Mitología


Deus grecs


CRONOS I REA

Cronos va gobernar l'univers durant tota l'edad d'or. Va ser un dels 12 titans i fill menor d'Urano i Gea (cel i terra). Els primers fills del cel i la terra van ser els tres Hecatonquiros (monstres de cien mans i cinquanta caps), Urano els va tancar a un lloc secret, pero Gea volia ajudarlos a eixir i va demanar ajuda als seus fills, a l'hora soles Cronos va acceptar i va ferir al seu pare molt greu. Així es va convertir en l'amo de l'univers.

Cronos es va casar amb la seu germana Rea i van tindre sis dels 12 fills de l'Olimp; Zeus, Poseidón, Hades, Hestia, Démeter i Hera. (Al relat sobre Zeus consta el desenvolupament dels naixements,...)

Rea per la seua banda era la mare dels deus.

ZEUS I HERA

Es coneix a Zeus com senyor del cel, deu de la pluja i recol·lector de nubols a mes de ser el pare dels deus. La expresió de Pare es refereix no a que els creara, si no que els protegía i guiaba. La seua arma era el raig (égida), su animal era l'àguila i el seu arbre el roble. Zeus tenía temples per tota Grecia, entre altres el de Olimpia i el de Dódona.

Zeus era el fill menor de Cronos i Rea. Cronos tenía por de que algú dels seus fills li llevara el tró, així que s'els menjava. Quan va naixer Zeus, Rea va posarli a un pedra panyal, per fer creure a Cronos que era el seu fill, i va ocultar a Zeus en Creta on o van criar unes ninfes i la cabra Amaltea. Quan Zeus va fer-se adult va fer al seu pare vomitar als seus germans i amb l'ajuda de Poseidó i Hades, va desterrar a Cronos a una isla de l'Atlantic. Poc despres va aconseguir uir i es va instal·lar a Italia, pero Zeus o va descubrir i el va desterrar de nou. Entonces Zeus va repatir la terra, Poseidó va fer-se amb el poder de la mar, Hades amb el submó i ell amb el cel.

Zeus va prendre matrimoni amb la seua germana Hera. Durant anys li habia rebutjat sempre que ell s'ho demanava i van seguir així al llarg de tres segles. Fins que un dia Zeus va disfressar-se de pardalet atrapat a un tormenta i va anar a la finestra d'Hera. Ella no el va reconeixer i li deixà passar, despres de secarle li va dir -Pobre pardalet, t'estime-. A l'hora el deu va recobrar la seua forma i li va dir que es tenia que casar amb ell, per donar bon exemple Hera va tindre que ferlo. A Hera no li agradava ser noia del seu germà perque aquest sempre anava tenint altres relacions amb dones humanes, ninfes o deeses menors. Aquestes son unions de Zeus amb altres deeses:

DEMÉTER

Va adquirir forma de bou i va forzar a la seua germana, amb la cual va tindre a Perséfone.

DIONE

Afrodita

EURINOME

Les Càrites (les tres Gracies): Eufrosina, Talía i Aglae.

LETO

Apolo i Artemisa

MAIA

Hermes

METIS (Amb la cual també va contraure matrimoni).

Atenea

MNEMOSINA

Zeus va pasar nou nits amb ella d'on va sortir les 9 muses.

TEMIS

Horas i Parcas

I ara unions del deu amb dones humanes.

ALCMENA (va ser l'ultima aventura de Zeus, casada amb Anfitrió).

Per tindre a Herakles va adoptar la forma del noi de Alcmena

ANTIOPE

Els bessons Anfión i Zeto

CALISTO (ninfa)

Arcas

DANAE

Perseo

EGINA

Eaco

ELECTRA

Dàrdano, Harmonía i Jasión

EUROPA

Minos, Sarpedón i Radamanto

IO

Epafos

LEDA

Helena, Càstor, Pólux, Timonoé i Timandra

NIOBE

Argos i Pelasgo

PLUTO

Tàntalo

SEMELE

Dionisos

TAIGETA

Lacedemón

A banda de totes aquestes dones, Zeus va tindre una relació homosexual amb el home mes hermós dels mortals, Ganimedes.

Zeus sempre li donava a Hera la mateixa explicació, li deia que totes eixes dones no significaven res per a ell perque un dia moririen, i a les hores ella no es faria veja nunca. Amb Hera va tindre quatre fills: Ares_ Deu de la guerra, Hebe_ Deesa de la junventud, Hefesto_ Deu del foc, i Ilitia_ Deesa del part.

Hera era la deesa del matrimoni i de les dones casades. A l'Olimpo els aposents de Hera I Zeus estaven orientats mirant de frent les grans cuitats gregues: Atenes, Tebes, Micenes, Argos, Esparta i Corint.

POSEIDÓ

Germà de Zeus, era el deu dels mars i els rius. Habia contrait matrimoni amb Anfitrite, Zeus habia fet uns tramits per a que així fora, ja que volía recompensar a Poseidó per haberle ajudat a desterrar a Cronos. Amb Anfitrite habia tingut un fill, Tritó. Però a banda, tenía altres amors, sobre tot amb ninfes dels manantials i les fonts. Va ser pare de fills coneguts per el seu salvajisme i crueltat, com Orió el gegant o el ciclop Polifem. Poseidó va tindre una relació amb Medusa, de on va naixer Pegaso, el cavall alat.

Poseidó sempre el va tindre considerable envidia al seu germà menor Zeus, pero no se li va revelar ja que li tenia por al seu raig, ell soles controlava la mar, per aquest motiu Zeus mai viatjava en vaixell. Quan es calfava molt es retirava a un palau baix l'aigua per calmar-se.

Poseidó esta present en molts dels mits i legendes gregues, entre altres la disputa con Atenea.

El seu simbol era el cavall, ja que asegurava que ell o habia creat, per aixó a les oles molt altes se les anomena "cavalls blancs".
Descargar
Enviado por:Potitos
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar