Teràpia centrada en el client (Rogers)

Salut. Transtorn psicològic. Canvi terapeutic. Tècniques de tractament

 • Enviado por: El remitente no desea revelar su nombre
 • Idioma: catalán
 • País: España España
 • 2 páginas
publicidad

TERÀPIA CENTRADA EN EL CLIENT ( ROGERS)

Concepte de salut

Persona que s'apropa a una concepció de si mateix com a perona valiosa, de direcció interna, capaç de crear les seves normes i valors sobre la base de la pròpia experiència, tot desenvolupant actituts positives cap a si mateix.

Concepte de transtorn psicològic

Els individuos comencen a patir transtorns emocionals degut a que constrenyeixen l'experiència per conformar-la amb les condicions de mèrit internalitzades.

El canvi terapeutic

Es tracta d'un procés que implica els seguents passos.

 • L'individu viu en el procés d'experimentar, un fluxe sentiments sempre canviants, que reconeix com a propis.

 • L'individu adquireix la capacitat de viure de forma lliure i permisiva en un procés fluit de vivència, i d'emprar aquesta com a principal referent de la seva conducta.

 • L'individu pren concciència de les contradiccions i discrepàncies que existeixen en ell, i no precisa defensar-se dels aspectes amenaçadors de la seva experiència.

 • El si mateix es converteix en una percepció rica i canviant de l'experiència interna, facilment comunicable cuan l'indididu així ho creu.

 • L'individu comença a desenvoluopar constructes flexibles i canviants del significat de l'experiència.

 • L'individu viu subjectivament els problemes i se sent responsable de la participació que ha tingut en el seu desenvolupament.

 • L'individu viu de forma oberta i lliure la seva relació amb els demés.

Tècniques de tractament

El terapeuta deu escoltar al client, permetre que els afectes reconeguts i no reconeguts arribin a la seva consciència, fer-se una idea respecte al món interior del client i finalment reflexar aquest coneixement tornant-se'l de forma precisa i emocionalment inteligible. Aquest procés empàtic anima al client a mirar positivament experiències previament evitades.

(Empatia - Congruència - Acceptació incondicional )