat a partir del informe elaborat per la Unesco en la Comissió Internacional sobre Educació pel Segle XXI, dirigit per Jacques Delors, l'any 1996.

He intentat donar una visió amplia des apartats practats en el llibre. He preferit centrar-me en una visió global que tractar un tema concret, perquè amb la quantitat d'aspectes que hi ha exposats pensava que no feia un judici suficientment correcte de tot el llibre. Segurament em deixo molts aspectes, però volia deixar reflexada la necessitat d'una educació que s'ha d'impartit a tot arreu per arribar a aconseguir la idea d'aldea global.

Educació la utopia necessària:

Comparteixo aquesta idea de tornar a desenvolupar les polítiques educatives com indica Delors en la seva introducció, realment són marques, però com molt bé també diu es tracta d'una utopia encara que sigui necessària. La demanda d'aquesta aldea global es gairebé un impossible en la societat actual, on dificilment podem trobar situacions d'aldees counitàries. Aquesta utopia ens proposa la educació bàsica i una educació permanent per tal d'adaptar-se als canvis que es realitzin en la societat.

Malgrat se'ns plantegin unes solucions o idees aplicables a tot el món, malauradament ara vivim en una època de masses canvis i l'educació se'ns ha quedat una mica curta a aquestes noves situacions i es per això que dubto de que en els països menys desenvolupars es puguin dur endavant totes les idees plantejades, però això no significa que es plantegin alternatives ni intentin trobar solucions. L'educació no ha de diferenciar si rep l'acció, ni sobretot ha de servir per augmentar aquesta diferència.

Durant tot el llibre es recull la idea de quin ha de ser el sistema per aconseguir l'aldea global: una educació bàsica per tothom i la necessitat de l'educació permanent basada en els seus quatre pilar: aprendre a conèixer, aprendre a fer, aprendre a ser i aprendre a conviure. I sobretot no deixar que els canvis socials i la globalització que està present actualment sigui estigui sempre per sobre de l'educació.

Perspectives:

Està clar que qualsevol perspectiva que es realitzi ha d'anar encaminada previament la globalització del planeta i el conseqüent increment dels desajustos socials. No podem partir de la idea que tota la societat pot avançar al mateix ritme i tenir presents els problemes que aquesta globalització planteja en certes zones: problemes de caire racial i xenòfog, exclusió social per no disposar tothom de la mateixa educació, sistemes d'ensenyaments inadequats (treballar la democràcia en institucions autoritàries), etc. ...

El que s'hauria d'aconseguir amb aquesta globalització es el desenvolupament de benestar humà, un desenvolupament més respectuós amb la naturalesa, uns treballs d'acord amb la societat del demà, noves polítiques educatives, enriquiment de l'educació bàsica.

Ha de quedar clar que per qualsevol educador, faci educació formal o no formal, les realitats en les que vivim i els canvis que es produeixen en la societat, per tal de tenir clares aquestes perspectives i sobretot buscar el desenvolupament integral de la persona, són idees que ens intenta transmetre el libre a través de seu article amb les diferents propostes que són presentades.

Principis:

Aquest és un dels apartats més importants del llibre, podríem dir que són la filosofia bàsica per dur a terme qualsevol tipus d'aprenentatge, sigui quina sigui aquesta i independent d'on es realitzi.

Plantejar-se la adequació o no de qualsevol dels quatre pilars bàsics seria un error (aprendre a conèixer, aprendre a fer, aprendre a viure junts, aprendre a ser), ja que són suficientment bàsics i globals perquè es puguin donar tots. Aquesta educació no es centra només en ampliar el coneixement, sinó que busca el desenvolupament total i integral de la persona.

L'educació permanent s'ha de veure com una ocasió per aprendre a partir de tot el que es produeixi al nostre voltant. Hem de ser conscients de la existència d'aquesta educació permanent, al llarg de la vida, i que tothom té dret. S'han de buscar formes d'aprenentatge complementaris, quant més ens formen més ganes tenim de formar-nos i a més a més buscar models d'educació flexible És important la idea que la persona no només ha de ser actor passiu sinó actor actiu de l'educació no formal. No podem pretendre una educació basada en només donar per part dels educadors i rebre per part dels educands, sinó que a mesura que la gent va sent educada ha d'anar participant en els processos d'ensenyament.

Orientacions:

Aquí trobem les orientacions necessàries que caldria seguir per dur a terme les intervencions educatives formals i no formals.

Un reforçament de l'educació bàsica i adaptada als contextos dels països que siguin discriminatòria i ens serveixi per trobar un treball digne. Com hem explicat al principi. Aquest és un dels aspectes que cal prestar amb més atenció, ja que és necessària per realitzar desprès una educació formal. Les posteriors educacions formals han de donar preparació davant les noves tecnologies i avanços cientifics. Un altre cop tornem a esmentar la importància dels canvis que es produeixen en la societat. No hem d'oblidar en aquest apartat l'educació d'adults que són un dels grups més afectats pels canvis.

Aquesta educació hauria de ser com molts bé es diu, que fos el màxim de diversificada, ja que s'han de tenir en compte les persones a la que va adreçada i d'estreta relació entre professor i alumne.

Conclusió:

Desprès d'haver llegit aquest llibre he vist que el tema de l'educació en el segle vinent serà un tema apasionant, on es veurà si es podrà portar a terme tot el que es va escriure en el llibre.

El que he trobat més interessant en el llibre es que s'ha d'ajudar al desenvolupament de l'educació en totes les seves cares en aquells països que per si sols els costaria molt.
Descargar
Enviado por:Jaimito
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar