Sociología y Trabajo Social


Adicciones


EL PITJOR VIATGE DE LA TEVA VIDA

Avui en dia tothom ja sap el greu problema de les drogues: alcohol, tabac... Aquestes es poden dir que són les més importants, i els que parlarem seguidament. També hi ha la cocaïna, la heroïna, el cannabis...

Les drogues sempre han estat lligades a la humanitat. Si en un principi només s'utilitzaven amb fins curatius o com a part de rituals religiosos, la seva capacitat d'actuar sobre el sistema nerviós i provocar canvis, tant a nivell físic com psicològic, les ha convertit en el "remei màgic" per aquells que volen d'una manera ràpida i puntual fer del seu cos una màquina d'alt rendiment o per aquells que, no satisfets amb la seva realitat, busquen noves experiències. Dissortadament, el preu que han de pagar tant uns com els altres pot arribar a ser la pròpia vida.

El segle XX no tan sols ha aportat molts avenços tecnològics, sinó que també serà recordat com el segle de l'aparició d'un dels més greus problemes de la societat occidental: la drogaaddicció i el doping esportiu. Durant aquest segle s'ha fet habitual, en alguns sectors de la societat, el consum de certes substàncies considerades drogues, doncs tenen com a única finalitat alterar l'estat físic o psíquic de les persones produint un fals i momentani benestar. Amb el consum repetit d'aquestes substàncies es poden arribar a confondre les prioritats. La família, el treball i els estudis passen a un segon terme i la substància esdevé el més important, convertint a l'individu en un addicte. Però de vegades l'addició pot arribar molt més enllà, la necessitat psicològica pot anar acompanyada de trastorns físics i psíquics quan el subjecte deixa de prendre la droga.

Les begudes alcohòliques són conegudes des de fa molts segles. Es conserven restes de l'any 2200 a.C on es recomanava la cervesa a les dones embarassades. Els grecs oferien begudes alcohòliques als deus i als soldats abans d'entrar en combat també el feien servir per facilitar les relacions i banquets on s'intercanviaven idees filosòfiques, polítiques etc. Els romans van contribuir a la difusió del vi per tot Europa així com el cultiu de la vinya. Els àrabs van ser els que van descobrir la destil·lació i la van introduir a Europa. A l'Edat mitjana les begudes alcohòliques es van associar a la salut i al benestar. A partir de la Revolució Industrial, el consum va començar a incrementar-se notablement.

El tabac procedeix d'Amèrica i el seu ús es va estendre per Europa a partir de la colonització d'aquest continent pels espanyols. Es va estendre ràpidament el seu consum pel valor terapèutic que es creia que tenia, però davant del gran nombre de consumidors , va ser prohibit el seu consum pel zar M.Federovich que va ordenar martiritzar a qualsevol fumador fins que no confessés qui li havia proporcionat el tabac. A partir del segle XVII deixa d'estar prohibit i creix el seu consum de forma gradual i a partir del segle passat s'accepta socialment.

L'alcohol és la droga més consumida en qualsevol edat, en tots els grups socials i sexes.

El consum, fa deu anys enrera, era, bàsicament, diari, és a dir, quan es menjava en família i en petites reunions.

Ara els hàbits han canviat i es consumeix per part de la gent jove en grans quantitats sobretot els caps de setmana. Està demostrat que a la llarga produirà un grau d'alcoholisme precoç ja que, les dependències alcohòliques més greus es produeixen a edats més joves.

El consum de begudes alcohòliques té conseqüències greus per l'organisme.

L'alcohol si l'associem als accidents de trànsit és la primera causa de mortalitat entre els joves de 15 i 25 anys i és la segona causa de mortalitat associada a les malalties degenaratives del fetge entre les persones de 40 a 60 anys.

L'alcohol és el responsable de la cinquena part dels pacients amb trastorns mentals ingressats en centres psiquiàtrics.

Podem diferenciar els efectes: a curt termini, hi ha llarg termini.

L'alcoholisme crònic comporta els següents símptomes:

Alteració de la personalitat, es desentén del treball, es torna gelós, irritable, violent.

Alteració mental: trastorns de memòria, fals records, desorientació més o menys important.

Els òrgans que més se'n ressenten són:

El cervell, el cor, la sang, el fetge, el pàncreas. També a les dones embarassades.

Segons l'última enquesta del Plan Nacional Contra la Droga que data de l'any 2000 entre la població escolar diu:

"L'alcohol és la substància més consumida pels escolars. El 84% declara haver pres alcohol alguna vegada i un 43% ho fa al menys una vegada a la setmana.

Els llocs més habituals de consum són els bars amb els amics,(un 71%), discoteques (un 52%) i al carrer amb els amics (un 40%). Pel que fa referència al tipus de beguda, els combinats i la cervesa son les begudes més consumides pels escolars.

L'edat mitjana en que es comença a beure alcohol és als 13.6 anys, però el consum setmanal és als 14,9 anys. No obstant el 71% d'escolars de 14 anys ha consumit alcohol alguna vegada. Entre els 14 i 15 anys es registra el major increment en el consum d'alcohol.

Hi ha hagut una modificació important en l'hàbit de consumir begudes alcohòliques. Les persones no escolars, un 15% de la població, reconeix un consum diari d'alcohol.

El tabac també té altres usos, com és la producció de nicotina, destinada a la preparació de productes farmacèutics i per usos insecticides.

Els elements que formen el tabac són:

La nicotina: És l'alcaloide responsable de la major part dels efectes del tabac sobre l'organisme i és el que provoca la dependència física. La vida mitja de la nicotina a la sang és de menys de dues hores i així que es va reduint la seva concentració apareixen els símptomes que desperten el desig d'un nou cigarret.

Els elements irritants: són les substàncies responsables de la tos típica del fumador i de l'estimulació de les glàndules secretores de la mucosa, que són les que alteren els mecanismes de defensa del pulmó.

Hi han diferents varietats depenent dels usos a què van destinades:

  • Varietats per cigars les de millor qualitat procedeixen de Cuba i Filipines

  • Varietats per mastegar i per fer pols de rapè. La modalitat de pols de rapè(per ensumar), va estar molt de moda a principis del segle XVIII, però actualment no es consumeix.

El tabac, a causa de la nicotina, és un producte que modifica les respostes del sistema simpàtic de l'organisme. La inhalació del fum del tabac provoca cert nombre de trastorns:

* La regular absorció i inhalació de fum de tabac durant varis anys provoca la bronquitis crònica,

* El càncer de pulmó, que creix en número amb el consum del tabac,

*El tabaquisme matern influeix en el creixement del fetus, de manera especial en el pes de l'acabat de néixer.

Un dels factors a tenir en compte és el dels fumadors passius. Les persones que no fumen però estan exposades al fum de les fumadores, tenint el mateix risc de contraure les malalties dels que fumen.

El tabac és consumit a diari pel 30/35% de la població espanyola de més de 15 anys, encara que la tendència global va baixant ( un 8-10% en els últims quinze anys).

Segons l'última enquesta del Plan Nacional Contra la Droga que data de l'any 2000 entre al població escolar diu:

"El tabac és la substància amb un consum més alt. El 62% dels escolars han consumit tabac en alguna ocasió. Si no tenim en compte aquells que només han consumit algunes cigarretes al llarg de la seva vida, el percentatge dels que han fumat tabac alguna vegada és del 34.7%, dels quals un 6,4% són ex-fumadors i el 28,3% restant fuma actualment. La proporció d'escolars que fuma diàriament és del 21,6%. La evolució seguida pel consum de tabac entre escolars és positiva reduint-se.

Les prevalences en el consum de tabac entre els escolars són sensiblement superiors en les noies envers els nois, amb una diferència de quasi 11 punts. Així el 39,8% de les noies ha fumat alguna vegada sobre el 28,89 % dels nois.

L'edat apareix clarament associada al consum de tabac, augmentant a mesura que augmenta l'edat (fuma el 15,8% dels escolars de 14 anys en front als 46,5% que ho fa als 18 anys). L'edat mitjana d'inici al consum es situa als 13,1 anys, pujant als 14,4 anys per el consum diari, no existint diferència entre nois i noies en les edats d'inici del consum de tabac".

El Codi Penal no castiga el consum de drogues.

Tanmateix, es castiga qualsevol activitat que pogués considerar-se com a tràfic de substàncies estupefaents, és a dir la venda, l'intercanvi, el convit, el lliurament, etc. Això significa que el simple fet de convidar un amic a consumir algun tipus de substància considerada droga és castigat pel Codi Penal, amb penes que poden oscil·lar entre un i tres anys en el supòsit de drogues com són la marihuana, l'haixix, i de tres a nou anys en el cas de tractar-se de l'heroïna, cocaïna, drogues de síntesi, etc. Que el propi consum no estigui penat, no significa que no es castigui per la via administrativa.
Descargar
Enviado por:Su
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar