Lenguaje, Gramática y Filologías


Tipus de texto


TIPUS DE TEXTOS

Hi han cinc tipus de textos:

 • Explicatiu

 • Argumentatiu

 • Narratiu

 • Instructiu

 • Predictiu

 • EL TEXT EXPLICATIU

  Tenen la funcio diactica, volen fer entendre alguna cosa, idea o concepte.

  Exemples:

 • Orals- conferencies, clases, magistrats, presentacions, exposicions, etc.

 • Escrits- definicions, articles cientifics, fullets explicatius, textos academics, etc.

 • Estructura dels textos explicatius:

 • Introduccio- allo de que es parlara.

 • Desenvolupament.

 • Conclusio- sintesi del que s'ha parlat.

 • Caracteristiques:

  S'utilitza recursos grafics com negretes, cursives, il·lustracions, exemplificacio.

  Utilitza les tecniques del resum i la ampliacio.

  Oservacions - no preten convencer de res.

  EXEMPLE:

  -Una definicio de alguna cosa.

  Els prerafaelites van ser un conjunt de artistes i escriptors que, a partir del 1850, a Anglaterra, van propugnar el retorn a formes de vida preindustrial (respecte per la naturalesa, l'organitzacio en gremis d'artesans...) i el perfil de la dona angelical que prenia com a model la figura femenina exaltada pels pintors renaixentistes (s. XVI) , sobretot per Rafael sanzio.

  Aquest text es explicatiu perquè:

  Es didactic degut a que vol explicar que i qui eren els prerafaelites.

  Això es una ampliacio de un text que parla sobre els prerafaelites i aquí t'explica qui son i que fan.

  Utilitza recursos grafics com la negreta i la cursiva

  No preten convencer de res sobre els prerafaelites.

  EL TEXT ARGUMENTATIU

  Tenen la funció de convèncer algú que manté una opinió contrària amb un discurs coherent i justificable.

  Exemples:

 • Orals - oratòria judicial, sermó, debats, col·loquis.

 • Escrits - articles d'opinió i editorials, cartes al director.

 • Estructura:

 • Introducció - enuncia un tema i en dona la opinió.

 • Intercanvi d'arguments: proves.

 • Conclusio: idea central o tesi.

 • Recursos o caracteristiques:

 • Conectors - d'ordre, de causa, de conseqüencia i d'oposició.

 • Signes de puntuació - cometes, guionets.

 • Verbs - en present o condicional. Normalment, de tipus:dir, creure, pensar...

 • Recursos retòrics: citacions d'autoritats, metàfores, antítesis, repeticions, interrogacions retòriques...

 • Obsevacions:

  Cal no confondre'l amb el text persuasiu, que correspon al llenguatge de la publicitat o dels mitigs politics.

  EXEMPLE:

  Una carta al director.

  L'ajuntament de Barcelona s'ha gastat molts diners dels contribuients per posar un asfalt especial en alguns carrers de la ciutat per disminuir la contaminació acústica.

  Em sembla molt bé, però ¿perque el consistori no es pren tan seriosament el soroll que fan les motos?

  Sembla com si aquests vehicles tinguessin una butlla per poder circular sense respectar el codis ni persones, i a més a més, per fer tan soroll com vulguin. Es una vergonya que mentre es gasten els diners en esmorteir el soroll dels autobusos, trens i els cotxes, cada vegada les motos fan mes soroll. Fa de mal pensar. Creec que lo millor seria retirar-les de la circulacio i no deixarlos sortir fins que no acomplissin els requisits de la llei. Aquesta seria una bona solució per acabar amb el problema que molesta la majoria del ciutadans.

  Victoria Pijoan. Mataró.

  Aquest textes argumentatiu perquè:

  Vol convencer de que es posin mides drastiques en contra de el soroll que fan les motos.

  Hi ha una intoducció:

  L'ajuntament de Barcelona s'ha gastat molts diners dels contribuients per posar un asfalt especial en alguns carrers de la ciutat per disminuir la contaminació acústica.

  Em sembla molt bé, però ¿perque el consistori no es pren tan seriosament el soroll que fan les motos?

  Hi ha un intercanvi d'arguments:

  Sembla com si aquests vehicles tinguessin una butlla per poder circular sense respectar el codis ni persones, i a més a més, per fer tan soroll com vulguin. Es una vergonya que mentre es gasten els diners en esmorteir el soroll dels autobusos, trens i els cotxes, cada vegada les motos fan mes soroll. Fa de mal pensar.

  Hi hi ha una conclusió:

  Creec que lo millor seria retirar-les de la circulacio i no deixarlos sortir fins que no acomplissin els requisits de la llei. Aquesta seria una bona solució per acabar amb el problema que molesta la majoria del ciutadans.

  Hi han verbs en present com - creec.

  Hi ha el verb ceure.

  Hi ha una interrogació retorica com:

  ¿perque el consistori no es pren tan seriosament el soroll que fan les motos?

  EL TEXT NARRATIU

  Te la funció d'explicar des d'un punt de vista determinat, una història, situada en un espai de temps i en un lloc concret: què passa, quan passa, per què passa, on passa...

  Exemples:

 • Orals: narracions orals, rondalles, telenovel·les...

 • Escrits: novel·les, contes, cròniques, repotatges, dietaris, autobiografies...

 • Estructura:

 • Introduccio.

 • Complicació.

 • Avaluació i reació.

 • Resolucio.

 • Moralitat.

 • Recursos o caracteristiques:

  Us de frases predicatives, verbs d'acció, connectors que expresen temps i causa, verbs en passat, adverbis i locucions de temps.

  La preséncia obligatoria d'un protagonista fix obiga a utilitzar recursos com la sinonímia lèxica i textual, l'el·lipsi o la referència.

  Observacions:

  No s'ha de confondre la història o argument, amb la narració i el tema.

  EXEMPLE:

  Resum d'un llibre.

  Un romà al segle XX. Un soldat romà fa un salt en el temps i apareix misteriosament a Moià, em ple segle XX, mentre se celebra la tradicional desfilada de romans de Dijous Sant. Barrejat entre la gent disfressada, el soldat passarà desapercebut per a tothom, menys per en Pere i l'Andreu, dos germans que l'acolliran secretament i miraran de reconstruir els fets que l'han dut fins allà.

  Es un text narratiu per què:

  Explica desde un punt de vista una historia sobre un romà.

  Es el resum d'una historia.

  EL TEXT INSTRUCTIU

  La seva funció principal es donar pautes necessàries per a dur a terme satisfactòriament una acció.

  Exemples:

  Instruccions per al maneig d'un aparell, per a omplir un formulari, per a exercisis gimnàstics; receptes de cuina; lleis; consells per a tenir cura de les flors...

  Estructura:

  L'ordre pot ser fonamental depenen del text (recepta de cuina, maneig d'un aparell...)

  Recursos o caracteristiques:

 • Morfologia verbal: perifrasis d'obligació, formes impersonals, l'ús de l'imperatiu alterant amb el futur i el condicional, predomini de la segona persona (singular o plural).

 • Connectors: els que marquen ordre.

 • Marcadors textuals: els que ajuden a ordenar i a aclarir les instruccions, com els pronoms o la puntuació.

 • Recursos grafics: dibuixos, esquemes, paràgrafs especials, disposició gràfica de la informació.

 • Lèxic: precís i concret.

 • EXEMPLE:

  Instruccions d'un aparell.

  Carga de la bateria

  No carregui la bateria mentras el telèfon estigui sense una de les dues carcases.

 • Conecti el cable del carregador a la base del telèfon.

 • Conecti el carregador a una toma mural de corrent alterna. El indicador de la bateria començarà a moures.

  • La carrega de la bateria suministrada pot trigar fins a 6 hores amb el carregador ACP-7.

  • Si apareix el text “no esta en carrega”, esperi un instant, desconecti el carregador i tornil a conectar de nou per tornar a intentar carregar. Si al bateria segueix sense carregar , truquí al proveidor.

  Aquest text es instructiu per què:

  T'està donant les instruccions per com carregar el telèfon mòbil.

  Utilitza la segona persona.

  Utilitza el imperatiu- esperi, truquí.

  Hi ha un dibuix (a la escriptura original).

  Es un lèxic precís: conecti, desconecti, el carregador ACP-7,etc.

  EL TEXT PREDICTIU

  La seva funció es parlar d'una situació futura, de tot allò que encara no s'ha esdevingut.

  Exemples: Predicció metereologica, profecies,una part dels programes electorals, pressupostos, comentaris de la carta astral, l'horoscòp, el tarot...

  Recursos o caracteristiques:

 • Perofrasis de probabilitat.

 • Formes vebals en futur o condicional.

 • Adverbis i locucions propies de la probabilitat.

 • Oracions subordinades amb nexes com només que, en cas que, si...,

 • Verbs i noms que indiquen condició com dependre, supeditar, condicionar, prometre, jurar, desitjar...

 • Tesis.

 • Repeticions.

 • Interrogacions retoriques.

 • Observacions:

  Poca entitat com a text diferenciat.

  EXEMPLE:

  Predicció del temps.

  El sol dominarà en casi tota Catalunya, amb restes de nubols al sud i cap el delta de l'Ebre. Las temperatures pujaran i tornarà a fer calor moderat durant el migdia. Nit freda.

  Auqest text es predictiu per què:

  Esta parlant d'una situació futura.

  Es una petita narració sobre el futur.

  Utilitza vebs en futur - dominarà, tornarà,...

  Utilitza un verb de condició - dominar
  Descargar
  Enviado por:Miki Domenech
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar