Educación y Pedagogía


Verano


CENTRE D'INTERÈS ! L'estiu

Títol ! La platja

Motivació ! Coneixement del mar

Tècnica ! L'arrugat

& OBJECTIUS

 • Adquirir el domini motor i el concepte de volum

 • Manipulació de diferents papers per diferenciar els gruixos

 • Desenvolupar la sensibilitat tàctil

 • Participar en la recollida i neteja de l'aula taller

 • Conèixer l'època de l'any, l'estiu

 • Treballar els colors blau i groc

 • Per desenvolupar el llenguatge, conèixer cançons: “Sol solet”

 • Diferenciar entre dintre - fora i buit - omplert.

& CONTINGUTS

 • Tècnica principal ! arrugat

 • Altres tècniques ! mosaic i enganxat

& ORGANITZACIÓ

 • Activitat individual

 • Activitat feta a l'aula de plàstica, zona de taules

 • Temps necessari ! 2 Sessions. 1a Sessió: fer boletes, 2na Sessió: omplir figura

 • Edat ! 4 anys

 • Quan comencem l'activitat, tenir tots els materials preparats i repartits

& DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT

 • Element motivador ! Conversa sobre l'estiu, la platja, les vacances, els jocs...

 • Contextualització ! 3r trimestre, 3r mes, 1ra quinzena

( juny )

 • Procediment de l'activitat

Aquesta tècnica requereix tranquil·litat.

1er ! Quan estiguin tots els nens assentats i amb

el material necessari sobre de la taula començarem l'activitat.

2n ! Conversa sobre l'estiu, per exemple: el que

més els hi agrada, per introduir el tema.

3er ! Introduït el tema, farem l'explicació:

 • Agafar un retall de paper, per exemple: seda, i amb una mà començar a fer boletes

 • apretant els dits i fent moviments circulars amb l'índex i el pulgar.

 • Quan tinguem 3 ó 4, agafar un altre tipus de paper que sigui més gruixut, per exemple:

 • cel·lofana o d'embalar i fer la mateixa operació.

 • Comprovaran que hi ha papers que costen més que altres, és pel seu gruix.

 • Oferir als nens, una cartolina tomany A4, on hi ha dibuixat un sol i la platja, el qual han d'omplir amb les boletes que han fet amb la tècnica del mosaic.

 • Per omplir el dibuix han utilitzat la tècnica de l'enganxat i l'objectiu serà perfeccionar el domini de la pressió tàctil.

 • & MATERIALS

  • Diferents tipus de papers ( seda, cel·lofana, embalar, plata, caramel... )

  • Pegament en barra sense dissolvents.

  • Cartolines format A4, amb el dibuix corresponent a l'activitat.

  CENTRE D'INTERÈS ! L'estiu

  Títol ! La sorra ( el color )

  Tècnica ! L'estripat

  Motivació ! Coneixement del mar

  & OBJECTIUS

  • Manipulació de diversos tipus de papers

  • Diferenciar les textures dels papers

  • Desenvolupar la sensibilitat tàctil

  • Desenvolupar i aprendre els colors de la natura

  • Aprendre un nou color, el marró.

  • Amb la tècnica desenvoluparem el tacte i el to muscular

  • Amb l'enganxat perfeccionarem el domini de la prensió tàctil

  • Aprendre el concepte vertical - horitzontal

  & CONTINGUTS

  • Tècnica principal ! estripat

  • Altres tècniques ! enganxat

  & ORGANITZACIÓ

  • Activitat individual

  • Activitat feta a l'aula de plàstica, zona de taules

  • Temps necessari ! 1 Sessió

  • Edat ! 3 anys

  & DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT

  • Element motivador ! El dia anterior vam fer la descoberta tàctil de la sorra i de l'aigua. Vam descobrir

  1 element càlid. Ara plasmarem al paper la vivència.

  • Contextualització ! 3r trimestre, 3r mes, 1ra quinzena

  ( juny )

  • Procediment de l'activitat

  1r ! Quan estiguin tots els nens senats i amb el

  material sobre la taula començarem.

  2n ! Recordar l'activitat de percepció tàctil

  esmentada.

  3r ! Començarem a desenvolupar l'activitat:

 • Agafar paper d'embalar, estripar uns quants papers utilitzant els

 • dits un per un.

 • Agafar cartolina gruixuda, que és més aspre i realitzar la mateixa operació, dit per dit.

 • Una vegada hem desenvolupat la tècnica de l'estripat, procedirem a l'enganxat.

 • Tenim les cartolines A4, sobre la taula i prèvia explicació de l'horitzontal i vertical, enganxar els papers, amb la corresponent tècnica ! encara que sembli fàcil, al principi els costa, ja que tenen dificultats en quant la quantitat i manera de distribuir-lo.

 • Una vegada està enganxat i sec, tocar les textures dels diferents papers.

 • & MATERIALS

  • Diferents papers ( seda, embalar, cartolina gruixuda )

  • Pegament en barra sense dissolvents.

  • Cartolines format A4, 3 per nen.

  CENTRE D'INTERÈS ! L'estiu

  Títol ! L'aigua (el color)

  Tècnica ! L'estripat

  Motivació ! Coneixement del mar

  & OBJECTIUS

  • Manipulació de diversos tipus de papers

  • Diferenciar les textures dels papers

  • Desenvolupar la sensibilitat tàctil

  • Desenvolupar i aprendre els colors de la natura

  • Amb la tècnica desenvoluparem el tacte i el to muscular

  • Amb l'enganxat perfeccionarem el domini de la prensió tàctil

  • Aprendre el concepte vertical - horitzontal

  & CONTINGUTS

  • Tècnica principal ! estripat

  • Altres tècniques ! enganxat

  & ORGANITZACIÓ

  • Activitat individual

  • Activitat feta a l'aula de plàstica, zona de taules

  • Temps necessari ! 1 Sessió

  • Edat ! 3 anys

  & DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT

  • Element motivador ! El dia anterior vam fer la descoberta tàctil de la sorra i de l'aigua. Vam descobrir

  1 element fred. Ara plasmarem al paper la vivència.

  • Contextualització ! 3r trimestre, 3r mes, 1ra quinzena

  ( juny )

  • Procediment de l'activitat

  1r ! Quan estiguin tots els nens senats i amb el

  material sobre la taula començarem.

  2n ! Recordar l'activitat de percepció tàctil

  esmentada.

  3r ! Començarem a desenvolupar l'activitat:

 • Agafar paper de seda, és el més fí i suau, estripar uns quants papers utilitzant els dits un per un.

 • Canviar de paper, agafar un altre, com el d'embalar, més gruixut o la cartolina

 • gruixuda, que és més aspre.

 • Realitzar la mateixa operació, dit per dit.

 • Una vegada hem desenvolupat la tècnica de l'estripat, procedirem a l'enganxat.

 • Tenim les cartolines A4, sobre la taula i prèvia explicació de l'horitzontal i vertical, enganxar els papers, amb la corresponent tècnica ! encara que sembli fàcil, al principi els costa, ja que tenen dificultats en quant la quantitat i manera de distribuir-lo.

 • Una vegada està enganxat i sec, tocar les textures dels diferents papers.

 • & MATERIALS

  • Diferents papers ( seda, embalar, cartolina gruixuda )

  • Pegament en barra sense dissolvents.

  • Cartolines format A4, 3 per nen.

  CENTRE D'INTERÈS ! L'estiu

  TÍTOL ! Les manetes

  TÈCNICA ! Dactilopintura

  MOTIVACIÓ ! Descoberta del propi cos

  & OBJECTIUS

  • Desenvolupar la capacitat de compartir

  • Adquirir l'equilibri

  • Adquirir el domini del traç i domini manual

  • Desenvolupar el sentit tàctil

  • Desenvolupar la capacitat de combinar

  • Participar en la recollida i neteja de l'aula

  • Treballar els colors

  • Desenvolupar la pressió

  • Desenvolupar la creativitat i la composició

  • Comparar totes les demés manetes

  • Experimentar amb la pintura per saber la temperatura i la textura

  & ORGANITZACIÓ

  • Activitat en grup

  • Activitat a terra ( aula )

  • Temps necessari ! 1 sessió

  • Edat ! 3 anys

  & DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT

  • Element motivador ! Conversa sobre les parts del cos i la seva utilitat.

  • Contextualització ! 3r trimestre, 3r mes, 2na quinzena

  ( juny )

  • Procediment de l'activitat

  1r ! Han d'estar tots els nens a terra envoltats

  del paper del mural, pot ser blanc o de colors.

  2n ! Repartir pel mural plats de plàstic amb

  pintura, un plat per color.

  3r ! Cada nen ha de posar la seva mà a un color,

  l'educador/a ajudarà al nen a situar-la al

  lloc corresponent i fer una mica de pressió,

  perquè quedi ben impregnada.

  4rt ! Aquesta serà la mostra, a partir d'aquí

  experimentar amb barreges i composicions.

  & MATERIALS

  • Paper d'embalar ( blanc o de colors )

  • Pintura de dits ( verd, blau, vermell, groc, lila, taronja, rosa...)

  CENTRE D'INTERÈS ! L'estiu

  TÍTOL ! Animals de platja:

  Els peixos

  TÈCNICA ! Plantilla

  MOTIVACIÓ ! Coneixement del mar

  & OBJECTIUS

  • Adquirir el domini dels pinzells

  • Desenvolupar la sensibilitat cap a les formes i colors de la natura

  • Perfeccionar el domini manual

  • Perfeccionar l'equilibri

  • Desenvolupar la motricitat fina

  • Aprendre a diferenciar buit - omplert

  • Conèixer els animals de platja

  • Adquirir la tècnica del punxó ( encara que la mostra és la tècnica del cúter )

  • Desenvolupar la pressió per punxar

  & CONTINGUTS

  • Tècnica principal ! plantilla

  • Altres tècniques ! punxó, pintura amb pinzell i enganxat

  & ORGANITZACIÓ

  • Activitat individual

  • Activitat feta a l'aula de plàstica, zona de taules

  • Temps necessari ! 1 Sessió

  • Edat ! 5 anys

  & DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT

  • Element motivador ! Estem treballant l'aigua. Les activitats van dirigides al coneixement del mar on es

  troba l'element més important, l'aigua.

  També parlarem de la importància d'aquesta per la vida de plantes i animals marins, com els peixos.

  • Contextualització ! 3r trimestre, 4art mes, 1ra quinzena

  ( juliol )

  • Procediment de l'activitat

  1r ! Quan estiguin tots els nens assentats i

  tranquils comença a desenvolupar-se

  l'explicació.

  2n ! Recordar l'aigua com a element de la natura i parlar dels animals de la platja.

  3r ! Introduït el tema, repartir els materials mentre expliquem l'activitat.

 • A la primera cartolina hi ha un dibuix d'un peix. Agafar i posar a sota de l'alfombreta.

 • Agafar el punxó i punxar per la silueta del peix.

 • Una vegada tenim només la silueta, la posarem a la segona cartolina.

 • Agafar un pinzell i sucar amb pintura del color que ens agradi i començar a pintar dintre de la plantilla.

 • Quan estigui tot pintat, separar la plantilla de la cartolina i ja tenim el peix pintat.

 • El següent pas serà enganxar la plantilla a una 3ra cartolina.

 • & MATERIALS

  • Cartolines format A4 ( 3 per cada nen )

   • una, amb el peix per punxar

   • dos, perquè pintin el peix a sobre

   • tres, per enganxar les plantilles

  • Pinzells i pintures de tempera

  • Alfombreta i punxó

  • Pegament en barra sense dissolvents

  CENTRE D'INTERÈS ! L'estiu

  Títol ! Les fruites

  Tècnica ! La taca simètrica

  Motivació ! Coneixement de les fruites

  & OBJECTIUS

  • Desenvolupar la pressió

  • Utilitzar correctament els pinzells i les pintures

  • Desenvolupar l'agilitat manual i el domini del traç

  • Aprendre a observar el resultat

  • Participar en la recollida i neteja de l'aula

  • Conèixer les fruites i les seves característiques

  • Desenvolupar el domini del pinzell

  • Combinar colors

  • Motivar el sentit creatiu

  • Desenvolupar la memoria i el llenguatge

  • Desenvolupar l'equilibri

  & CONTINGUTS

  • Tècnica principal ! simetria

  & ORGANITZACIÓ

  • Activitat individual

  • Activitat feta a la cuina ( primera sessió ) i a la zona de taules ( segona sessió )

  • Temps necessari ! 2 Sessions

  • Edat ! 3 anys

  & DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT

  • Element motivador ! Anar a la cuina, fer la descoberta

  táctil de les diferents fruites que

  oferim als nens. Treballar les fruites a

  trossos i cada nen agafar un tros i

  portar a les taules. Agafar la fruita i

  xafar a sobre d'una cartolina per experimentar a partir de les seves característiques ( tova, dura, amb suc, sense... ) A la següent sessió a partir de la conversa de les fruites, recordem els colors i experimentem amb pintura l'efecte xafat.

  • Contextualització ! 3r trimestre, 4rt mes, 2na quinzena

  ( juliol )

  • Procediment de l'activitat

  1r ! Doblegar la cartolina per la meitat.

  2n ! Sucar el pinzell en pintura.

  3r ! Tirar gotes a una part de la cartolina.

  4rt ! Sucar el pinzell tantes vegades com es vulgui.

  5è ! Doblegar la cartolina i apretar perquè

  s'imprimeixi a l'altra part.

  6è ! Observar el resultat màgic.

  & MATERIALS

  • Cartolines

  • Pinzell

  • Pintures

  • Pots d'aigua per esbandir

  CENTRE D'INTERÈS ! L'estiu

  Títol ! Una obra d'art

  Tècnica ! Bufat de pintura

  Motivació ! Treballar els artistes

  contemporanis catalans

  & OBJECTIUS

  • Desenvolupar el control respiratori

  • Mitjançant aquest exercici es prepara al nen per la

  pre-lectura

  • Desenvolupar la capacitat de combinar colors

  • Adquirir hàbits de neteja dels estris

  • Desenvoulpar la creativitat

  • Conèixer nova técnica

  • Treballar els artistes catalans contemporanis

  ( Gaudi, Miró, Dalí )

  • Observar el resultat

  • Conèixer l'estri de la técnica: la canyeta

  & CONTINGUTS

  • Tècnica principal ! bufat de pintura

  & ORGANITZACIÓ

  • Activitat individual

  • Activitat feta a l'aula de plástica, zona de taules

  • Temps necessari ! 1 Sessions

  • Edat ! 5 anys

  & DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT

  • Element motivador ! Treballar els artistes contemporanis.

  Iniciar nova técnica amb la canyeta

  de beure serà una activitat força

  divertida. Les obres d'art es penjaran

  al racó de “La galería d'art” i els

  pares les podrán visitar durant el

  curs juntament amb les d'altres

  tècniques.

  • Contextualització ! 1r trimestre, 1r mes, 2na quinzena

  ( setembre )

  • Procediment de l'activitat

  1r ! Tenir una cartolina i les pintures a sobre de la taula per desenvolupar l'activitat.

  2n ! Deixar caure una gota de pintura al paper.

  3r ! Bufar amb la canyeta.

  4rt ! Repetir l'operació tantes vegades com es vulgui.

  & MATERIAL

  • Cartolines format A4

  • Pintura líquida

  • Canyetes per beure

  1

  2

  5

  4

  3

  6

  7
  Descargar
  Enviado por:Mones
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar