Automoción y Mecánica del Automóvil


Transport: Evolució


Historia del transport

El transport sempre ha estat una necesitat funamental per a l´esser huma. Al principi, quan calia traslladar peças de casas , troncs, i grans pedras utilitzaven la força muscular o animal. Despres van començar a fer servir troncs d, arbres per a navegar i, posteriorment van apendre a buidarlos per a construirne les primeres canoes, i a lligarlos, formant raids, per a transportar carregas mes pesadas per terra, es varen construir, trineus amb troncs, tan com per el deslliçament com per el gel com per a l´herva. Les grans inovacions, es van prodoir en les grans civilitzacions de la historia antiga, a mesopotamia cap al any 3000 ac, es va experimentar les rodes amb eixos, aplicadas als troncs de terrizas i als corres de transport mes tard es un poder alleugerir el pes de les rodes fins a les hores macices, (de pedre o fusta), construint les rodes de fusta amb eixos, cercles i re-eixos metalics.

Fins a l´era industrial

Els sistemas de transports creats a l´antiguitat esvan perfeccionar gracies principalment a la metalurgia del ferro i a la creacio de noves eines i instruments.

Es van construir carruatges mes lleugers i amb un nivell de securitat mes elevat, pel que els sistemas de navegacio es varen fabricar grans baixells, sobre tots durant els segles XVII i XVIII

La revolucio dels transports

La revolucio industrial va supusar grans transformacions en tots els camps, i pertant en els sistemes de transport i cap a la primera decada del segle XVX es van començar a aplicar l´energia del vapor als baixells i es varen construir els primers ferrocarrils.

A la segona meitat del mateix segle, es van fabricar grans baixells en “buc”, (casco), no van ser fins el final del segle que van apareixer els primers automovils cap al pricipi del segle XX es fins les primeres experiencies amb avions amb motor d´explosio es doncs el llarg del segle XX que es desenvolupa la moderna tecnologia del automovil, la alta velocitat del ferrocarils, l´aviacio y la navegaci espacial.

Ordre cronologic de la evolucio del transport

1º força muscular o animal

2º canoes i raids

3º canoes i raids de dos troncs

4º trineus amb troncs

5º rodes amb eixos (mesopotamia 3000ac)

6º substitucions de rodes masises per rodes amb radis i eixos

7º mes seguretat en el transport

8º aplicacions a la navegacions amb la creacio de baixells mes grans

9º aplicacio maquina de vapor al baixells (segleXIX)

10º construcio del primer ferrocarril (a finals del segle XIX)

11º construcio de grans baixells amb “buc”

12º Apareixen els primers automovils

13º avions amb motor d´explosio

14º desenvolupament de la tecnologia del automovil

15º alta velocitat en els ferrocarrils

16º alta tecnologia en l´aviacio

17º alta tecnologia en la navegacio espacial.

Tema 1º introduccio

Clasificacio dels veicles

Veicles sense motor

-son els de traccio animal, cicle...

Veicles amb motor

-Ciclo motors, motocicletas, tranvia...

Automovils

-Turismes, autobus, camions, autocaravanas...

Veicles especials autopropulsats

-Agricoles, d´obres i serveis...

Definicions

Cicle: veicle de dues rodes amb eixos accionatsexclusivament per l´esforçs muscular de les persones que l´ocupen (el cicle de dues rodes es denominat bicicleta).

Cicle-motor: es poden clasificar de diverses maneres: com a de dues rodes, tres rodes o cuatricicles lleugers les principals caracteristiques son: motor de cilindrada no superior a 50cc i amb velocitat “max” de 45km/h.

Moto-cicleta: veicle de dues rodes, provist de un motor de cilindrada superior a 50cc i amb una velocitat “max”, (per construccio de serie), de superioritat a els 45km/h.

Turismes: automovil amb una tara (no inferior a 300kg) especialment conegut i construit pel transport depersones amb una capacitat de fins a 9 plaçes, inclos el conductor.

La conducio

La conducio d´un veicle requereix de la exigencia i precaucio del conductor i un gran nivell grau de responsavilitat, pel que fa el necessari que sigui ell mateix , o un mecanic el que estigui al carrec del manteniment del vicle, fent referencia als seguents punts;

1º las posivilitats limitadas del veicle

2º la mantencio del veicle ( sistemas de ;direccio, frens, rodes, llums, refrigeracio, rodes, oli..etc)

3º un us mes eficaç del motor, per un millor rendiment i duracio (lubricacio i refrigeracio)

4º una minima taxa de contaminacio i de consum de combustiple i sistemas de alimentacio.

Prblemas

1º calcula el temps en minuts i hores que triga el ciclista en recorre 25km , si circula a un velocitat de 7m/s.

2º calcula la velocitat en m/s i km/h a la que circula una bicicleta si recore 200m en 1min.

1º V=e·T (despejamos la T) T=e·V R1=59,5m R2=0,99h

2º V=e·T R1=11,88km/h R2=3,3m/s

Problemas

1º passa les seguents unitats a m/s:

 • 50km/h A) 13.8m/s

 • 150km/h B) 41.6m/s

 • 37km/h C) 10.2m/s

 • 154km/h D) 42.7m/s

 • 224km/h E) 62.2m/s

 • 2º passa les seguents unitats a km/h:

 • 6.2m/s A) 22.32km/h

 • 8m/s B) 28.8km/h

 • 18m/s C) 64.8km/h

 • 15m/s D) 54km/h

 • 5.5m/s E) 19.8km/h

 • 3ºEn perre i en joan an anat desde Badia fins a Barcelona en bici en sortit a la mateixa hora 11h del mati i han fet un trajecte de 16 km, en pera ha arribat a Barcelona a les 11h 25min y en joan a les 11h 40min, a quina velocitat expresaries en km/h, han circulat en pere i en joan.

  3º V=e·T R1= 40 R2=26.6

  Tema 2º

  (fotocopia de la Bicicleta)

  El llumenat de la Bicicleta

  Dinamo: Aquet sistema anomenat dinamo es el que produeix energia electrica continua a causa del fregament del rotor dela dinamo en la roda, aquet fregament mou una bobina que es la encarrega da de peroduir corrent electrica ala bombeta.

  Les lleis de newton

  Llei de la inercia; si no s´exerceixen forçes no hi ha cap moviment

  Llei de la dinamica; si s´exerceix alguna força hi ha moviment

  Llei de la Accio y Reaccio; quan s´exerceix alguna força sobre algun objecte sempre hi ha unaltre en sentit contrari

  N1 y N2 = son les forces de reaccio que fa el terra sobre la bici.

  Tema 3º

  (fotocopies la moto)

  Amb un ciclomotor de cilindrada inferior a 50cc no cal tenir permis de conduir, si un ciclomotro te un cilindre de40mm de diametre y una carrera de 39´1mm cal tenir permis de conduir per ha circular amb aquet ciclo motor?

  Pi (3,14) x (40²) 1600: 4 x 39.1= 49.1 R= No, no cal que tingui permis

  Calcula el diametre del pisto d´un motor que te una cilindrada de 75cc y una carrera de 48mm?

  R=49.10

  El diametre del pisto d´un motor d´un sol cilindre que te una cilindrada de 95cc y una carrera de 6.6cm?

  R=66mm

  Determina la carrera de un motor , d´una cilindre que te un diametre de 42mm i una cilindrada total de 100cc

  R=1990

  Refrigeracio

  Els ciclomotors la refrigeracio normalment es per aire i les motocicletes també

  El so

  La missio del pavello auditiu es recullir el so i dirigirlo cap al timpa que l´amplificara. Apartir d´aqui ens transmetre el so fins el cervell mitjançan una cadena de osso petits.

  La unitat de mesura del so es el dB (decibel).

  Concequencias del soroll

  Quan un soroll amb molta intensitat entra per l´orella, si note una transmisio rapida y efficaç pot fer estallar el timpa.

  Una persona exposada durant un llarg perioida de temps a un altaveu en una discoteca necesita 16 hores per ha tornar ha escoltar be, osigui que necesita 16h per tornar a tenir la mateixa sensivilitat al so que habans.

  Exercicis de la moto

 • Qui va inventar la primera motocicleta?

 • Anota y explica qual son les parts mes importatns d´una moto?

 • Explica el cicle de un motor de dos temps?

 • Quin son els sistemas mas emprats en la refrigeracio de una moto?

 • Que es un peralt y quina funcio te?

 • Que es l´encabritament

 • Quines son les consecuencies del soroll?

 • Calcula la cilindrda d´un motor que té un diametre de cilindre de 7.5cm y una carrera de pisto de 60mm?

 • Cacula la carrera d' un motor que te un sol cilindre amb un diametre de pisto de 100 mm y un cilindrada de 250 cc.

 • La setmana pasada en joan va anar a un concesionari suzuki a mirar motocicletas que la amb ell li agradava tenia una carrera de pisto de 6.7 cm y un diametre del cilindre de 98mm. Podra en joan conduir la motocicleta amb el seu permis de 16 anys?

 • Tema 4º

  (fotocopies del cotxe)

  Motor termmics

  -Combustio externa: Maquina de vapor

  A) 2 Temps: Motos

  1º D´explosio (Benzina)

  -Combustio interna: B) 4 Temps: Cotxes

  A) 2 Temps: Baixells

  2º Combustio (gas-oil / diesel)

  B) 4 Temps: Cotxes, Camions

  Funcionament basic d´un motor de 4 temps

  1º Quan el cotxe esta aturat i el volem enxegar el pisto es troba en el (pms)

  2º La distancia entre el (pms) y el (pmi) es la carrera del pisto

  3ºEn aquest tipos de motor el pisto sempre fa quatre carreres per cicle y el cigoñal dona dues voltes.

  Tipus de motor

  (segun nº de cilindres)

  -4 cilindres en linea

  -6 cilindres en linea o en “V”

  -8 cilindres en “V” o en linea

  -12 cilindres en ”V” o en linea

  Força que s´exerceix sobre el cap del pisto

  F=força

  p=presio mitjana

  S=supercifie del pisto

  P=potencia

  W=treball

  T=temps

  D=distancia

  V=velocitat

  Caracteristicas d´un motor

  1ºPotencia: es la mesura de la quantitat de treball que el motor es capaç de fer en un temps determinat, la unitat es cv (cavalls de vapor)

  2ºCalibre: es el diametre del cilindre, la unitat es el mm (milimetre)

  3ºCarrera: es el recorregut del pisto entre el pms y pmi, la unitat es el mm (milimitre)

  4ºCilindrada: es el volum del cilindrre entre el pms y el pmi, la seva unitat es el cm², (cemtimetre cubic), o, el cc, (centimetre cubic)

  Conceptes i magnituds fisiques fonamentals

  Força: es una causa que en un moment pot provocar el moviment de una maquina, la unitat en el sistema internacional es el newton =(N) F=m x g

  Treball:es quan un cos es desplaça per una força constant, la unitat es el sistema internacional es el julius =(J) W=f x d

  Potencia: es el treball que realitza el motor en untemps determinat, la seva unitat en el S.I es el wattio =(wat) P=W·T

  La potencia d´aquet ultim la mesurem en C.V

  1 C.V = 736 (wat)
  Descargar
  Enviado por:Render
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar