Ciencias Sociales


Zonas climáticas


Examen de sociales

1: ¿A quina zona climatica no hi ha hivern?

2: ¿Quines son les 3 grans zones climatiques?Relaciona-les amb la latitud?

3: ¿Aquina zona climatica es troba la Peninsula Iberica? I les illes Canaries?

4: ¿On es troba el paisatge ecuatorial?

5:¿com son les temperaturas de clima ecuatorial? I al tropical?

6:¿com son el rius de clima ecuatorial? I els tropicals?

7:¿Quina es la temperatura mitjana anual?

8:¿com es la vegetacio del paisatge tropical quan la sequera es molt acusada?

9: ¿com es el clima de paisatge desertic? On es troben els paisatges desertics?

10: Quines zones de la terra ocupa el clima oceanic? Com son les temperaturas del clima oceanic?
Descargar
Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar