Literatura


Tirant lo blanch; Joanot Martorell


TIRANT LO BLANC

1ª PART

 • Qui era el Comte de Varoic? Per què se'n va a Jerusalem?

  • Un cavaller que va decidir abandonar la vida de les armes. Per fer un pelegrinatge per obtenir la remissió dels seus pecats, sobretot d'aquells contrets per haver fet córrer tanta sang.

 • Què va deixar a la seva dona?

  • La donació del comtat.

  • Què va fer quan tornà del seu pelegrinatge?

   • S'encarregà de fer córrer la veu que havia mort i vigilà que la notícia arribés a Anglaterra, i viure com un ermita a prop.

  • Què succeí a Anglaterra en aquella època?

   • Abraïm, rei moro de la Gran Canària, armà un poderós estol i es dirigí cap a Anglaterra per envair-la. Els infidels desembarcaren al port d'Antona i emprengueren nou batalles consecutives contra els exèrcits del rei d'Anglaterra.

  • Quin fou el somni del rei d'Anglaterra?

   • Una beatífica donzella se li aparegué, l'exhortà a tenir confiança en Déu i en la Verge i li digué que, si volia salvar el seu regne, fes capità dels seus exèrcits el primer home amb llarga barba li demanés caritat per l'amor de Déu.

  • A l'episodi de les magranes, quina estratègia bèl·lica ensenya l'ermità al rei d'Anglaterra per fer fugir els moros del país?

   • Que li fessin unes vestidures de moro i ell faria uns artefactes que només s'apaguen amb oli o reïna de pi, llavors ell aniria tot sol devers el camp dels moros i, prop de la tenda del rei, ell posaria les magranes; i quan sigues gairebé l'hora de mitjanit, les magranes s'encendrien i tots els moros cuitaran devers aquella part per apagar el foc, i la seva senyoria estaria armada amb tota la seva gent. Llavors quan velles el gran foc, ell atacaria amb tota la gent.

  • Qui va ser el combatent en el duel contra el rei moro de la Gran Canària?

   • Un cop en possessió de les armes justes, i després de passar la nit en oració, el rei-ermità lluità amb el rei moro, el vencé i li tallà el cap, agafà la llança i posa la testa del vençut a la punta del ferro.

  • Com es donà a conèixer a la seva dona, el rei-ermità?

   • Al cap d'uns quants dies, el rei-ermità es donà a conèixe a la comtessa per mitjà de l'anell partit, i ella li pregà que restés al seu costat, però ell, amb la definitiva victòria sobre la morisma, no tenia altre desig que tornar a fer vida ermitana.

  • Per què Tirant va anar a Anglaterra?

   • Al cap d'un temps, el rei d'Anglaterra, amb els seus dominis ja pacificats, anuncià el seu casament amb una filla del rei de França i disposà que a la seva cort se celebressin grans festes i exercicis d'armes. Per tal de rebre l'orde de cavalleria.

  • D'on era el jove Tirant?

   • De Bretó.

  • Digues els principals o ideals cavallerescos que Guillem de Varoic exposa a Tirant en aquests capítols doctrinals de la novel·la.

   • Car cap cavaller no pot mantenir l'orde, si no el sap, així com tot el que pertany a l'orde; i cap cavaller, si no sap l'orde de cavalleria, no és cavaller, car desordenat cavaller és qui fa cavaller un altre i no hi sap mostrar els costums que pertanyen a cavaller.

  • Digues els noms d'alguns del millors cavallers del món que cita l'ermità.

   • Lançalot del Llac, Perceval o Galaàs, que conquerí el Sant Graal, el cavaller Muntanyanegra (Jordi Castriola Scanderberg, famós cabdill albanès, però s'estranya que el seu preceptor no hagués esmentat el comte Guillem de Varoic.

  • Per què Tirant lo Blanc va ser considerat el millor cavaller del món?

   • Perquè és u entre mil homes elegit, perquè té més noble ofici que tots el altres homes.

  • Per què Tirant va anar a Anglaterra? Què aconsegueix?

   • Perquè el rei va demanar que estigues a la festa que organitzava ,que es el primer a ser adobat a cavaller pel rei d'Anglaterra.

  • Per què Tirant es baralla amb el Senyor de les Vilesermes?

   • Perquè la bella Agnès portava un fermall al pit i quan acaben les danses, Tirant s'acosta i li diu que li desitja servir i que consideraria que li faria una gràcia si li donés el fermall, el portaré i de grat per honrar-vos i servir-vos prometent i jurant sobre l'altar i per ordre de la cavalleria combatre un cavaller a peu o cavall armat o desarmat , el dia següent arriba un cavaller i li demana el fermall de grat o per força ja que des de la seva adolescència la estimat, servit i venerat. El senyor de les Vilesermes.

  • Reconstrueix totes les accions que han tingut lloc per preparar el combat de Tirant amb el Senyor de les Vilesermes des del desafiament fins al combat pròpiament dit, fent especial atenció a cadascuna de les etapes que han anat reglament la batalla.

   • Tirant i Vilesermes discuteixen per el succés amb la bella Agnès, Tirant respon al Senyor de Vilesermes que no li donaria el fermall ja que l'havia promès i jurat per l'Agnès. El cavaller fa l'intent de prendre el fermall però Tirant treu un punyal i allí es produeix un brega civil entre cavallers i gentilhomes . El rei s'assabenta de tot i al cap de tres dies el cavaller francès li tramesa una carta a Tirant perquè es posin d'acord per combatre tots dos.

  • Quan temps van durar les festes del casament del rei d'Anglaterra?

   • Un any sencer.

  • Explica quin és l'origen de l'orde cavalleresca de la Garrotera? De quants cavallers va constar?

   • Doncs que havia una donzella dansant amb un cavaller i li cau la lliga cama, anomenada Madresilva, quan es dona conte de que la ha perdut va a recollir-la però un cavaller es més ràpid que ella li pren. El rei que veié la lligacama en poder del cavaller , immediatament el cridà i li diu que la hi lligués a la cama esquerra sobre la mitja, sota el genoll. El rei la porta i tots admirats de la extravagància i que tothom estava descontent , enclòs la reina i així promet a Déu que instituiré i faré sobre aquest fet un orde de cavalleria. L'orde la Garrotera ja que el brodat la forma amb cinyell i sivella devien portar-la aixì com moltes dones elegants i d'honor la porten a les cames per subjectar les mitges, cada cavaller estava obligat a portar-laVint -i- sis cavallers formaven l'orde.

   2ª PART

  • De quina manera Tirant tragué els genovesos de la nau i així marxaren els moros de l'illa de Rodes?

   • Tirant demana a un mariner que portes les naus a Rodes amb els genovesos, i li donaria tres mil ducats d'or.

  • Felip i les llesques de pa: elabora una caracterització de personatge de Felip, 5è fill del rei de França. En quins aspectes aquest personatge falta a la cortesia?

   • Posant un duc a cada llesca de pa. Però Felip posar tots els ducs a només una llesca.

  • Felip i els dos llits: fes un resum de l'episodi des de l'òptica de l'infant Felip i un altre des del punt de vista de la Infanta Ricomana. Creus que Ricomana s'enganya? Qui enganya a qui? Tenia raó el filòsof de Calàbria en pronosticar l'estupidesa i beneiteria de Felip?

   • No. Ricomana a Felip. No, per què s'acabarien casant.

  • Quan acaben els episodis de Rodes i Sicília, cap a on va Tirant?

   • A l'imperi grec.

   3ª PART

  • Quan arriba Tirant a la cort de Constantinoble, amb quin fet penós es troba? Com reacciona Tirant?

   • La mort recent del príncep hereu de l'imperi, ni l'emperadriu ni la infanta Carmesina, ni cap dama ni donzella, no han sortit a rebre els estrangers. Tirant prega a l'emperador que li permeti d'anar a saludar-les, entra a la cambra endolada i, ordena que s'obrin les finestres i que tothom s'alegri.

  • Com es mostra el Tirant enamorat? Per què? Explica-ho. Quins tòpics amorosos trobem en l'escena de l'enamorament de Tirant. Enumera alguna de les parelles amoroses que citen en aquests capítols. Per que se citen? Quins són els dos fets més importants que succeeixen en aquesta part?

     • Es mostra exaltat per tanta bellesa, doncs no hi havia vist cosa igual segons el capítol mostra els pits, les quals donaran entrada als ulls de Tirant ,i que a partir de aquell moment, no el deixa sortir mai més del encant que ha rebut d'ella. Parelles que se citen : Floris i de Blancaflor, de Tisbe i Píram, D'Enees i Dido, de Tristany i D'Isolda. I la reina Ginebra i Lançalot. Per que son parelles amb dificultats i plenes de infelicitats amatòries i sempre acaben malament per circumstancies i es veuen a separar-se per diferents causes com les religions, suïcidis, o perquè s'enamoren d'una persona que ja es casada i cometran adulteri. Que des de aquell moment Tirant es mostra apassionat per la Carmesina, que no sap si podrà aconseguir el seu amor i cau en la malenconia i també en una enyorança i tristesa interior.

     • Com es declara Tirant a Carmesina?

      • Tirant es posà la mà a la mànega i tragué l'espill, i digué: Senyora, la imatge que hi veureu em pot donar mort o vida. Mani-li vostra altesa que em tingui pietat. .

      26 Com es mostra Carmesina?

      • La princesa prengué de seguida l'espill i, amb cuitats passos, entrà a la cambra pensant que hi trobaria alguna dona pintada, però no hi veié res sinó la seva cara. Llavors ella comprengué perfectament que per ella es feia la festa i s'admirà molt que hom pogués requerir d'amors una dama sense parlar.

     • Com es mostra la Viuda Reposada davant la princesa pel que fa al tema dels amors de Tirant?

        • Esta plena de enveja, i no li dona un cop de mà sinó que li diu que camina pel pedregar que un peu va tan endavant d'altre que no pot aconseguir, que ella no arribarà a tenir-lo mai li fa entendre.

        • Quines tres qualitats han de tenir, segons Estefania, les donzelles cortesanes?

           • La primera de totes som cobdicioses, la segona goloses, la tercera luxurioses

           • Per què la princesa reprèn Tirant? Com fa Carmesina que Tirant oblidi les dures paraules que li diu?

              • El reprèn durament per el seu atreviment, o falta de respecte, però el cavaller insisteix en la sinceritat del seu amor fins a donar la vida per ella. Li diu a Estefania que l'aturi, però aquesta no torna i Carmesina decideix presentar-se amb Plaerdemina, la princesa li prega que oblidi les dures paraules que abans li havia dit i a canvi li promet deixar-li besar ells ulls i el cap.

              • Quin somni fingit explica Plaerdemavida a la princesa? En aquest somni aconsegueixen el mateix Diafebus i Tirant?

               • Plaerdemavida explica a Carmesina que ella quan estava dormin en una de les cambres principals en companyia de quatre donzelles, vaig veure que Estefania venia amb un estada encès, per no portar gaire llum, i que venia al nostre llit i mirava si dormíem. I ens veié que totes dormíem, però jo estava alienada, que no sé si dormia o si vetllava. I vaig veure en somni com Estefania obri la porta de la cambra molt silenciosament, perquè no fes soroll, i com trobà el meu senyor Tirant i el conestable, que ja s'estaven esperant. I anaven en nipons, amb capes i espases, i calçaven peücs de llana perquè no fessin soroll en passejar. Quan ells entraren, ella apagà el llum i es posà la primera, amb el conestable de la mà; després venia el virtuós. I ella, que en aquella situació semblava un mosso de cec, els portà a la vostra cambra. I vostra altesa estava ben perfumada i algaliada, i no mal endreçada, vestida i no pas despullada. Tirant us tenia en els seus braços i us portava per la cambra besant-vos molt sovint. I vostra altesa que li deia: << Deixa'm, Tirant, deixa'm! >> I ell us posava sobre el llit de repòs.

              • Què vol dir l'expressió “Bodes sordes”?

                 • Les seves bodes eren sordes perquè Diafebus i Estefania s'han compromès en matrimoni secret i no han vingut ni cortesans, ni el capellà no s'ha vestit per donar missa, no han tingut feina els ministril a tocar ni cantar, ni els cavallers cortesans a dansar

                 • Com es trobava Plaerdemavida davant del somni fingit?

                    • Molt riallera i amb gran plaer.

                    • Al principi de les festes, es produeix un episodi humorístic a l'habitació de la princesa. Explica'l.

                       • Tirant entra a l'habitació de Carmesina i aquesta crida de seguida arriba la Viuda Reposada i més al cap de un moment de sobte el rei vingué a l'habitació de Carmesina, tot corrent Tirant s'amaga i el rei entra a l'habitació, Carmesina per que no trobessin a Tirant li diu al rei que hi ha una rata ha saltat sobre el meu llit i m'ha pujat a la cara, i m'ha espantat que he hagut de cridar amb forts crits que estava fora de si, i m'ha esgarrapat la cara amb l'ungla, aquella esgarrapada li havia fet la Plaedemavida perquè no cridés.

                       • Explica l'episodi de la mitja i de la sabata bordada. Es pot considerar una penyora amorosa de Carmesina?

                          • Doncs Tirant volia besar a la princesa però les donzelles li tenien les mans agafades i quan veié que la princesa marxava i amb les mans no la podia toca, allarga la cama i la hi posa davall de les faldes, i amb la sabata li toca el lloc vedat i posat la cama entre les cuixes d'ella. Quan Tirant va a la posada, es tragué les mitges i es descalça les sabates. I aquella mitja i aquella sabata amb que havia tocat la princesa davall de les faldes, les fa brodar amb molta riquesa. I el que hi fa posar era de gran valor: perles, robins, i diamants, que valien més de vint-i-cinc mil ducats. Sí es pot considerar una penyora, espera que complirà ella amb ell, i que el dia de demà es casarà amb ella.

                          • Quina funció té Plaerdemavida en l'escena del bany? La reticència a l'amor que manté Carmesina, explica la conducta de Plaerdemavida? I la timidesa de Tirant? Quins elements de l'escena creen l'escena eròtica? Hi ha ambigüitat en la conducta de Plaerdemavida?

                           • Que prepara tot per que Tirant pugui veure-la despullada, agafa una caixa amb un forat, per què pogués respirar i el posà dins al costat d'una habitació, La Plaerdemavida amb l'excusa de treure una tovallola de lli per al bany, va obrir la caixa i la deixa una mica oberta i hi posà roba per sobre perque cap de les donzelles no ho veiessin. Sí. Es una conducta amb la que vol alterar a Tirant i d'alguna manera arribar a la Carmesina per comprometre-la que si algun dia ell arribés a la seva habitació el deixaria passar . Els elements que creen l'escena eròtica son totes aquelles paraules que li diu la Plaedermivida a la Carmesina mentre aquesta la banya, que fan d'alguna manera que Tirant trobi un gran plaer i el fet de veure-la despullada a través de la caixa pel forat. Penso que sí fa dubtar potser que faci tot això pel Tirant i la Carmesina, si no perquè ella també gaudeix del moment es a dir que se ho passa bé.

                          • Com s'enllaça aquest episodi amb el del bany?

                           • Una vegada a sortit del bany i ha menjat es posat al llit a dormir, i la Plaedermina treu a Tirant de dins de la caixa el fa despullar i l'hi porta a ficar-se dins del llit. I la Carmesina li diu que no li pot ni deixar de dormir, ara teniu les carns llises i agradables, toca on vulguis, però no posis la mà tan avall com fas.

                          • Quin lloc hi ocupa cada personatge?

                           • Tirant: es l'heroi i un cavaller ple d'ideals nobles, valent .

                           • Carmesina: estima molt a Tirant però es mostra amb cruesa, al principi perquè no vol tenir una relació deshonesta, però al final la tenen, assignant el seu amor en secret, com si se haguessin casats.

                           • Plaerdemavida: actua com una Celestina que vol la unió de Tirant i Carmesina, gran amiga d'aquesta, que aprofita les relaciones de tos dos per descobrir coses eròtiques.

                           • La Viuda Reposada: esta plena de gelosia s'oposa entre els dos enamorats, fa crear mal ambient i desavinença i desconfiança, perquè tots dos es separin,

                           • L'emperador: reconeix la feina que fa Tirant en totes les batalles. Però aquí que surt espasa en mà perquè creu que ha passat algú greu a la habitació de la seva filla i va a defensar-la, com pare valent i heroi, tot plegat quan coneix el succés de la rata, fa tancat totes les habitacions i se forma un enrenou.

                          • Com intervé en l'episodi la Viuda Reposada? I l'emperador?

                           • La Viuda Reposada s'assegué del llit, i amb un fort crit digué: I que teniu filla meva?. Despertà a totes les donzelles amb tants crits i soroll que ho senti l'emperadriu. L'emperador s'havia llevat, i espasa en mà entrà a la cambra de la princesa : I sabuda la veritat de la rata, cercà per totes les cambres.

                          • Què succeeix a Tirant al final de l'episodi?

                           • Tirant es lligà fort a la corda amb una volta i, amb la pressa que tenia per no ser vist ni conegut, no pensà si la corda arribava a terra. Es deixa anar corda avall, però li faltaven més de dotze metres per arribar a terra. Per força s'hagué de deixar caure, perquè els braços no li podien sostenir el cos. I es donà un cop tan fort en caure a terra que se trencà la cama. Tirant serà rescatat de l'hort, però després de misterioses confusions.

                          • Quin doble to té aquest episodi?

                           • Potser humorístic i també preocupant o dramàtic a la vegada, perquè el tema que envolta com defensar-se d'aquesta situació sense cap problema, perquè no sigui descoberta la veritat, les mentides que s'han de inventar per sortir del pas ràpidament sense que ningú pensi una altre cosa i s'ho creguin. “ la rata i tot el que envolta”.

                          • Quina estratègia utilitza la Viuda Reposada per separar els dos amants? Com es desfà el malentès?

                           • La Viuda Reposada digué a Tirant que Carmesina es veia amb un hortolà, llavor Tirant un dia seguir a Carmesina, i Carmesina es troba amb l'hortolà, Tirant en veuran a tots dos no s'ho cregué, però el que ell no sabia es que l'hortolà era la Plaedermavida amb la cara negra i uns vestits. Doncs en el darrer moment de salpar cap a combatre contra els Turcs arriba la Plaedemavida al vaixell i li pregunta quina es la causa estranya conducta del capità . Aquesta li respon que tot ha sigut unes maquinacions preparades per la Viuda per separar-los , Hipòlit va a palau a fi de buscar la careta i la disfressa del jardiner negre.

                          • Explica la gravetat de la deshonestedat de Carmesina.

                             • Doncs que Tirant se sent completament enganya i desgraciat ofès, per ho que acaba de veure ,i que havia estat deshonrat per un home de la més vil condició, es preguntava amb quanta indiscreció reposa la seva ànima, i que no hagués tingut temor ni de Déu ni del teu pare, ni de mi que sóc el teu marit.

                           5ª PART

                          • Quan Tirant torna de nou a Constantinoble, qui pren una metzina i mor? Per què?

                           • La Viuda Reposada. Per què arribava l'exercit salvador de Tirant al que hi havia enganya de la farsa deshonestedat de la seva senyora.

                          • Qui ajuda a tenir relacions íntimes entre Tirant i Carmesina?

                           • La emperadriu parla amb Carmesina, i Hipòlit amb Tirant.

                          • Hi ha un capítol (436) que es titula “ Com Tirant vencé la batalla i per força d'armes entrà al castell ”. Després d'haver-lo llegit, com interpreteu aquest capítol? Quina relació tenen en aquests moments els fets amorosos amb els bèl·lics?

                             • Crec que hi ha una relació de similitud entre lo que li esta passant al camp de batalla i el seu enamorament apassionat per la Carmesina que es una altra forma de batalla que d'alguna manera aconsegueix vèncer i entrar al castell, amb totes les armes ,però per una altre la batalla del amor per aconseguir a la Carmesina es una batalla més dura i complicada que no es resolt amb les armes que ell ara mateix té a la seva disposició, ha de fer servir altres com l'enginy com la tendresa, amable i cortès.

                             • Què li passa a Tirant abans de ser coronat emperador?

                              • Que l'emperador vol premiar els serveis prestats per Tirant i li atorga la mà de Carmesina. Tirant i el rei Escariano emprenen una campanya ràpidament per deslliurar totes les ciutats que son en poder dels l'infidel a on es també és Diafebus, l'alliberan, i es fa una gran festa a la cort però quan tornen, Tirant es troba malament havia contret una pulmonia i els metges no podien fer res, crida a un confessor i rep els sagraments.

                             • A favor de qui fa testament?

                              • A Hipòlit.

                             • Què fa la Princesa quan s'assabenta de la mort de Tirant?

                              • Carmesina se'n va immediatament al temple i plora dolorosament sobre el cadàver de l'espòs difunt. Tant arribat a ser el seu dolor, que sent que la mort se li acosta, es confessa dels seus pecats i dicta el testament, en que fa hereva la seva mare, l'emperadriu de Constantinoble. Carmesina mor sobre el cos del Tirant.

                             • Què li passa a l'emperador?

                              • No suporta el dolor de la mort de la seva filla i mort.

                             • Qui es converteix en emperador de l'imperi grec?

                              • Hipòlit.

                             • On descansen els cossos de Tirant i Carmesina?

                              • A Bretanya.

                             • Qui mor abans, Hipòlit o l'emperadriu?

                              • L'emperadriu.

                             • Amb qui es torna a casar Hipòlit?

                              • Es tornà a casar amb la filla del rei d'Anglaterra.
  Descargar
  Enviado por:MaSsa
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar