Imagen, Audiovisuales y espectáculos


Un miracle per a Lorenzo; George Miller


Índex

Pàgina

Virginia henderson........................................................................ 1

Les necessitats humanes bàsiques segons Henderson .................... 2

Adrenoleucodistrofia..................................................................... 3

Símptomes, tractament i prevenció de l'adrenoleucodistrofia........... 3

Signes i simptomes del la malaltia de Lorenzo a la películ.la............ 4

Procediments asistencials que es fan a la pel.lícula......................... 4

Organs afectats per la malaltia a la pel.lícula................................. 4

Conclusió i comentari de la pel.lícula............................................. 5

Virginia Henderson

Virginia Henderson va néixer el 1897 a Kansas (Missouri). Es va graduar el 1921 i es va especialitzar com a infermera docent.

Teòrica de l'infermeria va incorporar els principis fisiològics i psicopatològics al seu concepte d'infermeria.

Els elements més importants de la seva teoria són:

L'infermera asisteix als pacients a les activitats ecencials per mantenir la salut, recuperar-se de l'enfermetat, o arribar a la mort en pau.

Introdueix i desenvolupa el criteri d'independència del pacient en la valoració de la salut.

S'observen similituts entre les escales de necessitats de Maslow, les 7 necessitats primeres estan relacionades amb la fisiologia, de la 8 a la 9 amb la seguretat, la 10 relacionada amb la propia estima, la 11 relacionada amb la pertinença i desde la 12 a la 14 relacionades amb la autoactualització.

Partint de la teoria de les necessitats humanes bàsiques , l'autora identifica 14 necessitats bàsiques i fonamentals que comportin tots els éssers humans , que poden no satisfer-se per causa d'una malaltia o en determinades etapes del cicle vital , incidint en elles factors físics , psicològics o socials.


Les necessitats humanes bàsiques segons Henderson , són:

  • Respirar amb normalitat.

  • Menjar i beure adequadament

3 Eliminar les deixalles de l'organisme.

4 Moviment i manteniment d'una postura adequada.

5 Descansar i dormir.

6 Seleccionar vestimienta adequada.

7 Mantenir la temperatura corporal.

8 Mantenir la higiene corporal.

9 Evitar els perills de l'entorn.

10 Comunicar-se amb uns altres , expressar emocions , necessitats , pors o opinions .
11 Exercir culte a Déu , d'acord amb la religió .

12 Treballar de manera que permeti sentir-se realitzat.

13 Participar en totes les formes de recreació i oci.

14 Estudiar, descobrir o satisfer la curiositat que conduïx a un desenvolupament normal de la salut.

Adrenoleucodistrofia

Es tracta d'una malaltia neurodegenerativa hereditària associada al cromosoma X.

Els afectats presenten una acumulació, tant en els teixits com en els líquids corporals, d'àcids grassos saturats de cadena llarga. Es caracteritza per una degeneración progressiva de l'escorça suprarrenal el que dóna lloc a una insuficiència suprarrenal. A més afecta a la mielina, la capa que cobreix i protegeix els components del sistema nerviós.

Símptomes

Els símptomes que presenta la X-ALD poden variar. Inicialment es produïxen canvis en el comportament, pèrdua de memòria i disminució en la comprensió de la comunicació verbal. Amb l'avanç de la malaltia, poden desenvolupar-se símptomes més greus, tals com la pèrdua de visió i audició, dificultat per a parlar i deglutir, vòmits, fatiga, increment de la pigmentación de la pell a causa del dèficit de hormones adrenales, falta de coordinació, i demència progressiva. En un estat final, pot dur a un estat vegetatiu .Tractament

No existeix un tractament específic per a la X-ALD. Les teràpies actuals inclouen esteroides per a la deficiència adrenal i teràpia alimentària,que consisteix en dietes baixes en àcids grassos de cadena llarga. També s'utilitzen solucions especials com l'administració de l'oli de Lorenzo, que ha demostrat ser capaç de reduir els nivells de aquets àcids a la sang. A més, s'està avaluant la possibilitat del transplant de medul·la òssia com solució en el cas de nens amb X-ALD que presentin estadis primerencs de la malaltia.

Prevenció

Es recomana assessoria genètica per als futurs pares que tenen antecedents familiars de adrenoleucodistrofia.
L'estat portador en les dones es pot diagnosticar, la majoria de les vegades, mitjançant estudis de laboratori.

El diagnòstic intrauteri de la adrenoleucodistrofia està disponible i es fa mitjançant una avaluació de cèl·lules en una mostra de vellosidad coriónica o de cèl·lules amnióticas (amniocentesis).

Lorenzo's oil, la pel.lícula

Signes i simptomes del la malaltia de Lorenzo a la películ.la.

canvis en el comportament

pèrdua de visió i audició

dificultat per a parlar

dificultat per deglutir

vòmits

deterior en les funcions motores

espasmos

finalment estat vegetatiu

Procediments asistencials que es fan a la pal.lícula:

Adaptació del mobiliari, proteccions

Ajuda al menjar, amb sonda nasogàstrica

Aspiració de saliva

Aplicacioó de vapor

Higiene corporal

Exercicis , moviments posturals

Suport psicológic, parlant i llegint contes

Suministrament medicaments per sonda

Organs afectats per la malaltia a la pel.lícula

El cervell

La vista

L'oide

Aparell digestiu

Aparell mortriu

Llistat de necessitats de Lorenzo segons el patró d'antenció de Virginia Henderson.

Menjar i beure adequadament

Eliminar les deixalles de l'organisme.

Moviment i manteniment d'una postura adequada

Seleccionar vestimienta adequada.

Mantenir la temperatura corporal.

Mantenir la higiene corporal.

Evitar els perills de l'entorn.

Conclusió i comentari de la pel.lícula

La pel.lícula reflecteix amb molta proximitat a la realitat els estats i el proces de la enfermetat, així com els procediments asistencials que s'apliquen al pacient que sòn els correctes i adecuats segons Virginia Henderson. També he trovat a faltar alguns aspectes asistencials de higine, evacuació de residus y canvis posturals que no queden reflectits a la pel.lícula.

A nivell emocional, l'argument transmet els estats de ansietat, nervis i impotència que viu la familia, en aquet cas els dos pares i com repercuteix en el seu entorn.

Personalment he après com sòn d'importatns les tasques d'atenció que se l'hi ofereixen al pacient en estat vegetatiu, sense menysprear les seves posibles capacitats.

ADRENOLEUCODISTRÒFIA
Descargar
Enviado por:Titi
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar