Literatura


Ulls de pantera; Silvia Aymerich i Lemos


Glosari:

Al·lel: Forma alternativa d'un gen.

Anticòs: Proteïna sèrica sintetitzada per les cèl·lules plasmàtiques en resposta a l'estimulació exercida per un antigen, amb el qual interacciona de forma específica.

Antigen: Substància reconeguda com a estranya per l'organisme, capaç d'induir en aquest una resposta immunitària i la producció d'anticossos.

Codominància: Fenomen genètic d'alguns heterozigots consistent en la manifestació simultània dels caràcters donats pels dos al·lels.

Cromosoma: Orgànul filiforme format per cromatina, present en el nucli cel·lular dels organismes eucariotes, que porta la dotació genètica.

Dominància: En biol., relació existent entre dos al·lels d'un heterozigot que presenta el fenotip d'un dels progenitors.

Factor Rh: És una proteïna integral de la membrana aglutinògens que és present en totes les cèl lules. Un 85% de la població té en aquesta proteïna una estructura dominant, que correspon a una determinada seqüència d'aminoàcids que en llenguatge comú són anomenats habitualment Rh +.

Fenotip: Conjunt de caràcters visibles que un organisme presenta com a resultat de la interacció entre el seu genotip i l'ambient.

Gen: Fragment de cromosoma en què es troba codificada una unitat d'informació genètica.

Genètica: Branca de la biologia que estudia els fenòmens de l'herència i de la variació de les espècies.

Genotip: Informació genètica total d'un organisme o constitució genètica d'un organisme.

Heterozigot: Format per la unió de dos gàmetes que tenen diferent constitució genètica o que conté dos factors diferents en un parell d'al·lels.

Homozigot: Que té els dos al·lels idèntics.

Mutació: Alteració permanent d'un o més caràcters hereditaris com a conseqüència d'un canvi en el material genètic d'una cèl·lula, que es transmet a les cèl·lules filles.

Recessivitat: Qualitat de recessiu.

Sèrum: Solució que conté anticossos protectors específics, obtinguts a partir d'una persona o d'un animal que ha adquirit immunitat.

Sistema ABO: És una classificació de la sang d'acord amb les característiques presents o no en la superfície dels glòbuls vermells i en el sèrum de la sang. Les dues classificacions més importants per a descriure grups sanguinis en humans són els antígens (el sistema ABO) i el factor Rh.

Resum:

El Marc té classes de repàs amb la Mireia, però a ell no li agrada estudiar, li va la música, i toca en un grup de música amb els seus amics Andreu i Quim. En Marc no sap perquè necessiten les mates els que estudien biologia, i la Mireia li explica perquè o fan servir per estudiar els grups sanguinis, ella li va explicant i ell es va interessant en la biologia i va aprenent mates. Ell vol descobrir el seu grup sanguini, i la Mireia diu que els hi demani als seus pares. La mare li va dir que no ho sabia i que quan tingués 18 anys dónes sang i ja li dirien. Llavors va buscar els carnets d'identitat dels seus pares, però només va trobar el de la mare. La Mireia portava tot lo necessari, i li faria l'anàlisi per saber el grup sanguini d'en Marc. Al final el Marc havia descobert a través de l'anàlisi que el seu pare no era el Sr. Balder, sinó un “ex” de la seva mare. Al matí van escriure una nota en nom de la mare del Marc per fer-li una entrevista al “ex” de la mare. Van quedar que li farien la entrevista en un hotel. En Marc estava molt nerviós i va estar tota l'entrevista al lavabo. La Mireia va intentar esbrinar el grup sanguini del Mikel (possible pare del Marc) no ho va aconseguir. Després li va dir que donava sang a la creu roja i li va ensenyar la targeta on va poder veure que era 0 negatiu. Després d'unes quantes preguntes van marxar. La Mireia no li va dir res al Marc de que sabia el grup sanguini. Després es va sentir culpable de no haver-li dit al Marc i no va poder dormir en tota la nit. Després el Marc va marxar a veure al Mikel a Donostia. Al matí va arribar allà. Aleshores va trucar al timbre de casa el Mikel i el va rebre una dona. Després va trucar el Mikel i ell li va dir que tenia que parlar amb ell. El Marc li explicà la veritat de tot. Aleshores i li digué que havia vingut a dir-li que era fill seu, però quan digué que tenia 15 anys, ell li va dir que la seva mare es va anar abans amb un tal Joan Balder i que potser ell era el seu pare. El Mikel digué que potser era un error de la prova. La Mireia li va explicar al Marc que els sèrums estaven canviats i que no era del grup 0 i Rh- i no 0 Rh+. El Marc li va dir que ja ho sabia i que en realitat el seu pare era el sr. Blader. Quan el Marc va acabar els exàmens va pujar al poble, i la mare li va donar una carta. Era una invitació per al concurs de maquetes. La Mireia va sentir que deien que el Marc era finalista. Van anunciar els guanyadors, un grup que es deia “quimandmarc”.

'Ulls de pantera; Silvia Aymerich i Lemos'
Descargar
Enviado por:Lunna 16
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar