Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente


Tecnología


Tecnologia, natura i societat

p.15 ex 9

La tecnología: com afecta l´entorn natural?

Obtenim materials com la fusta del arbres, metall…
Les fabriques de petroli contaminen amb el fum i totes les fabriques tambe menys las de vapor, els automovils…

ex 10

Creus que és necessari conservar l´entor natural? Per què?

Si, per la capa d´ozo, els animals, la vegetació…

Ex 11

Quines persones són responsables de la conservació del medi natural?

Els empresaris i els tecnics.

Ex 12
L´autòmovil ha canviat la nostra societat, ja que ens permet desplaçar-nos la forma ràpida i segura.Però l´ús de l´automòvil provoca la contaminació de l´aire i soviet és causa d´accindents mortals.Davant d´aquesta situació es poden adoptar diverses actituds:

a) Prohibir l´ús d´automòbils i deixar de fabricar-ne per evitar la contaminació i els accidents.

b)Continuar utilitzant-lo i , sense capficar-s´hi , pensar que és un element de progrés per a la societat i que ,per tant,no pot ser dolent.

c) Conèixer-ne bé les característiques i les conseqüències que comporta la seva utilització per poder-ne fer un don ús.

Quina actitud creus que és la més adecuada? Per què?

La c perque pots saber les caracteristiques i utilitzarlo solamen per necessitats.
Descargar
Enviado por:Patricia
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar