Historia


Cultura medieval


La cultura Medieval (XI - XV)

3º BUP La cultura Medieval (XI - XV)

Ìndex

Temes 8 i 11

  • La influéncia de l'esglèsia en la cultura

Cultura medieval

  • Universitats com continuadores

  • Evolució de les llengües romanç

  • Aparició dels distints géneres literaris

  • Aparició dels distints estils artístics durant l'Edat Mitjana (VIII - XV)

  • Paral·lel entre el regne de Catalunya y el de Castilla en:

Arquitectura

Pintura

Escultura

  • La influencia de l'església en la cultura

A partir del segle XI l'Església hispànica va fer un paper important dins el marc general de l'Església feudal europea.

Va legitimar i sacralitzar les institucions socials i polítiques, de les quals formava part com a estament privilegiat. Tothom estava en funció de Déu, que ho havia ordenat provincialment i havia posat a cada persona en un estament social concret. També va reforçar la solidaritat dels estats cristians contra l'Islam, en un esperit de croada que pot detectar fàcilment durant l'etapa de la reconquesta (segles XI - XII). Fins al segle XII va dominar la vida cultural i va posar les pautes de la cultura feudal. Aquesta funció va fer que a vegades abandonés la seva tasca profètica i evangelitzadora. De manera que, tot i que no coneixem la religiositat de la societat hispànica medieval, sabem que, al costat d'una fe molt sólida, gairebé sense heretgies dogmàtiques, hi havia moltes supersticions procedents, en gran part, del món pagà romà.

  • La contribució de les Universitats

  • Evolució de les llengües romàniques a partir del llatí

Es va produir entre els segles X i XIII, tant en la transmissió parlada com en la escrita. Des del segle VIII, i supeditades a les dues llengües literàries (àrab i llatí), es devien anar formant variants dialectals romàniques que estaven molt entroncades amb el llatí vulgar. A al- Andalus s'hi va formar el mozàrab, i als regnes cristians el gallec, el lleonès, el castellà, l'aragonès i el català, mentre que el basc es mantenia en una zona molt àmplia a tots dos costats dels Pirineus

Cultura medieval

Cultura medieval
Descargar
Enviado por:M Morales
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar