Educación y Pedagogía


Tècniques d'estudi per a estudiants


Tècniques d'estudi per a estudiants

1. Saps estudiar?

Quatre factors intervenen amb el rendiment acadèmic:

 • Els coneixements previs.

 • La motivació.

 • Les actituds intel·lectuals.

 • Les tècniques i hàbits d'estudi.

Consells per tenir unes bones tècniques i hàbits d'estudi:

 • Factors ambientals:

 • Estudiar habitualment al mateix lloc, ja sigui a la teva habitació personal o a la biblioteca.

 • Al lloc on estudies hi ha d'haver una temperatura entre 18 i 22 graus centígraus.

 • Si estudies amb música lenta, el volum ha de ser inferior al de la música ambiental.

 • Quan estudies has tenir dues fonts de llum: una ambiental i l'altra local que incideix directament a la taula d'estudi.

 • Si ets esquerrà la llum tentra per la dreta i si ets dretà a l'inrevés.

 • La teva taula d'estudi ha de ser suficient gran.

 • Abans de posar-te a estudiar has de preparar tot el material que has de manester.

  • Factors interns:

 • Quan estiguis nerviós has d'utilitzar alguna tècnica de relaxació abans de posar-te a estudiar.

 • Has de utilitzar alguna tècnica per arribar a concentrar-te.

 • T'has de marcar petits objectius en els estudis per intentar automotivar-te.

 • Has de concedir-te petits premis quan compleixes els objectius planificats.

 • Un dels objectius en l'estudi és mantenir-se constant estudiant, si et vé una idea que surt del tema escriu-la a un paper i en acabar ja en parlaràs d'aquest tema.

 • T'ha d'agradar estudiar.

 • Abans de posar-te a estudiar has de procurar haver resolt tots els assumptes pendents.

  • Tècniques d'estudi:

 • Abans de posar-te a estudiar un tema, has de fer una prelectura ràpida.

 • Has de tenir costum de llegir-te el pròleg del llibre.

 • Has de cercar al diccionari les paraules que no entens.

 • Molta facilitat has de tenir per distinguir les idees principals i les secundàries.

 • Quan estudies has de subratllar.

 • Quan subratllis ho has de fer escrivint les paraules clau.

 • Quan subratllis has d'utilitzar algun procediment per diferenciar les idees principals i les secundàries.

 • Quan subratllis has de prendre anotacions als marges del llibre de text.

 • Has de realitzar un esquema de cada tema estudiat.

 • Has de realitzar els esquemes a fulles DIN A 4.

 • Has d'elaborar els esquemes de forma que es percebi clarament l'estructura lògica del text.

 • Has de redactar els enunciats dels teus esquemes de forma telegràfica.

 • Has d'elaborar resums del que has estudiat.

 • Quan facis el resum has de tenir a davant el text subratllat i l'esquema.

 • Després d'haver estudiat un tema, t'has d'acostumar a repetir-lo mentalment o en veu alta, sense mirar-lo, per comprovar el teu grau de memorització i per reforçar les petjades de la memòria.

 • Has de repassar el tema estudiat durant les 48 hores següents.

 • Has de distribuir els repassos al llarg del temps.

 • Has d'utilitzar conjuntament el record i el repàs.

  • Tècniques actives:

 • Has de realitzar alguna síntesi visual del que has estudiat: gràfics, sinopsis, dibuixos,...

 • Has de estudiar formulant-te preguntes.

 • Has de tendeixer a sintetitzar en un sol esquema o resum l'informació que procedeix de fonts diverses.

 • Has d'acostumar-te a resoldre els problemes i els exercicis pràctics que venen al final del llibre.

 • Has de fer els problemes i els exercicis que manda el professor per fer a casa.

 • Has de tenir la costum de relacionar els temes o conceptes parescuts tractats en distintes assignatures.

 • Fer un contrast del que s'ha llegit al llibre amb altres fonts d'informació.

 • T'has d'acostumar a parlar amb els amics sobre determinats temes de les assignatures.

 • T'ha d'agradar preparar-te els temes perquè així es poden fer intervencions en un debat a classe.

  • Apunts:

 • T'has d'acostumar a agafar notes de les explicacions que donen els teus professors a classe.

 • Has de revisar els apunts a casa, al poc temps de haver-los agafat.

 • Quan agafis apunts has de soler mirar al professor i les anotacions a la pissarra.

 • S'han de deixar espais en blanc a les anotacions de classe.

 • Quan no entenguis una explicació demana-la al professor.

  • Memòria:

 • T'has d'acostumar a oferir informació a la teva memòria visual a través d'esquemes, gràfics,...

 • Quan memoritzis t'ho has de saber tot al peu de la lletra.

 • Quan estudies, has d'organitzar l'informació perquè estigui relacionada entre si i formi un tot lògic.

 • Has de procurar organitzar el material a mode d'historieta a la que sempre hi ha un fil conductor i no com un conjunt d'informació aïllada.

 • Pots memoritzar característiques d'alguna cosa formant una paraula amb les inicials de les paraules que has de memoritzar.

 • Habitualment l'esquema és el millor mètode per memoritzar.

 • Has d'organitzar el que has de estudiar de forma que resulti interessant i comprensible.

  • Exàmens:

 • Has de planificar els teus exàmens distribuïnt els repassos al llarg del temps.

 • Abans de començar l'examen has de fer una distribució del temps que utilitzaràs per a cada pregunta.

 • Has de realitzar un guió de cada pregunta abans de respondre-la.

 • Has de deixar uns minuts finals per revisar l'examen.

 • Llegeixes amb atenció les instruccions de l'examen i et fixes especialment en les paraules claus.

 • Si el professor t'ho permet, comença els exàmens amb la pregunta que millor sàpigues.

 • Si et queda temps per respondre una pregunta en fas un esquema o resum.

  • Horaris:

 • Has d'estudiar com a mínim dues hores durant quasi tots els dies del curs escolar.

 • Has de intentar fer un pla d'estudis setmanal i intentes respectar-lo

 • Després de cada hora d'estudi has de descansar uns minuts.

 • A la teva planificació d'horaris has de deixar temps extra per aprofitar-lo en el cas d'imprevistos.

 • Has d'estudiar setmanalment entre 15 i 21 hoes.

 • Has de procurar estudiar tots els dies a les mateixes hores.

 • Has d'acabar a l'hora prevista les feines programades.

 • Has de distribuir en diferents dies les hores que has de dedicar a l'estudi d'uns temes.

 • Has de procurar distribuir els teus exàmens de forma que no coincideixen dos al mateix dia.

 • Has de distribuir el temps de l'estudi segons l'importància i el grau de dificultat de les assignatures.

  • Higiene mental:

 • Has de fer exercici físic com a mínim dos dies a la setmana.

 • Has de dormir habitualment entorn a les vuit hores diàries.

 • Has d'utilitzar una respiració lenta i profunda per estudiar.

 • A la teva alimentació hi ha de predominar els aliments rics en proteïnes, vitamines, fòsfor i calci.

 • 2. Factors ambientals

 • Lloc d'estudi.

 • Temperatura.

 • Silenci.

 • Música instrumental.

 • Il·luminació.

 • Ventilació.

 • Calefacció.

 • Mobiliària.

 • Postura personal.

 • 3. Factors interns

 • Relaxació.

 • Atenció.

 • Concentració.

 • Distrectors.

 • Motivació.

 • Com poder-la millorar?

  • Cercant objectius.

  • Utilitzar tècniques actives.

  • Fer que l'estudi sigui un hàbit.

  • Gratificar els objectius cumplits amb premis.

  • Fer un sobre esforç a principi de curs.

  • Desarrollar la curiositat.

  • Evitar els principals distractors.

  • Tenir autoconfiança.

  4. Mètode d'estudiar

  Consisteix amb set parts:

 • Exploració: prestar atenció a la portada, tapa, pròleg, índex i capítol.

 • Lectura: prelectura i lectura comprensiva (utilitzar el dissionari).

 • Subratllat (captant les idees principals i secundàries i subratllar a la segona o tercera lectura).

 • Esquematització.

 • Resum.

 • Recordar.

 • Repàs.

 • 5. Ús de les tècniques actives

 • Subratllar.

 • Fer esquemes i gràfics.

 • Resumir.

 • Fer-me preguntes i intentar resoldre-les.

 • Resoldre els exercicis pràctics.

 • Contrastar el que has llegit amb altres fonts d'informació.

 • Parlar amb els companys sobre el tema.

 • Agafar notes.

 • Aplicar regles mnemotècniques, és a dir, la teva manera millor de estudiar.

 • l'Ús del vídeo, diapositives o ordinador.

 • 6. Els apunts

  A classe, saber escoltar, agafar-ne a classe,....

  En agafar apunts utilitzar abreviatures: pe : per exemple/ q: que/...

  Revisar cada dia els apunts agafats durant el dia.

  7. Com preparar i realitzar els exàmens:

  Abans de l'examen:

 • La preparació de l'examen no s'ha de realitzar un parell de dies abans de l'examen sinó a principi de curs amb l'assistència a classe i collint apunts. Poc després has de dur al dia les assignatures. Utilitza el mètode d'estudiar ( exploració, lectura,...) i ajuda't amb el mètode de tècniques actives.

 • Molt d'atenció s'ha de dur amb el repàs, com més temps hagui d'esperar per fer l'examen he de fer:

  • Un repàs inicial.

  • Repàs intermig.

  • Repàs final.

  • Organitzar un pla de repàs per recordar el nombre d'assignatures i exàmens que tenc.

  • Cada hora d'estudi o repàs ha de ser d'una hora i després descansar uns cinc minuts.

  • El dia abans ha d'estar dedicat a fer exercici físic o repassar. És a dir, el darrer dia repàs general i la darrera nit descansar i dormir.

  • La nit abans de l'examen acabar devers les deu de la nit després t'has de relaxar amb la televisió o música i dutxar-te.

  • El dia de l'examen procura fer deu respiracions profundes abans de fer-lo.

  • No escoltis als companys si et volen copiar que no aclariràs més que distreure't.

  • Distribueix el temps amb minuts per pregunta.

  • altres que sé ...

  • Planificació de l'estudi

  • Avantatges de planificar l'estudi:

  • Estalviar temps i energies.

  • Crear en tu un hàbit.

  • Tendràs una satisfacció de cumplir el programa.

  • Característiques que ha de complir un bon horari:

   • Realista

   • Flexible

   • Revisable

   • Personalitzat

   • Escrit

   • Equilibrat

   10. Higiene mental

   • Origen de la fàtiga psíquica:

  • l'Ansietat que produeix la sobre carga de la memòria (per haver estudiat molt amb pocs dies).

  • La no planificació dels horaris i estudiar pos dies abans dels exàmens.

  • Dedicar molt de temps a estudiar i no a dormir.

  • La quantitat d'anys realitzada a l'estudi.

  • L'excessiva valoració del rendiment acadèmic.

  • La gran quantitat d'informació que obtenim cada dia ens dificulta les feines d'atenció, concentració i memorització.

  • L'estrés provocat per activitats extraescolars (elevades).

  • La falta de base i acoplament a: 1r ESO, 1r Batxillerat i 1r de carrera.

  • El desconeixement de les tècniques d'estudi.

    • Exercici físic.

    • Son i descans:

   Dormir: vuit hores diàries

   Descansar: mitja hora cada dia (entre seccions, 5', 10' 14',...)

   • Relaxació i respiració.

   • Alimentació.

   • Beure: solament aigua un parell de litres al dia.

   • Medicaments:

   Si una persona peteix per la ment:

  • Àcid glutàmic.

  • Antidepresius.

  • Ansiolítics.

  • Psicotònics.

  • Psicoestimulants.
  Descargar
  Enviado por:Joan
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar