Derecho


Aplicació espacial de les normes


Tema 9.- L'aplicació espacial de les normes.

 • Els principis de territorialitat i de personalitat en l'aplicació de les normes.

 • Les CCAA tenen un mecanisme de creació de normes. Es pot dir que les normes s'apliquen en funció del tipus de territorialitat. Les normes neixen per ser aplicades a una determinada CCAA; el dret català està presidit pel criteri de territorialitat en virtut del qual només s'aplica a Catalunya. (Art. 7.1 EA). Tant el Dret de la CCAA com el de l'estat tenen una aplicació territorial. Això vol dir que pot haver-hi conflicte, el qual es soluciona per les competències. En moltes matèries com el dret civil, l'estat només te competència del seu territori excloent les CCAA que tenen dret civil propi.

  L'excepció ve determinada per l'estatut personal, principi de personalitat o d'individualitat el qual es caracteritza per que cada persona té un estatut propi que ve qualificat pel veïnatge civil.

 • El veïnatge Civil com a determinant de l'aplicació de les normes.

 • La persona te un estatut propi encara que visqui en una altra localitat, se li aplicarà la norma pròpia del lloc de naixement. A Catalunya està present l'ordenament jurídic Català i els altres si hi ha persones nascudes en una altra CCAA, és a dir, tenen veïnatge civil d'altres CCAA. Per tant s'apliquen 3 drets:

   • El de Catalunya.

   • El de L'Estat.

   • El del veïnatge Civil

  L'Estatut personal ve determinat pel veïnatge civil, el qual ve a ser una nacionalitat dins l'estat espanyol, és a dir, un estatus que no és inamovible sinó que pot variar entre ells pel transcurs del temps. Es te el veïnatge civil dels pares, o en defecte, el del lloc del naixement.
  Descargar
  Enviado por:Nico
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar