Comunicación Audiovisual


Tipos de plano


Tema 5.1

La Segmentació de les imatges: el pla

Índex

1.- Introducció.

2.-Les segmentacions: Pla, Escena i Seqüència.

3.-Tipologia de plans.

1.- Introducció:

La manera de contar pel·lícules s'assembla prou a la novel·la realista dels segles XIX i XX. A l'igual que en aquesta podem observar que hi ha unitats menors com les parts, els capítols, etc. En el cine passa igual: parlem de seqüencies, d'escenes i plans com a fragments principals enq ue es divideix la narració cinematogràfica.

Una pel·lícula es la relació que aquests tenen entre si i que anomenem muntage. D'entrada , peró, anem a veure què es cadascuna d'aquetes parts.

Començarem per l'unitat bàsica: el pla.

2.-Les segmentacions: Pla, Escena i Seqüència.

-Pla:

És un fragment rodat en continuïtat allò que trancorr entre el famós “acció!” i “tallen!” Solen durar entre 8 i 10 segons i son la unitat fonamental del muntatge. El nmbre habitual de plans en una peli és entre 400 i 600. De vegades en comptes de la paraula “pla” s'utilitza la de “presa”.

Exemple:

· Comença en Pla General, la càmera va acostant-se per l'esquena del personatge fns a un Pla Mitjà.

· En el següent (pla de conjunt de de l'interior del corredor de la casa) podem veure com entra i penja l'abric.

· A l'altre la càmera enfoca la mare que està a l cuina (li pregunta com ha anat el cole) etc.

-Escena:

Un grup de plans relacionats entre ells i amb una continuitat en el temps i en l'espai formen una escena.

Cada imatge és com una idea, cada escena es com una successió de idees.

Vegem un exemple: La professora explica als alumnes, s'alça va a la pissarra, escriu. Un grup d'alumnes atén, un altre al fons mira per la finestra. Pera a filmar aquesta escena podem utilitzar quatre plans.

1.-La professora mira els seus alumnes (col·loquen la càmera en posició de lleuger cotrapicat si volem)...

2.-La professora escriu a la pissarra.

3.-Un grup d'alumnes atén.

4.-Un atre grup mira per la finestra.

-La Seqüència:

La unitat superior a l'escena es la seqüència. Que es, òbviament un conjunt d'escenes.

Una seqüència pot estar composta per un sol pla (pla-seqüencia) o per diversos, per una sola escena o per diverses.

Exemples de dues seqüències extret de “Cinema a l'escola”:

Seqüència A:

1ª Escena

1 pla: Un nen paseja per un carrer solitari d'un poble.

2 pla: descobreix un castell.

3 pla: prop una jove amb la boca oberta.

4 pla: intenta tancar-li-la, sense aconseguir-ho.

5 pla: marxa corrents esglaiat per cercar ajuda.

2ª Escena

1 pla: arriba on són els seus amics,

2 pla: els conta el que ha passat.

3, 4 pla: plans i contraplans seguint el diàleg,

5 pla: van corrents cap al castell.

6 pla: hi arriben i no hi ha ningú.

7 pla: es burlen del protagonista.

Seqüencia B

1ª Escena

1 pla: al cap d'uns dies, el protagonista i els seus amics estan a la platja.

2 pla: el xic observa uns homes i posa cara d'espant.

3 pla: la càmera ens mostra dos homes amb la boca oberta.

4 pla: els diu alló que veu als seus amics.

5 pla: els amics miren.

6 pla: veuen dos homes xerrant tranquil·lament.

2ª Escena

1 pla:van a la Guingueta a la platja i el conviden a un refresc, etc.

Pel que fa a les estructures de les seqüències hi ha una gran diversitat:

Lineals: mostra el desenvolupament en l'ordre temporal.

Alternances: El Padrino. Quan s'intercalen plans del bateig i dels assassinats encomanats pel pare de la criatura.

Paral·lel: sense relació cronològica es mostren escenes, per exemple, del camp i de la ciutat.

3-Tipologia de plans.

L'escala de plans és un efecte de la distància de la càmera respecte de l'objecte filmat, és la distància en relació amb l'espectador.

Hi ha diferents tipus de classificacions, de vegades se sol fer una en tres famílies:

-Plans Generals (que inclou el Gran Pla G, Pla Genera i Pla General Curt)

-Mitjans (Pla Americà i Pla Mitjà).

-Curts (Primer Pla, Gran Primer Pla I pla de detall)

Si descrivim de major a menor, tindrem:

-Gran Pla General: abasta un gran conjunt allunyat de la càmera. Per exemple la típica vista de Manhatam.

O també, si volem fer La Regenta (La heroica ciutat dormia la sesta...) Comença amb un pla general de la ciutat.

També pot ser utilitzat per reflexionar i veure el conjunt. Típic de accions bèl·liques.

Per últim, és típic quan volem aïllar un personatge del seu entorn: El cowboy que vegem cavalcar per la immensa planura com a metàfora de la soledat davant de la terra extranya...

-Pla General o millor Pla de conjunt, o Pla general de Conjunt: Ací hi ha confusions, ja no està tan clar com en l'anterior i cal aclarir perque en les terminilogies varien molt, si anem de major a menor podem subdividir en:

 • Pla de conjunt: per exemple per a firmar grups i enmarcar-los en un espai determinat.

 • Un altre Pla de Conjunt, més curt (Pla de Conjunt Cur) es la presa de dos o mes personatges en un marc més restringit.

 • Ara indicarem els plans en la relació amb la figura humana: Pla sencer, Pla americà, Pla mitjà, Primer Pla, Pla de detall i finalment el Pla de Seqüencia.
  Descargar
  Enviado por:Carlos Ch V
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar