Literatura


Terra Baixa; Àngel Guimerà


Les propostes d´activitats que he fet damunt la lectura de la novel.la de N`Àngel Guimerà; “ Terra Baixa” , estan dirigides cap a al.lotes i al.lots de entre setze i de devuit anys que estudien el darrer curs de secundaria , o bé es troben a batxillerat.

Les activitats tenen com objectiu fer una major comprensió de la història i trobar el verdader sentit que hi va plasmar en Guimerà.

Àngel Guimerà i Jorge

(Sta. Cruz de Tenerife, 1845 - Barcelona, 1924 )

De pare català i mare canaria; arribà a Catalunya amb vuit anys jun-

Tament al seu germà petit i la seva mare. Visqué a Barcelona, on estudià als Pares Escolapins on ja demostrà la seva passió per la història i la literatura.

El fet de no ser correspost amorosament per la Maria “Candeles” a l´e-

Dat dels 18 - 19 anys el marà tota la vida.

Començà escrivint en castellà pero després d´assistir als Jocs Florals de 1868 va començar a escriure en català. Amb trenta-dos anys es convertí en Mestre de Gai Saber.

Al 1879 es representà “La Renaixensa” la seva primera obra de teatre, va ser interpretada per companys de la redacció de la revista que dirigia.

Paral.lelament destacà en el món del catalanisme, va destacar molt, fet que el dugué a ser president de l´Ateneu Barcelonès (1895) la institució cultural més important. Guimerà creia en una tasca general del enfortiment de la consciència de catalanitat i per això feia catalanisme amb el seu teatre.

El vint- i - tres de maig de 1909 rebé el gran homenatge del poble de Catalunya i fou anomenat fill adoptiu de Barcelona.

Al 1921 estrenà la darrera obra “Alta banca” i deixà inacabada una altra “Per dret diví”.

EL dia del seu enterrament, la Rambla s´omplí amb més de cinquanta mil persones, que seguiren amb ell, fins al cementeri.

 • “Gal.la Placídia” (1879)

 • “Mar i cel” (1888)

 • “Maria Rosa” (1894)

 • “Terra Baixa” (1897)

 • “La filla del mar” (1900)

 • “Arran de terra” (1901)

 • “Sol, solet” (1905)

Primera activitat

 • Fes una valoració de tota la obra en conjunt. Que destacaries per sobre tot? Creus que l´autor dins l´obra nomès te la inteció de relatar la història del triangle amoròs format per Marta, Manelic i Sebastià?

Es tracta de fer pensar als alumnes i que demostrin quin grau de com-

Prensió han assolit mitjançant la lectura.

Fer una valoració no només implica dir si l´obra ens ha agradat o no, també volem sebre objectivament si es una bona obra o no; aixó ho podrem sebre observant el vocabulari , si l´obra esta ben estructurada i te una organització clara, si es una lectura engrescadora o per el contrari es una obra molt descriptiva que arriba a despistar.

Una vegada els alumnes hagin finalitzat l´activitat individual o en el cas que no hagin pogut acabar-la o si es donàs el cas que no la han fet ni la meitat dels alumnes, seria convenint fer una valoració en conjunt, amb una plutja d idees o deixant que cada uno expressi la seva opinió lliurement. D´aquesta manera intentariem que tota la classe tingués al manco una primera idea sobre el llibre.

(Per fer aquesta activitat més pràtica seria convenient que els alum-

Nes al llarg de les clases on s´hagi anat treballant la lectura hagi agafat notes)

Segona activitat

 • Tria un dels tres personatges principals (Marta, Manelic o Sebastià) i fes una descripció detalla de la seva personalitat, de la seva situació a la vida, quin grau de importancia té dins l´obra i emprant la teva imaginació i partint d´alguns del detalls esmen-

Tats dins l´obra fes també una descripció física del teu personatge.

Amb aquesta activitat es vol aconseguir que la/el alumna/e s´impliqui

Més dins l´obra d´en Guimera i que pogui coneixer millor als personatges que crean sa trama central.

Cal que donem als nostres alumnes una serie de pistes de on poden

Trobar dades per confeccionar la descripció del seu personatge, els hi hem de deixar clar que moltes de les característiques que formen part de la descripció dels personatges son contades per altres personatges i que en qualque ocasió es necessari llegir entre linies.

Tercera activitat

 • Els personatges marginals són molt freqüents dins les obres de Guimerà. Això es deu en gran part a la gran consciència social que ell tenia. A “Terra baixa”, na Marta es bon exemple de perso-

Natge marginat amb molt poca fortuna a la vida.

Preparau per grups una recerca sobre els grups de marginats que hi ha actualment en la nostra societat i poseu les conclusions en comú.

Es preten amb aquesta activitat, donar a coneixer als alumnes que l´obra te com objectiu amagat fer una denuncia de la societat d´aquell moment.

Mitjançant la recerca d´informació als diferents mijtans de comunica-

Ció (prensa, internet, tv...) on podem trobar casos desgraciadament a diari, podreu elaborar un petit informe. Tambè dins llibres de geografia podeu veure com esta repartida la riquesa al món i com es la població actual a les diferents paisos del món.

Quarta activitat

 • L´abús sexual és implícit a “Terra baixa” des del moment que en Sebastià disposa sempre que vol de la Marta a partir d´un con-

Cepte de la propietat que inclou les persones. Creieu que actual-

Ment es donen casos d´abús com aquest? En quines situacions? Com ha evolucionat la societat davant d´aquests casos?

Com a l´anterior activitat es cerca que els alumnes se n´adonin del rerafons social de la obra dràmatica, també podran ser conscient que molts del problemes actuals com ara l´abús no són problemes que han sortir ara si no que ja venen de fa estona.

Per dur a terme la activitat es poden consultar llibres de història, revistes, diaris,telediaris...

Cinquena activitat

 • Elabora un nou desenllaç per a Terra Baixa.

Amb aquesta activitat volem potenciar la capacitat d´imaginació i despertar el sentit literari del nostre alumnat.

Els alumnes tenen total llibertat per fer un final com vulguin, sempre respectant un mínim de coherència i concordància amb la resta de l´obra, sense caure en el mal gust.

Sisena activitat

 • Representació de l´obra en la seva totalitat o en cas de no tenir temps suficient es representarien les escenes més destacades.

No hi ha millora manera per coneixer una obra que ser part d´ella dins una representació, per aquest motiu crec que dur a terme l´obra seria bo per que tots els alumnes la fasin un poquet seva i de qualque forma mai la oblidaran ni tampoc al seu gran autor ,Àngel Guimerà.

Aquesta seria una tasca a fer entre tots els alumnes, la/el professora

O professor i tots aquells que hi vulguin participar.

INDEX

 • A qui va adreçat?_____________________ 1

 • Àngel Guimerà________________________ 1

 • Activitats _____________________________ 1- 4

Història i Didàctica

de la Literatura Infantil i Juvenil

Catalana

“Terra baixa”

'Terra Baixa; Àngel Guimerà'
Descargar
Enviado por:Rak
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar