Arte


Villa Capra


VILLA CAPRA

Part descriptiva

Elements d'identificació:

 • Autor: Palladio

Elements de localització

 • Lloc on es troba: Itàlia

 • Cultura a la que pertany: - Es una mostra de l'arquitectura del Renaixement el cinquecento italià (s.XVI)

Periodització

 • Any: 1567-1569

 • Estil: Ordre dòric (les columnes són d'ordre dòric) Renaixement

Descripció:

- Aquesta obra, la més famosa de les viles de Palladio, presenta una planta de creu grega i quatre pòrtics de temples romans amb elevat estereòbat i columnes dòriques en mig de jardins que accedeixen a un cub on en el seu centre s'ha instal·lat un quasi Panteó romà. S'accedeix per una escalinata.

Aquesta obra es completament simètrica.

Funció de casa de camp.

Part analítica

Materials: Pedra i teules de color vermellós

Estructura de planta: Planta quadrada

Elements estructurals

 • Elements constructius sustentadors: Les columnes d'ordre dòric i l'estereòbat

 • Elements constructius sustentats: Entaulament, cúpula i frontó.

La Rotonda és un edifici de planta quadrada construït al voltant d'una sala circular amb una cúpula que es el punt d'unió dels eixos principals.

Elements decoratius

 • Com a elements decoratius destaquen les escultures que essencialment decoren els frontons de cadascun dels pòrtics. Els frontons també son decorats per 2 petites obertures situades de manera simètrica.

 • Les finestres de la planta baixa son decorades amb una mena de petit frontó que les cobreix (petit triangle amb forma de frontó).

 • La cúpula.

 • L'escalinata frontal.

Marc històric

- En aquesta segona meitat del segle XVI es va produir un augment dels elements arquitectònics, però ara es comencen a construir amb una intenció més decorativa.

Palladio va fer esglésies i palaus, però pot ser destacava més en la construcció de vil-les o cases de camp.. A vegades les tractava com si fossin veritables temples. Hi va aconseguir integrar l'arquitectura i el paisatge com mai no s'havia fet fins aleshores.

Aquesta, la Villa Capra va ser la seva vil-la més important.

Sembla que aquestes vil-les amb pòrtics a l'entrada són l'origen del tipus de mansió del sud dels EEUU.




Descargar
Enviado por:Kel
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar