Lenguaje, Gramática y Filologías


Verbos en inglés


Verbos en Inglés

Present Simple

Affirmative

I

Eat

You

Eat

He, She, it

Eats

We

Eat

You

Eat

They

Eat

Negative

I

Don't eat

You

Don't eat

He, She, it

Doesn't eat

We

Don't eat

You

Don't eat

They

Don't eat

Interrogative

Do

I

Eat

Do

You

Eat

Does

He, She, it

Eat

Do

We

Eat

Do

You

Eat

Do

They

Eat

Respostes breus

Yes, I Do

No, I don't

Yes, You Do

No, You don't

Yes, He, She, it Does

No, He, She, it doesn't

Yes, We Do

No, We don't

Yes, You Do

No, You don't

Yes, They Do

No, They don't

Ús:

· Per parlar d'accions rutinàries

· Per parlar de fets o veritats generals

· Per parlar de situacions permanents

Present continuos

Affirmative

I

Am

eating

You

Are

eating

He, She, it

Is

eating

We

Are

eating

You

Are

eating

They

Are

eating

Negative

I

`m not

eating

You

Aren't

eating

He, She, it

Isn't

eating

We

Aren't

eating

You

Aren't

eating

They

Aren't

eating

Interrogative

Am

I

eating

Are

You

eating

Is

He, She, it

eating

Are

We

eating

Are

You

eating

Are

They

eating

Respostes breus

Yes, I am

No, I `m not

Yes, you are

No, You aren't

Yes, he, she, it is

No, He, She, it isn't

Yes, we are

No, We aren't

Yes, you are

No, You aren't

Yes, they are

No, They aren't

Ús:

· Accions que succeeixen en el moment de parlar

· Accions que succeeixen temporalment, no necessàriament en el moment de parlar

· El present continuous no sol utilitzar els verbs següents: belong, hate, know, like, love, mean, need, prefer, remember, understand, want.

Present Perfect Simple

Affirmative

I

Have

walked

You

Have

walked

He, she, it

Has

walked

We

Have

walked

You

Have

walked

They

Have

walked

Negative

I

Haven't

walked

You

Haven't

walked

He, She, it

Hasn't

walked

We

Haven't

walked

You

Haven't

walked

They

Haven't

walked

Interrogative

Have

I

walked

Have

You

walked

Has

He, She, it

walked

Have

We

walked

Have

You

walked

Have

They

walked

Respostes breus

Yes, I have

No, I haven't

Yes, you have

No, you haven't

Yes, she, he, it has

No, she, he, it hasn't

Yes, we have

No, we haven't

Yes, you have

No, you haven't

Yes, they have

No, they haven't

Ús:

·Acions que van succeïr en el passat sense especificar el moment en què van suceïr

·Amb l'adverbi just s'expressen accions que acaben de succeïr

·Amb les preposicions for i since

·Amb expressions de temps que indiquen un període incomplet(today, this week, this month, this year, this morning,etc..)

Present Perfect Continuous

Affirmative

I

Have been

running

You

Have been

running

He, She, it

Has been

running

We

Have been

running

You

Have been

running

They

Have been

running

Negative

I

Haven't been

running

You

Haven't been

running

He, She, it

Hasn't been

running

We

Haven't been

running

You

Haven't been

running

They

Haven't been

running

Interrogative

Have

I

Been running

Have

You

Been running

Has

He, She, it

Been running

Have

We

Been running

Have

You

Been running

Have

They

Been running

Respostes breus

Yes, I Have

No, I Haven't

Yes, You Have

No, You Haven't

Yes, She, He, it Has

No, She, He, it Hasn't

Yes, We Have

No, We Haven't

Yes, You Have

No, You Haven't

Yes, They Have

No, They Haven't

Ús:

· Parlar d'una activitat que va començar en el passat i que continua en el present, es destaca la durada de l'activitat(for, since)

· Parlar d'una acció que va començar en el passat i que pot haver acabat recentment

· Parlar d'accions passades que acaben de concloure, el resultat de les quals es evident

Past Simple

Affirmative

I

Played

You

Played

He, She, it

Played

We

Played

You

Played

They

Played

Negative

I

Didn't

Play

You

Didn't

Play

He, She, it

Didn't

Play

We

Didn't

Play

You

Didn't

Play

They

Didn't

Play

Interrogative

Did

I

Play

Did

You

Play

Did

He, She, it

Play

Did

We

Play

Did

You

Play

Did

They

Play

Respostes breus

Yes, I Did

No, I Didn't

Yes, You Did

No, You Didn't

Yes, He, She, it Did

No, He, She, it Didn't

Yes, We Did

No, We Didn't

Yes, You Did

No, You Didn't

Yes, They Did

No, They Didn't

Ús:

· Accions que comencen y que acaben en el passat( yesterday, ago, two months)

·Varies accions seguides

Past Continuous

Affirmative

I

Was

sleeping

You

Were

sleeping

He, She, it

Was

sleeping

We

Were

sleeping

You

Were

sleeping

They

Were

sleeping

Negative

I

Wasn't

sleeping

You

Weren't

sleeping

He, She, it

Wasn't

sleeping

We

Weren't

sleeping

You

Weren't

sleeping

They

Weren't

sleeping

Interrogative

Was

I

sleeping

Were

You

sleeping

Was

He, She, it

sleeping

Were

We

sleeping

Were

You

sleeping

Were

They

sleeping

Respostes breus

Yes, I Was

No, I Wasn't

Yes, You Were

No, You Weren't

Yes, He, She, it Was

No, He, She, it Wasn't

Yes, We Were

No, We Weren't

Yes, You Were

No, You Weren't

Yes, They Were

No, They Weren't

Ús:

·Descriure una activitat que succeïa en un moment específic del pasat

·Descriure una activitat interrompuda per una acció més curta

·Descubrir dues accions simultànies

Past Perfect

Affirmative

I

Had

Gone

You

Had

Gone

He, She, it

Had

Gone

We

Had

Gone

You

Had

Gone

They

Had

Gone

Negative

I

Hadn't

Gone

You

Hadn't

Gone

He, She, it

Hadn't

Gone

We

Hadn't

Gone

You

Hadn't

Gone

They

Hadn't

Gone

Interrogative

Had

I

Gone

Had

You

Gone

Had

He, She, it

Gone

Had

We

Gone

Had

You

Gone

Had

They

Gone

Respostes breus

Yes, I Had

No, I Hadn't

Yes, You Had

No, You Hadn't

Yes, He, She, it Had

No, He, She, it Hadn't

Yes, We Had

No, We Hadn't

Yes, You Had

No, You Hadn't

Yes, They Had

No, They Hadn't

Ús:

·Per parlar d'una acció passada que va succeïr abans que una altra(també en el passat)

Future Simple

Affirmative

I

Will

return

You

Will

return

He, She, it

Will

return

We

Will

return

You

Will

return

They

Will

return

Negative

I

Won't

return

You

Won't

return

He, She, it

Won't

return

We

Won't

return

You

Won't

return

They

Won't

return

Interrogative

Will

I

return

Will

You

return

Will

He, She, it

return

Will

We

return

Will

You

return

Will

They

return

Respostes breus

Yes, I Will

No, I Won't

Yes, You Will

No, You Won't

Yes, She, it, He Will

No, He, She, it Won't

Yes, We Will

No, We Won't

Yes, You Will

No, You Won't

Yes, They Will

No, They Won't

Ús:

· Predicció del futur

· Promesa

· Oferiment

Future with Going To

Affirmative

I

Am going to

Stay

You

Are going to

Saty

He, She, it

Is going to

Stay

We

Are going to

Stay

You

Are going to

Saty

They

Are going to

Stay

Negative

I

Am not going to

Stay

You

Aren't going to

Saty

He, She, it

Isn't going to

Stay

We

Aren't going to

Stay

You

Aren't going to

Saty

They

Aren't going to

Stay

Interrogative

Am

I

Going to stay

Are

You

Going to stay

Is

He, She, it

Going to stay

Are

We

Going to stay

Are

You

Going to stay

Are

They

Going to stay

Respostes breus

Yes, I am

No, I `m not

Yes, you are

No, You aren't

Yes, he, she, it is

No, He, She, it isn't

Yes, we are

No, We aren't

Yes, you are

No, You aren't

Yes, they are

No, They aren't

Ús:

· Intencions

· Plans futurs

·Predicció amb indicis

Future Continuous

Affirmative

I

Will Be

sleeping

You

Will Be

sleeping

He, She, it

Will Be

sleeping

We

Will Be

sleeping

You

Will Be

sleeping

They

Will Be

sleeping

Negative

I

Won't Be

sleeping

You

Won't Be

sleeping

He, She, it

Won't Be

sleeping

We

Won't Be

sleeping

You

Won't Be

sleeping

They

Won't Be

sleeping

Interrogative

Will

I

Be sleeping

Will

You

Be sleeping

Will

He, She, it

Be sleeping

Will

We

Be sleeping

Will

You

Be sleeping

Will

They

Be sleeping

Respostes breus

Yes, I Will

No, I Won't

Yes, You Will

No, You Won't

Yes, She, it, He Will

No, He, She, it Won't

Yes, We Will

No, We Won't

Yes, You Will

No, You Won't

Yes, They Will

No, They Won't

Ús:

· Parlar d'accions que estaran en marxa en un moment determinat del futur

· Preguntar pels plans dels altres, sobretot quan volem demanar un favor

Future Perfect

Affirmative

I

Will Have

Eaten

You

Will Have

Eaten

He, She, it

Will Have

Eaten

We

Will Have

Eaten

You

Will Have

Eaten

They

Will Have

Eaten

Negative

I

Won't Have

Eaten

You

Won't Have

Eaten

He, She, it

Won't Have

Eaten

We

Won't Have

Eaten

You

Won't Have

Eaten

They

Won't Have

Eaten

Interrogative

Will

I

Have eaten

Will

You

Have eaten

Will

He, She, it

Have eaten

Will

We

Have eaten

Will

You

Have eaten

Will

They

Have eaten

Respostes breus

Yes, I Will

No, I Won't

Yes, You Will

No, You Won't

Yes, She, it, He Will

No, He, She, it Won't

Yes, We Will

No, We Won't

Yes, You Will

No, You Won't

Yes, They Will

No, They Won't

Ús:

·Parlar d'accions que estaran acabades en un moment determinat del futur

· By next, By the time,etc…
Descargar
Enviado por:Arnold Fernández Gil
Idioma: inglés
País: España

Te va a interesar