Sociología y Trabajo Social


Autoescuelas


1er Periodisme. Grup 02

“Ja en tenim prou”

Aquesta passada setmana, la majoria de les autoescoles de Catalunya, Balears, Canàries, Madrid i València han fet una vaga per reclamar algunes coses a la Direcció General de Trànsit (D.G.T.). Aquests aspectes conflictius són la mala redacció de les preguntes de l'examen teòric i el sistema de puntuació d'aquest, que fan que l'índex de suspesos sigui cada cop major.

El desacord de les autoescoles ja s'havia mostrat anteriorment de la manera reglamentària, però, en veure el desinterès de la D.G.T., les federacions i associacions d'autoescoles d'aquestes comunitats autòmes van decidir convocar la vaga. Així, doncs, durant una setmana, molt pocs alumnes s'han presentat a l'examen teòric.

Jaume Font, membre de la Junta de la Federació Provincial d'autoescoles de Barcelona, parla sobre el tema i dóna la versió oficial de la Federació d'Autoescoles de Catalunya (F.A.C.).

Quin és, exactament, el problema actual entre les autoescoles i la Direcció General de Trànsit ?

- Fa molts anys que la Federació d'Autoescoles de Catalunya diu que les preguntes no haurien de ser tan complicades. No volem que es baixi el llistó, sinó que creiem que hi ha paraules, matisos que desvirtuen el llenguatge i fan difícil la comprensió. Això ho hem dit per conducta reglamentària moltíssimes vegades, i sempre ens han dit que es revisarien els tests, que ens els deixarien veure... Però a l'hora de la veritat, canvien els tests, en posen de nous i quan nosaltres ens assabentem, els alumnes ja han suspès més del normal.

Per què aquesta vaga s'ha fet només a certes zones i a d'altres no ?

- La vaga s'ha fet a les Canàries, les Balears, Madrid, Catalunya i a una part de València. Cada província és autònoma i s'organitza com vol. Hi ha zones on les autoescoles no estan tan unides o on la respectiva organització no ha tingut temps d'organitzar la vaga, per això a alguns llocs han cregut més convenient esperar.

Aquesta setmana s'acaba la vaga?

- Aquesta setmana s'acava a Catalunya. Com a Madrid s'hi van afegir una mica més tard, doncs acabaran més tard.

Què es demana, en concret, des de la F.A.C.?

- La federació demana que es canvïi el llenguatge de les preguntes i la manera de donar el resultat. Actualment de les dotze primeres preguntes només se'n pot fallar una i de la resta se'n poden fallar quatre. El que diem és que sigui un resultat global i que tots suspenguin pel mateix nombre de preguntes. També demanem que tots els alumnes tinguin el mateix test quan entren a l'aula d'examen, cosa que ara no és així.

Per què la Confederación Nacional de Autoescuelas no dóna suport a la vaga?

- La Confederació dóna el suport a la vaga. El que passa és que el seu president, per raons que no sabem, creu que potser no era el moment o no hi havia prou acord. Però les federacions són autònomes totalment, l'acord es va prendre des de Catalunya i s'ha tirat endavant.

La Confederación Nacional de Autoescuelas ha afirmat que aquesta vaga, i cito textualment, “va en contra dels interessos del sector i beneficia només als centres amb una professionalitat qüestionable que, habitualment, realitzen ofertes enganyoses”. Què creu d'aquestes declaracions?

- Jo crec que això no és així. Estic en contra totalment de que aquesta vaga s'hagi fet per aquestes raons. A Barcelona hi ha un índex d'aprovats d'una mica més del 40 %. Això demostra que són totes les autoescoles les que tenen suspesos, que és el conjunt d'autoescoles el que suspén.

La D.G.T. ha dit que el motiu de la vaga és la falta de clients que tenen les autoescoles a causa de la baixada de la natalitat fa divuit anys. Realment és aquest un motiu per fer la vaga?

- No, això haig de desmentir-ho totalment, no es fa per això. Si nosaltres fem aquesta vaga no augmentaran els nanos, no?. No té res a veure una cosa amb l'altra.

Amb motiu de la vaga es va fer una enquesta sorpresa a Barcelona a la gent que es va anar a examinar. Segons el cap provincial de Trànsit de Barcelona, hi havia gent que es presentava amb tres o quatre classes de teòrica. No pot ser una mica de tot, no només les preguntes sinó la gent que potser no s´ho pren seriosament?

- Sí, nosaltres ja ho estem dient des de fa temps que la gent no va gaire a classe. El que tampoc no veig clar és això de que van a examen amb tres classes. Ni tant ni tant poc. Potser hi ha gent que sí hi va però són una minoria.

S'ha dit als mitjans de comunicació que la D.G.T. té la teòrica com un filtre de cara a la pràctica per una mancança d'examinadors i la massificació d'alumnes. Què en pensa?

- Jo t'he de dir que no, no ho crec. No creiem que sigui aquest el tema perquè nosaltres estem ja bastant reduïts amb la quota que tenim. Cada professor té una quota. Per fer l'examen de pràctica són tres alumnes de quota per professor i setmana. El filtre va per aquí, no va a través de la teòrica.

Quin és el motiu per que hi hagi a Catalunya un 44 % d'aprovats i a la resta d'Espanya un 52 si els exàmens són els mateixos ?

- Això ens estranya molt perquè, és clar, si els exàmens són els mateixos, lògicament el tant per cent hauria de ser a tota Espanya el mateix. Pensem que hi ha províncies on la rotació dels tests és més ràpida i d'altres on no ho és tant. Una cosa és evident, i amb això ens hem trobat a Catalunya i a tot arreu, quan canvien els tests d'examen, hi ha un índex d'aprovats més baix. Això vol dir que després d'un temps que aquestes preguntes estan en marxa doncs sembla que la gent aprova més perquè les preguntes s'han pogut captar i s'han dit a l'alumne.

Pel que sembla, de la reunió negociadora va sorgir la conclusió de treure una pregunta i tornar a redactar-ne quatre de 960 revisades. Val la pena fer una vaga per tant poca cosa?

- No, això és una confusió, un malentès que hi ha hagut. Nosaltres hem trobat cinc preguntes que estaven malament i creiem que ja és greu, perquè no n'hauria d'haver cap. És molt difícil que Trànsit posi preguntes que no estiguin al codi o que estiguin molt malament. Nosaltres no diem que ho estan fent malament en aquest sentit, nosaltres estem dient que estan aplicant un vocabulari que no va acord amb el que sap l'alumne, perquè l'alumne, per molt que sàpiga, és un alumne i no té una experiència. Allà, van anar experts en seguretat vial i van llegir les preguntes que estaven una mica dificultoses de cara a l'alumne. Però com no deien res que fos mentida, no podien dir que aquelles preguntes fossin dolentes. Si haguessin quantificat totes les que tenen alguna petita dificultat, n'haurien hagut moltes més.

Es continuarà fent pressió per mirar de canviar aquestes preguntes?

- Aquesta pressió només ha estat aquesta setmana, no s'ha previst continuar ni fer res més. La D.G.T. ens ha dit que a partir d'ara, abans de treure uns tests nous que ens els deixarà revisar. Ja en tenim prou.

Quant a la puntuació, s'ha dit als diaris que permetrien dues errades a la primera columna. És cert?

- No , ens han dit que faran un global, o sigui, cada vuit preguntes una errada. D'això la D.G.T. n'està ja convençuda que ha de fer-ho i qualsevol dia suposo que ho aplicarà

La valoració és doncs positiva, ha valgut la pena?

- Sí, estem contents, potser el problema és que s'ha desmadrat una mica més del compte que no era la nostra intenció i el cap provincial de Barcelona sembla que s'ho ha agafat molt malament. Nosaltres només voliem donar a conèixer un tema que nosaltres teníem demanat per conductes normals.
Descargar
Enviado por:Anna Quintero
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar