Periodismo


Teoria i Tècnica del Llenguatge Televisiu


16. Octubre. 1996 (Pràctica recordatòria dels plans al plató)

23. Octubre. 1996

Sala d'edició:

- Gravació de barres i blaus:

· Rebobinar cinta verge al RECORDER.

· Reset al RECODER.

· Gravar 50” de barres: PLAYER: Rec

Input select line

Video 1 (barres)

RECORDER: Play i Rec

Stop

· Assemble: canals d'àudio a la cinta. L'Insert serveix per fer imatge i un canal, imatge sola, dos canals, etc...

· Blaus (Vídeo 2)

· Marcar punt d'entrada Entry + In al RECORDER.

· Auto Edit fins 2'.

· Rebobinar fins 1'.

· Marcar Entry + In al RECORDER. Hem pistat la cinta fins a 2'. 50” de barres i 10” de blaus.

- Gravació del PLAYER al RECORDER:

· Posar cinta al player i rebobinar. Reset.

· Play al PLAYER.

· Entry + In al PLAYER on volem que comenci i Entry + Out on volem que acabi. Marquem Entry + In al RECORDER i pitgem Auto Edit.

- Substitució d'una imatge:

· Insert vídeo.

· Entry + In al PLAYER.

· Entry + In al RECORDER fins on ha de parar amb 3 frames de marge.

· Entry + Out al RECORDER

· Entry + In al PLAYER.

· Preview si el volem veure.

· Auto Edit

- Substitució de so:

· Escollir imatge.

· Insert CH1 (àudio 1)

· Entry + In al RECORDER.

· Pujar canal 1 d'àudio a la taula de so.

· Entry + In al PLAYER amb la imatge.

· Preview si ho volem sentir.

· Auto Edit.

· Si no hem marcat punt de sortida hem de parar amb End.

Pòsters de

pel·lícules Plafons

Plafons

B: Convidada

A: Convidada

C: Presentadora

1 3

2

Càmara 1:

PP c

PMC c

Càmara 2:

PP a

PMC a

PM a

PG Estudi

Panoràmica de c entrant a l'estudi

Càmara 3:

PP b

PMC b

PM b

PG a i b

INICI

IMATGE

T.

SO

SORTIDA de negres

Nom del programa

C3. PD Cinta de vídeo i zoom out per PG de les convidades.

TALL

Cass 1. Cancó 1. Fade-in

C2. Pan. de c entrant a l'estudi

TALL

Cass 1. Cançó 1 Fade-out

C1. PM c

TALL

C2. PG estudi

TALL

C1. PM c

TALL

Vídeo cinta 1

TALL

1'

C1. PM c

TALL

DESENVOLUPAMENT

IMATGE

T.

SO

C1. PM c o PMC c

TALL o ENCADENAT

C2. PM a o PMC a

TALL o ENCADENAT

C3. PG a i b

TALL o ENCADENAT

C2. PG Estudi

TALL o ENCADENAT

C3. PM b o PMC b

TALL o ENCADENAT

FINAL

IMATGE

T.

SO

C1. PM c

TALL

C3. PG a i b

TALL

C1. PM c

TALL

C2. PG Estudi i crèdits

ENCADENAT

Cass 1. Cançó 1. Fade in

FOS a negres

Cass 1. Cançó 1. Fade out

Pràctica nº 1 de Plató

Teoria i Tècnica

del Llenguatge Televisiu

REPARTICIÓ DEL TREBALL:

Tertulianes: Mónica Montes

Sílvia Jiménez

Raquel Córdova

Realització: Eva Berruezo

Aj. realització: Anna Quintero

Càmeres: Albert Seguín

Maria Llopis

Verónica García

So: Mercedes de la Cal

B

A C

Salt

d'eix

1 3

1 3

Salt

d'eix

Correcció salt d'eix

2 2 2

Tertualines

Públic

Protagonistes salt d'eix

Càmeres

3

Moviments de càmeres

Eix

Plafons

Taula de les tertulianes

Taula del públic

Principals enquadraments de càmera

Enquadraments en canvi posició càmera

Càmara 1 PP PM a, b i c Salt d'eix d'A

PP PM PG públic

PP PM PG Taula contrària del públic

PD Revistes

Càmara 2 PG Estudi Correcció salt d'eix PG

PP PM b

PG Taula amb a, b i c

Càmara 3 PG Taula amb a, b i c Salt d'eix persona públic

PG Públic

PG Taula contrària del públic

INICI

PG C2 Públic i taula

Música 15”

Trav C2 Taula

Música 15”

PM C3 a. presentació conversa

Micros estudi

PG C1 a, b i c presentació tertulians

Micros estudi

DESENVOLUPAMENT

Vídeo

So vídeo 1'

(Plans i enquadraments de càmeres de la pàgina 2)

Micros estudi

FINAL

PM C3 a

Micros estudi

PG C2 Taula

Música 10”

Trav PG C2 Taula i públic

Música 10”
Descargar
Enviado por:Anna Quintero
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar