Geografía


Técnicas de representación geográfica


 • Concepte de geografía.

 • La geografía és una ciencia rigorosa i d'indagació que es preocupa de les rel·lacions entre l'esser humà i el medi.

  Es una disciplina social que descriu i investiga la evolució del medi.

  Aporta una actitud reflexiva i crítica duta a terme pel geograf.

  Com a ciencia empra uns instruments o técniques de representació geográfica.

  TÉCNIQUES DE REPRESENTACIÓ GEOGRÁFICA.

 • Localització i distribució espacial.

 • Els geògrafs, per cocalitzar un punt sobre el globus terre, han creat una xarxa de línies imaginàries:

  · Paral·lels. Intersecció de la superfície terrestre amb un pla perpendicular a l'eix terrestre. Paral·lel 0 l'Ecuador. Divideix la Terra en dos Hemisferis, Nord i Sud.

  · Meridians. Semicercles imaginaris situats al voltant de la Terra, els seus extrems coincideixen amb els Pols Nord i Sud i tenen aquesta direcció. Convergeixen cap a els pols.

  Meridià 0 Greenwich.

  Coordenades geogràfiques:

  · Latitud. Distància cap al nord o al sud entre un lloc determinal i l'Ecuador. Mesurada en graus.

  · Longitud. Distància cap a l'est o l'oest des d'un lloc al meridià 0. Mesurada en graus.

  'Técnicas de representación geográfica'

  Fusos horaris:

  Hi son 24.

  D'un fus horari a un altre s'avança una hora en direcció est de Greenwich i es retarda si és en direcció oest.

  'Técnicas de representación geográfica'

 • Técniques cartogràfiques: mapes.

 • Com que la Terra és esfèrica, per poder representarla tenim que traslladar-la a una superfície plana. Així emprem sistemes de projecció cartogràfica:

  · Projecció cilíndrica. L'esfera terrestre és projectada sobre un cilindre que l'envolta. El cilindre es pot desenvolupar i en estendre'l s'obté una superfície plana o mapa de forma rectangular.

  'Técnicas de representación geográfica'

  · Projecció cònica. L'esfera terrestre és prjoectada sobre un con, el centre de la projecció coincidix amb els pols. Les superfícies s'exageren cap a l'Ecuador.

  'Técnicas de representación geográfica'

  · Projecció plana. L'esfera terrestre és projectada sobre un pla tangent a un put de la superfície. No permet representar tota l'esfera.

  'Técnicas de representación geográfica'

  L'Ecala és un métode per poder traslladar les distintes dimensions de la Terra i el mapa.

  · L'escala gràfica. Línea recta, dividida en segments, que indica la distància real.
  La distancia real es calcula per una regla de tres.

  · L'escala numèrica. Fracció que indica la proporció entre la distància de dos punts en el mapa i la correspondència en el terreny.
  Descargar
  Enviado por:Tolsy
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar