Historia del Arte


Torre Eiffel; Alexandre Gustave

1. DOCUMENTACIÓ GENERAL

1.1 Catalogació

- Nom: Torre Eiffel

- Arquitecte: Alexandre Gustave

- Cronologia: 1887 - 89

- Moviment artístic: arquitectura del ferro

- Localització: París

1.2 Elements materials i tècnics

- Materials constructius: ferro i cargols

- Sistema constructiu: mixta (arquitravat i voltat)

- Estat de conservació: Es conserva bé. Ja que s’ha de pintar cada 7 anys per evitar que s’oxidi

2. ANÀLISI FORMAL I ESTILÍSTIC

- Elements de suport: Els quatre grans pilars que es col·loquen en els angles.

- Elements suportats: tota l’estructura vertical i les plataforme dels 3 pisos. Té 10.100 tones de pes

- Espai interior:

- Planta: És un quadrat, en cada angle hi ha un pilar que es rezcolza sobre un basament de pedra format per 30 m de fonaments. Els 4 pilars es van estrenyent cap a la part superior fins que se’n forma un.

- Espai exterior:

- Descripció: No té una façana principal. Les 4 façanes són simètriques. Els elements decoratius estan fets amb ferro, predominen formes vegetals al voltant dels arcs. I formes geomètriques.

- Estil i autor: En el S. XIX es va produir una revolució arquitectònica (arquitectura del ferro), motivada per la Rev. Industrial, que va comportar l’ús de nous materials (ferro, formigó, etc.). Els enginyers van propugnar la utilització d’aquests nous materials, mentre que els arquitectes continuaven fent servir els tradicionals. Crystal Palace és un edifici fet només amb elements de ferro, vidre i fusta.

3. INTERPRETACIÓ

- Caràcter i tipus d’edifici: Commemoratiu i públic.

- Funció: Commemorativa perquè es va aixecar per l’Exposició Universal de París el 1889 que va celebrar el centenari de la Rev. Francesa.

- Símbols: És un símbol de l’Exposició Universal, de la modernitat de París per l’ús dels nous materials i de prestigi.

- Client: Govern francès

- Destí: Exposició Universal de París

- Context històric: Coincideix amb la III República francesa, amb la II Rev. Industrial i l’auge de l’impressionisme. Les Exposicions Universals estaven concebudes com grans aparadors on els Estats presentaven els seus avenços, són conseqüència de la Rev. Industrial. Hi participaven tots els països industrials lluint les seves creacions. A través dels edificis emblemàtics es perpetuen aquests grans esdeveniments.

4. VALORACIÓ I CONCLUSIÓ

Està considerada com una meravella. S’ha convertit en un símbol de França i és molt visitada.
Descargar
Enviado por:Betsy
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar