Lenguaje, Gramática y Filologías


Una imatge no val mes que mil paraules; Jesús Tusón


DE COMUNICACIÓ ORAL I ESCRITA

1-“Una imatge val mes que mil paraules“

Resum: Les imatges ens envolten constantment en la nostra vida quotidiana (televisió, cartells, revistes,...) però ens proporcionen una comunicació escassa i mala , ja que ens mostres fragments de la realitat; mentre que les paraules ens expliquen de manera detallada, amb sentiments, la realitat de les coses.

Tema: L´enfrentament de la imatge i les paraules.

2-“Aviat desapareixerà l´escriptura”

Resum: Es una cosa molt poc probable ja que l´escriptura es una eina fonamental per a la complexa organització de la nostra societat. La desaparició de l´escriptura tampoc seria una gran tragèdia ja que fa cinc mil anys encara no existia i nosaltres si., per això lo únic que passaria seria que la nostra vida seria molt mes senzilla i la nostra societat molt mes simple.

Tema: Com seria el nostre mon sense l´escriptura

3-“Fer literatura és cosa de pocs, ben dotats per la natura”

Resum: Segons els estereotips, un es poeta de naixement, es a dir, naturalment te un do per a la poesia. Tot el mon es capaç de fer literatura, només cal temps i dedicació. L´autor ens diu que ningú es millor que l´altre, es a dir, que tots som iguals i que podem fer el que ens proposem.

Tema: La capacitat de fer literatura

4-“Els joves parlen malament i els periodistes escriuen malament”

Resum: No es que els joves parlen malament, sinó que construeixen correctament estructurat lèxicament ( substantius, adverbis, frases subordinades,...). Lo únic que fan es adaptar el llenguatge a una manera que els resulta mes còmoda la comunicació. Pel que fa als periodistes, tampoc escriuen malament, només que ara escriuen mes, i cal que aquesta informació aplegui a molta gent

Tema: La forma de parlar dels joves i la forma d´escriure dels periodistes

5-“El llenguatge es un mitja de comunicació”

Resum: La llengua es una mena d´artefacte utilitari amb un conjunt de peces que es deuen combinar correctament i que serveixen per a organitzar-nos, ja siga col·lectivament o individualment. El autor defensa els llenguatges dels pobles

Tema: El llenguatge

DE MITES INOCENTS

6-“El ioruga es una llengua rara, exòtica”

Resum: Totes les llengües tenen gramàtica, es a dir, sistema o estructura, encara que les regles del joc de la llengua no constin en un volum relligat en pell i titulat amb lletres daurades. Es una expressió humana essencial

Tema: Totes les llengües son iguals

7-“La meva llengua es la mes fàcil de totes”

Resum: Per a totes les persones, la seva llengua es la mes fàcil. Cal entendre que les dificultats que podem tenir per aprendre una llengua es la mateixa que una altra persona te per aprendre la nostra. Tot es qüestió de perspectiva.

Tema: La dificultat d´aprendre una llengua nova

8-“La llengua materna sempre ens ha d´acompanyar”

Resum: Aquesta afirmació es falsa ja que si ens anem a un altre estat, amb unes altres costums, deixem la nostra llegua apartada i la nova llengua que predomina en l´estat, passa a ser per a nosaltres la primera o la mes important.

Tema: Identificació i us de la llengua materna

9-“Val mes dedicar les hores del català a l´estudi de l´angles”

Resum: La gent que viatge pel mon constantment i es fa servir de diversos idiomes son una minoria insignificant. La majoria de la gent estudia, treballa i es jubila en terres concretes i properes. Sempre es bo aprendre noves llengües però també es bo dedicar-li hores a la teva llengua ja que forma part de la nostra cultura i sinó li dediquem temps, aquesta acabarà per desaparèixer i s´impossara una llengua única per a tots.

Tema: La continuïtat de les llegues territorials

10-“Les llengües amb més parlants son mes útils”

Resum: En un país concret, la llengua mes parlada es la llengua concreta d´aquell país concret. Tot es qüestió de saber on ets i què fas o vols fer. No es mes útil la llengua amb mes parlants sinó la que et pot resoldre els problemes de cada dia.

Tema: Cada llengua es útil, segon on et trobes

DE MITES PERVERSOS

11-“En algunes llengües no es pot parlar de coses abstractes”

Resum: Aquesta afirmació vol defensar la superioritat d´uns pobles i d´unes llengües respecte a d´altres i, dons, expressa racisme e ignorància.. Totes les llengües tenen paraules que es refereixen a cosa abstractes, ja com la sinceritat, l´amistad, l´amor,... i estes paraules son fonamentals per a porder-se comunicar el uns amb els altres

Tema: La supremacia de unes llengües a altres

12-“Hi ha llengües que han perdut el tren de la modernitat”

Resum: Totes les llengúes circulen per la xarxa de la modernitat i estan preparades per introduir els canvis que calgui, en cada moment i circumstancia. Totes les llengües es modernitzen amb el pas de generació tras generació. Hi ha paraules com “multimedia”, “inflació”,... que moltes llengües no necessiten perquè no les necessiten, no perquè no siguin modernes

Tema: La modernitat de les llengües

13-“¿On anirem a parar amb aquestes llengües socials?”

Resum: El autor diu que cada llengua deu anar al seu lloc, sense cap restricció, amb capacitat per a assumir tantes funcions com demani al grup de parlants, sense pressions o interferències de fora. Critica la unitat lingüística en cada estat ja que això destruiria les cultures de tot el mon. L´autor també recorda que les llengües majoritàries van començar en petits llocs, i com, per diversos motius, es van expandir.

Tema: Els orígens de les llengües i les seves expansions

14-“Un estat plurilingüe es molt car de mantenir”

Resum: L´autor defensa els estats plurilingües perquè gràcies a ells es mantenen la cultura i les costums dels territoris mes petits. Critica que diguin que costa molts de diner mantenir un estat plurilingüe perquè per algo es paguen els impostos i que eixa no es escusa per a imposar una unitat lingüística en cada estat.

Tema: La diversitat de llengües en un estat

15-“Cal deixar que les llengües s´ho facin totes soles”

Resum: Esta frase no es correcta perquè pressuposa que totes les llengües tindrien els mateixos recursos i possibilitats de supervivència, i no es veritat. Usem unes llengües quan ens trobem en unes situacions determinades, i unes altres en altres casos; per tant, les llengües que menys usem acabaran per desaparèixer.

Tema: Supervivència de les llengües minoritàries

UNA IMATGE NO VAL MES QUE MIL PARAULES

Jesús Tusón

VALORACIÓ PERSONAL

Es un llibre molt curiós el qual et fa reflexionar, sobre tot, del futur de la nostra llengua i de la seva importància en l´actualitat. Et fa pensar sobre coses tòpiques que en un principi pareixien clares, com per exemple el mateix títol del llibre, i una vegada llegeixes lo que diu l´autor veus que la frase no es del tot correcta. M´ha agradat sobre tot la forma d´explicar-se l´autor de forma simple i recurrint a recursos gramaticals, com la metàfora, que fan molt fàcil la lectura i comprensió del llibre
Descargar
Enviado por:Borja
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar